Get Adobe Flash player

Rady andělů

26.9.

 

Nehledejte na sobě chyby

My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes budeme soustředit na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.

 

Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.

 

Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.

 

Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat". Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky.

 

25.9.

 

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

 

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

 

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.

 

24.9.

Najděte rovnováhu

Důležitou součástí vašeho životního poslání je rozhodování, jak budete trávit svůj čas. Možná si říkáte, že s ohledem na to, kolik se vám nabízí možností, nebude jednoduché dosáhnout rovnováhy. Cítíte tlak a potřebu věnovat se pomoci druhým, a přitom slyšíte, jak vás vnitřní hlas vyzývá, abyste se věnovali sobě. Máte určité povinnosti, ale co vaše odpovědnost za vaši duši a duchovní cestu?

Tyto různé požadavky nejsou ve vzájemném konfliktu, pokud si to ovšem sami nemyslíte. Dokonce se báječně doplňují, jedna čin­nost se přelévá v druhou, podobně jako úsvit vede k západu slunce. Prvním krokem k nalezení rovnováhy je být pozitivní, a proto si zavolejte nás anděly a používejte afirmace, abyste naplnili svou mysl uzdravující láskou.

Myšlenka pro tento den

Můj život je nyní dokonale vyvážený. Mám dostatek času na všechno, po čem toužím, a užívám si ve svém životě rozmanité činnosti. Plním všechny své povinnosti a sou­časně se věnuji zábavě, odpočinku i cvičení.

 

23.9.

 

Radujte se z pravé lásky

Láska, kterou vám my andělé dáváme, je stálá a bez podmínek. Respektujeme a chápeme všechno, co děláte a jak se chováte. Často vás vedeme novými směry, ale vždycky tak činíme v souladu s ces­tou, kterou jste si zvolili vy sami. Vše konáme v harmonii s vašimi modlitbami podle Boží vůle.

 

Pravá láska se v žádné situaci nemění. Bez ohledu na to, co se děje, zůstává neochvějně stálá. Vždycky vidíme vaši dobrotu a vaši vnitřní záři. Když jste si jisti naší láskou, jste uvolnění a záříte ještě jasnějším světlem.

 

Mějte stále na mysli, že jste milováni, nyní i vždycky. Požádejte nás, abychom vám pomohli naši lásku cítit, a vnímejte, jak k vám po celý den proudí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám na paměti, že mě mí andělé milují, a umožňuji si cítit jejich láskyplnou péči. Moje srdce je naplněno ne­beským citem.

 

22.9.

 

Podrobnosti nechte na Bohu

Naši drazí, my andělé vidíme, že si děláte starosti, jak ve svém životě postoupit o kus dál. Jsme zde, abychom vás ujistili, že nad každou vaší modlitbou bdí mocné bytosti, které vám pomáhají. Všechny podrobnosti týkající se vašeho úsilí jsou bezvýznamné a zcela jistě nemá smysl se kvůli nim trápit.

 

Ano, je pravda, že si připadáte, že máte větší kontrolu nad svým životem, když víte, co se děje. Ale porozumění má mnoho úrovní. Záleží na tom, zda se soustředíte na nižší, nebo vyšší energetickou úroveň záležitosti. Na nejnižší úroveň se dostáváte, když si mys­líte, že musíte druhým lidem brát, abyste uspokojili své potřeby. To je založeno na přesvědčení, že zdroj hojnosti je omezený, a že je proto nutná konkurence.

 

Nejvyšší úroveň naopak nejlépe vystihuje slovní spojení „ra­dostná víra", která představuje opravdové odevzdání se do Božích rukou, kde obavy nemají své místo. Lidé s tímto přístupem chápou, že jakmile jednou vyřkli svou modlitbu, Bůh se postará o všechny detaily a povede je, pokud to bude nutné, k nějakému dalšímu kroku, aby se vývoji napomohlo. Tak vypadá spolupráce s Duchem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám Bohu a andělům jakékoli obavy a starosti týkající se toho, jakou formou se splní mé modlitby a touhy.

 

21.9.

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 

20.9.

Ciťte se milováni

Láska je všudypřítomná, což znamená, že je všude kolem vás i ve vašem nitru. Láska jste vy - je to vaše Božské dědictví a ustrojení.

Možná jste zažili bolestivý vztah, který zapříčinil vaši nedůvěru v lásku. Začali jste si ji spojovat s bolestí a došli jste k závěru, že láska není bezpečná. Snížili jste svou vnímavost vůči lásce na minimum v přesvědčení, že vás to ochrání před dalším utrpením. My andělé vám můžeme pomoci vaše srdce uzdravit, abyste mohli znovu milovat. Jsme neustále po vašem boku. Proto nás můžete kdykoli požádat, abychom zvýšili energii vašich interakcí s ostatními. Budeme vaše vztahy usměrňovat tak, aby vám pomohly se cítit v bezpečí a pod ochranou.

Je nemožné zcela zablokovat vnímání lásky. Životní silou vaší duše je právě láska. Čím více ji cítíte, tím více života cítíte ve svých žilách.

Myšlenka pro tento den

Je pro mě bezpečné cítit, že mě někdo miluje. Žádám své anděly, aby vedli mé vztahy tak, že ke mně budou přitahovány osoby na vysokém stupni lidství. Všichni se ke mně nyní chovají s úctou, protože mám opravdové přátele, k nimž cítím velkou náklonnost.

 

19.9.

 

Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou - po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

 

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

 

Nezapomínejte s námi spolupracovat jako se svými věčnými spoluhráči. Než se rozhodnete nebo něco uděláte, obraťte se o radu nejdříve na nás. Neřekneme vám, co máte dělat, ale povedeme vás k rozhodnutím založeným na lásce a úctě k vám samým. Jsme po vašem boku a povzbuzujeme vás, ať směřujete ke štěstí, které vám náleží.

 

Myšlenka pro tento den

 

Postupuji vpřed beze strachu, protože mí andělé mě chrání a vedou mne. Během dne je nezapomínám žádat o pomoc a často s nimi navazuji spojení.

 

 

18.9.

Projděte životními změnami

Ke splnění vašich přání často patří i životní změny. Staré musí často odpadnout, aby tak vznikl prostor pro to nové. Vaše duchovní cesta kolem vás vytvořila ochranné zabezpečení, které zajistí, aby to byly změny k lepšímu.

Přivítejte vše nové! Je to stejná energie, jakou má východ slunce krásného jarního rána. Změny, které vás teď čekají, jsou výsled­kem vašich vyslyšených modliteb, i když je tak ještě nevnímáte.

My andělé jsme během těchto období s vámi a držíme vás za ruku při každém kroku. Můžete nás kdykoli požádat o radu, dodání od­vahy a také ukázání směru, jak dál.

Myšlenka pro tento den

Mé životní změny mě vedou pozitivním směrem. Andělé jsou se mnou v každém okamžiku a já se otevírám jejich pomoci, radám a ochraně. Cítím vzrušení z nových mož­ností, které mne čekají na cestě

 

17.9.

Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

Nezatěžujte se prosím žádnými pozemskými obavami, zda bu­dete mít dostatek času, nápadů a podobně. O všechny vaše potřeby bude postaráno v průběhu cesty.

Dnes buďte v klidu a věřte, že váš svět je nekonečně bohatý. Všechny věci se věčně rodí, rostou a obnovují se. Vesmír vám i všem ostatním, kdo jsou v souladu s nebeským proudem, neu­stále poskytuje své dary.

Myšlenka pro tento den

Zcela spoléhám na Boha, že se postará o všechny mé potřeby. Jednám bez váhání a otálení podle toho, jak mě Nebesa vedou. Božská komunikace je pro mě zcela přirozená.

 

16.9.

Přivolejte si archanděla Rafaela

Vzhledem k tomu, že Rafael se zaměřuje na léčení, jeho energie uzdravuje. Můžete se také zaměřit tímto způsobem, podobně jako všichni, kdo chtějí svou přítomností působit terapeuticky. Stačí pouze toto své přání každý den opakovat a denně se modlit, abyste mohli být zprostředkovateli léčivé energie pro druhé, a stane se tak. Protože to, oč žádáte ve svých modlitbách a po čem toužíte, se projevuje ve vašem energetickém poli a následně i ve zkušenostech. To je základ všeho léčení.

Stejně tak si můžete přivolat Rafaela tehdy, když chcete posílit své rozhodnutí uzdravit sebe nebo druhé. Pokud vaše víra zakolísá nebo se vaší mysli zmocní negativní myšlení, připomeneme vám vaše poslání. Tento archanděl vás také může vést a pomáhat vám ve všech vašich aktivitách a snahách, které souvisí se zdravím.

Přivolejte si dnes Rafaela, aby zklidnil vaši mysl a ulevil jí. Zbaví vás všech starostí souvisejících s nemocí, financemi, vztahy, ale i s ostatními oblastmi života. Jakmile bude vaše mysl zase klidná, začnete se uzdravovat.

Myšlenka pro tento den

Přivolávám archanděla Rafaela, aby mi pomohl si udržet a šířit blahodárnou energii klidu. Rafaeli, přijď prosím ke mně a veď mě v mé léčitelské práci. Pomoz mi léčit druhé s takovou důvěrou, s jakou to činíš ty.

 

15.9.

Vězte, že jste obklopeni láskou

Právě v tuto chvíli vás láskyplně objímají naše křídla. Prociťujte naši lásku ve svém srdci a oddejte se jí. Je důležité, abyste si takovou výživnou Božskou péči pravidelně dopřávali, a nabíjeli se tak. Dnes vám budeme posílat ještě více láskyplné energie. Aby se tak dělo, není nutné, abyste si toho byli vědomi, avšak určitě vás oblaží, kdykoli se rozhodnete se na naši energii naladit.

Myšlenka pro tento den

Něžné andělské objetí mě osvěžuje. Koupu se v nebeské lásce a dovoluji si ji plně prožívat. Jsem vzácnou bytostí, nyní i vždycky.

 

14.9.

Dokážete všechno!

Vaše schopnosti a moc jsou bezmezné, takže můžete dokázat všechno, pro co se rozhodnete svou myslí, ale i svým srdcem. Přistupujte ke každé situaci s lehkostí: jednoduše se soustřeďte na svůj cíl tak, jako by se již projevil na hmotné úrovni.

Ať už toužíte po čemkoli, jednoduše se utvrzujte, že váš sen už je realitou, a to nejen slovy, ale i svým chováním. Namísto abyste si říkali: "Přeji si víc cvičit," si představujte, že už víc cvičíte. Soustřeďte se na svou velkou motivaci cvičit i na radost, kterou vám cvičení přináší. Poděkujte za to, že váš návyk udržovat si kondici již vznikl.

Stejným způsobem přistupujte k čemukoli, po čem toužíte. Vnímejte se jako trpělivé, úspěšné, zdravé a šťastné bytosti, které se těší ze své práce, svých vztahů a všeho ostatního, co je pro vás důležité.

Slova inspirovat a aspirovat (pokoušet se o něco) jsou odvozena od latinského slova spiritus nebo "Duch", a když se o něco pokoušíte, tedy to aspirujete, jste zároveň inspirování Duchem. Čerpáte tak z této věčné síly, kterou sdílíte s Bohem, s anděly a s každou lidskou bytostí na této planetě.

Jako představitelé Božího Ducha dokážete cokoli!

Myšlenka pro tento den

Věřím v sebe a ve všechny své možnosti. Své pochyby přeměňuji ve sny, a strachy ve vzrušení. Opírám se o Boží sílu ve svém nitru s vědomím, že mě tato energie motivuje a dodává mi sílu na všech úrovních.

 

13.9.

Važte si svého léčivého zraku

My andělé dnes pokračujeme v diskusi o tom, jak zvýšit intenzitu proudu univerzální léčivé energie. Už jsme mluvili o rukou a srdci a dnes budeme pracovat s čakrou třetího oka.

Vaše třetí oko přijímá a také vysílá intenzivní světlo. Různé čakry interpretují informaci o energii různým způsobem: ruce se soustřeďují na fyzické pocity, srdce na emoce a třetí oko na obrazy.

Abyste získali o věci, která vás zajímá, celistvý obraz, můžete použít tyto tři body dohromady. Rovněž můžete vysílat energii ze všech tří bodů najednou, abyste tak zvýšili spektrum vaší léčivé energie.

Vaše třetí oko je stejně jako ostatní čakry řízeno vaší vůlí a úmysly. Jakékoli napětí nebo pochybnosti z vaší strany může tento proces narušit, a proto je třeba nasměrovat své zaměření a dovolit, aby se všechno ostatní dělo přirozeně.

Začněte tím, že si stanovíte dva cíle:

* Přeji si, aby se mé třetí oko stalo zvýšenou měrou citlivé vůči obrazům lásky.
* Mé třetí oko teď vysílá uzdravující energii všem, na koho se podívá.

Opakujte tyto dvě afirmace tak často, jak to budete cítit, a pro­ces se okamžitě spustí.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak mým třetím okem proudí energie. Protože si přeji vidět lásku, je to léčivá energie, která mnou pro­chází. Je pro mě naprosto bezpečné, aby bylo mé třetí oko zcela probuzené a vědomé.

 

12.9.

Užijte si Den lásky

Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.

Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal dnem lásky.

Myšlenka pro tento den

Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým. Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

 

11.9.

Zasvěťte tento den

Můžete určit tón svého dne tím, že ho zasvětíte specifickému záměru, lekci nebo tématu, s nímž byste chtěli získat zkušenosti. Můžete se dnes například věnovat tomu, že budete mít vřelé a láskyplné vztahy, nebo že se budete soustřeďovat na to, abyste viděli krásu nejen ve svém nitru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci. Můžete zasvětit den péči o sebe, vydělávání peněz smysluplným způsobem nebo jakékoli jiné pro vás osobně důležité činnosti.

Tím, že každé ráno takto svůj den na něco zaměříte, vyšle vaše duše do vesmíru signál, jako když rybář rozhodí velkou síť. Tím k sobě přitáhnete situace, které danému tématu odpovídají. Zasvěcení dne určitému tématu je velmi mocným nástrojem, který vám pomůže pochopit, jakou moc máte vy i vaše rozhodnutí.

Myšlenka pro tento den

Zasvěcuji tento den .......... (doplňte téma). Prosím Boha a své anděly, aby mi pomohli dary, které ke mně dnes budou přicházet, vnímat a radovat se z nich.

 

10.9.

Dovolte, ať to přijde

Namísto abyste za uskutečnění svých tužeb s námahou bojovali, uvolněte se a dejte věcem možnost, aby za vámi přišly samy. Nemusíte se příliš namáhat, abyste našli, co hledáte. Stačí si jen jasně představit, že už jste dosáhli svého cíle, a věřit, že to, po čem toužíte, k vám přijde snadno a bez úsilí. Pak se už jen řiďte vedením, kterého se vám dostane.

Zapomeňte dnes na svůj starý přístup, jak uspokojit své potřeby. Buďte jako chytrý rybář, který používá správnou návnadu (v tomto případě vaše průzračně jasné myšlenky), nahodí si do jezera (nahodit udici odpovídá odevzdání vašich tužeb Bohu) a pak už jen trpělivě čeká, až přijde jeho odměna.

Určete, co konkrétně chcete, a uvědomte si, že dokud tu věc budete hledat, budete současně vysílat signál, že ji nemáte. Proto poděkujte vesmíru a buďte vděční za skutečnost, že vaše přání bylo splněno. Tento proces vám přinese uskutečnění vašeho přání, často způsobem, který předčí vaše očekávání.

Napište si podrobně, co si dnes přejete, a zakončete to poděkováním. Naplňte své srdce vděčností a radujte se z rychlé odpovědi, kterou bude vesmír reagovat na vaše přání.

Myšlenka pro tento den

Nechávám k sobě věci přijít. Vysílám svá přání, aby letěla přede mnou, a umožňuji tak, aby se ke mně vrátila ve zhmotněné podobě. Cítím vděk předtím i poté, co se má přání splnila.

 

9.9.

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

 

8.9.

Ujišťujte se, že si zasloužíte být milováni

Jste naprosto hodni lásky takoví, jací právě v tomto okamžiku jste. Názor, jaký na sebe máte vy sami nebo jaký na vás mají ostatní, nemá opodstatnění ve vztahu ke skutečnosti, že jste dokonalými Božími dětmi. Nic na vás nemůže být špatné. Vždycky jste byli a vždycky budete dokonalými Božími stvořeními.

Nedejte se oklamat iluzemi, které vám ukazuje vaše ego. Vaše vyšší já (a také vyšší já všech lidí) je věčně napojeno na Boha, a proto vás vždycky miluje, chce pro vás to nejlepší a vidí ve vás dobro.

Uvědomte si, že jste hodni láskyplné péče a hýčkání a že si Boží lásku nepotřebujete teprve něčím zasloužit. Byla vám dána, ještě než jste byli stvořeni, a zůstane navždy vaše, bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si tu nejvyšší lásku již jen za to, kdo v tomto okamžiku jsem. Nejenže si ji zasloužím, ale také si dovoluji lásku cítit. Jsem vzácná bytost.

 

 

 

7.9.

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 

6.9.

 

Vysílejte lásku svým svalům

Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit.   Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.

 

Poté se zhluboka nadechněte a při výdechu si představujte, jak svůj dech vysíláte do svého těla. Mějte se svými svaly soucítění a poděkujte jim za vynikající práci, kterou pro vás odvádějí. Nejneže jsou oporou vašeho těla, ale také vám upřímně popisují své pocity.

 

Pokud totiž zanedbáváte své tělo a nevšímáte si ho, trpí napětím nebo bolestmi. Proto si dnes na ně udělejte čas, naslouchejte mu a oceňte ho. Podobně jako se lidé uvolní, když cítí, že je ti druzí chápou, budou na vaši pozornost a péči reagovat i vaše svaly.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mluvím se svými svaly s úctou a pochopením. Namísto přikazování, aby se uvolnily, beze spěchu naslouchám, co mi chtějí říct. Děkuji jim za to, že odvádějí dobrou práci, a vysílám k nim svou lásku.

 

5.9.

 

Uvědomte si, že klíčem ke všemu je láska

Ve všem, co děláte nebo po čem toužíte, je klíčem láska. Vaše srdce je branou, kterou do vás proudí Boží energie. Proto je nechávejte otevřené a dovolte si cítit. Pokud tak učiníte, je to, jako by vozidlo najednou mělo mnohem větší nádrž na palivo. Vnímavé srdce prožívá život na bohatší a hlubší úrovni a všímá si i těch nejmenších detailů v každé situaci.

 

Požádejte nás, abychom vám pomohli se dnes ještě více ote­vřít. Stojíte na prahu nového roku, a tak si tento dar do něj vez­měte s sebou.

 

Ze všech novoročních předsevzetí, která byste si mohli dát, je největším z nich předsevzetí milovat častěji a intenzivněji a cítit a prožívat lásku ve všech formách.

 

Afirmační modlitba pro tento den

 

Bože a andělé, prosím vás, abyste mi pomohli otevřít mé srdce. Pomozte mi, ať si uvědomuji svou duši, mysl i tělo. Pomozte mi odpoutat se od bolesti, hněvu nebo ran minu­losti, a vstoupit tak do nového roku s čistým a otevřeným srdcem. Pomáhejte mi milovat beze strachu, s vděčností a přijetím. Pomozte mi milovat jako anděl. Děkuji vám

 

4.9.

 

Udělejte něco neobvyklého

Představte si, co byste rádi dělali, kdyby bylo všechno okamžitě možné. A víte co? Všechno je možné a tento den je stejně dobrý jako kterýkoli jiný k tomu, abyste se chopili každé příležitosti. My andělé vás povedeme a budeme vás podporovat, abyste se do toho rovnou pustili a začali si užívat neobvyklých aktivit.

 

Co byste dnes rádi podnikli? Dopřejte si chvilku času, abyste se mohli soustředit na odpovědi, které vám mysl nabídne. Pak se rozhodněte pro jednu z nich a okamžitě začněte pracovat na jejím uskutečnění.

 

Umožněte si dnes udělat něco mimo svou každodenní rutinu. Nová perspektiva, kterou tím získáte, vám pomůže podívat se na celý váš život neotřelým pohledem a znovu začnete oceňovat věci, které jste předtím nevnímali. To vám přinese velký užitek. Tím, že se pustíte na neznámé teritorium, v sobě odhalíte skryté talenty a sílu a to může být katalyzátorem nových úžasných možností!

 

Myšlenka pro tento den

 

Udělám něco neobvyklého, co z dnešního dne učiní den mimořádný. Co udělám, není tak důležité jako to, že rozšířím své obzory a naučím se něco nového.

 

3.9.

 

Očistěte se

Se zvyšující se citlivostí přichází i zodpovědnost zpracovávat energie, které jste do sebe absorbovali. Podobně jako se koupete, abyste zbavili své fyzické tělo špíny, je stejně nutné se očistit energeticky. A stejně jako existuje mnoho způsobů, jak se umýt fyzicky, existuje také mnoho metod, jak očistit své energetické tělo.

Dnes vám ukážeme, jak postupovat při odstraňování nechtěných energií. Nicméně tak můžeme učinit pouze tehdy, když nás o to požádáte. Proto si nás přivolejte a řekněte si o naši pomoc. Své tělo můžete zbavit fyzických i energetických toxinů tím, že se ponoříte do horké lázně s přírodní mořskou solí. Mohou vám však pomoci také rostliny (jak v květináči, tak v zemi) a krystaly, stačí jen je mít nablízku.

Každé vaše rozhodnutí zbavit se toxinů bude úspěšné, proto se nikdy netrapte tím, zda to děláte správně. Po takové očistě si všímejte nově nabyté lehkosti a zvýšené energie.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Podobně jako koupu své fyzické tělo, očišťuji pravidelně i své energetické tělo. Žádám přitom své anděly, aby mne zbavili všech nízkých energií. Teď jsem ve stavu dokonalé čistoty.

 

 

2.9.

 

Rozdávejte úsměvy

My andělé se soustředíme na to, abychom ve vás posilovali lásku, kterou cítíte, dáváte a přijímáte. Dnes vám ukážeme, jak vypadá láska, která na sebe bere formu úsměvu.

 

Už víte, že tento výraz ve tváři je nakažlivý v tom nejlepším slova smyslu. Váš úsměv vzbuzuje v druhých radost.

 

Sledujte dnes, kolik úsměvů budete schopni vyvolat svým vlast­ním úsměvem. Podobá se to zapalování svíček svým vlastním plamenem. Tím, že budete posílat dál svou radost, projasníte den mnoha lidem (jakož i sobě).

 

Myšlenka pro tento den

 

Všem, s nimiž se dnes potkávám, posílám požehnání a tvářím se na ně přátelsky. Tím v sobě i v nich zažehávám Božský plamen. Posílám dál svůj úsměv a těší mě představa, kolik štěstí asi vyvolá taková kladná ře­tězová reakce.

 

1.9.

 

Tancujte

Když se pohybujete, nezvyšujete pouze svůj srdeční tep. Zvedne se vám také nálada a stoupne vám hladina energie. Začnete se cítit živější a hravější. A s vnitřní pohodou roste i vaše vnitřní moc. Tato síla, která je vám vlastní a jíž je obdařen každý člověk, vám pomáhá vědomě uskutečňovat vaše sny.

 

Zatancujte si dnes. Pusťte si hudbu a začněte se kolébat a zcela spontánně svými pohyby vyjadřujte, co cítíte. Pokud se stydíte, zatancujte si o samotě. Uvidíte, že budete-li s tím pokračovat, časem budete chtít své nadšení z léčivých účinků této umělecké formy sdílet s druhými lidmi. To je také důvod, proč tolik starověkých kultur považovalo tanec za základ svých duchovních rituálů.

 

Tanec vám pomáhá znovu navázat spojení s vaším Božským fyzickým jádrem. Vaše tělo je prodloužením vaší bytosti a tuto skutečnost je důležité vědomě ctít. Vaše pohyby probouzejí velmi příjemným způsobem vaše vědomí. Zjistíte, že jste v pohybu ladní, přitažliví a elegantní, což jsou všechno kvality, kterými vás už dávno obdařil náš Stvořitel. Když si tyto dary znovu uvědomíte, vaše vnitřní světlo bude ještě jasnější.

 

Myšlenka pro tento den

 

Tancuji v rytmu hudby, jak té, jež zní v mé mysli, tak té, kterou slyším kolem sebe. Kolébám se v rytmech slyšených i neslyšených, a projevuji tak své já celou svou bytostí. Dovoluji svému tělu, aby cítilo radost.