Get Adobe Flash player

Rady andělů

19.11.

 

Záplava hojnosti

 

"Abychom mohli tvou finanční situaci uzdravit, musíš nám nejdříve odevzdat své obavy.
Povedeme tě, abychom ti ukázali, jak vytvářet a přijímat hojnost. Když na tom budeme pracovat společně, tvá finanční situace se zlepší tak rychle jek jen dovolíš." 

Tato karta je pro vás znamením, že vaše modlitby týkající se pomoci ve vaší finanční situaci byly vyslyšeny. Čím více budete naslouchat svým niterným pocitům a vnuknutím a řídit se jimi ve svém jednání, tím rychleji se vaše materiální situace zlepší.

Další významy: Mince, které jste v poslední době náhodné nacházeli, jsou láskyplnými znameními od vašich andělů a zemřelých blízkých • Brzy se vám dostane nečekaného materiálního požehnání • Všechny své obavy a úzkosti týkající se financí odevzdejte andělům • Všemi vnuknutími, kterých se vám dostane, se řiďte, protože se může jednat o andělské řešení vašich finančních potíží • Hojnost může mít mnoho forem, včetně té, že budete mít více času, příležitostí nebo výborných nápadů.

 

18.11.

 

Srdeční čakra

 

"Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky. 
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku. 
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením."

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě." • Srdečně si s někým promluvte.

 

17.11.

 

Životní poslání

 

„Tvým životním posláním je sloužit způsobem, který přináší velikou radost tobě i druhým. 
Neměj obavy a namísto toho se, naše milé dítě, soustřeď na to, abys žilo opravdově, a tvé poslání si tě najde samo."

Tato karta vás chce uklidnit, že není třeba podstupovat žádné extrémní kroky, abyste své životní poslání rozpoznali. Netrapte se nad rozhodováním, jakou profesi zvolit, aby vás bavila a ještě vám vydělala hodné peněz. Neplýtvejte energií tak, že byste zkoušeli různé profese a zaměstnáni. Namísto toho jen jednoduše jděte cestou svých snů, využívejte při tom svých talentů a následujte směr, který vám ukazuje touha vašeho srdce. Nechť vás na této cestě vede záměr přinášet radost sobě i druhým. Vaše životní poslání nemusí být jasné definováno a pojmenováno. Životní poslání je proces, nikoli kategorie.

Další významy: Odevzdejte všechny své obavy ohledně peněz a své práce Bohu a jeho andělům • Jste na dobré cestě k naplnění svého životního poslání • Soustřeďte se vždy jen na příští krok a své obavy z budoucnosti odevzdejte andělům • To, čím se právě zabýváte, je součástí vašeho životního poslání.

 

16.11.

 

Odpoutej se a odevzdej!

 

"Žehnáme ti naši zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovité držíš ve svých rukou. 
Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci."

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že jste se snažili situaci vyřešit sami, bez jakékoliv pomoci. Tak rádi by vám pomohli a vyslyšeli vaše modlitby. Nejdříve však musíte situaci pustit z rukou a odevzdat se. Vzdát se znamená, že už nebudete dál bojovat. Znamená to se citově odpoutat, s vírou, že Boží moudrost, která se projevuje i prostřednictvím vašeho vyššího já za vás vše vyřeší mnohem lépe. Odevzdat se neznamená rezignovat nebo dovolit, aby vás někdo ovládal. Naopak, odevzdání se Bohu nám poskytuje jistotu, že všechno dopadne lépe. Pokud vám odevzdání činí potíže, požádejte o pomoc své anděly.

Další významy: Nelamte si hlavu tím, jak bude vaše modlitba vyslyšena • Nechte na Bohu, aby doladil detaily • Najděte v sobě ochotu požádat o pomoc • Zbavte se napětí i potřeby mít všechno pod kontrolou a všechno se zlepší • Ve svých vztazích se vyhýbejte bojům o moc. Uvědomte si svou moc, a pak o ni nebudete muset s nikým bojovat.

 

15.11.

Rozlučte se s pocity viny

Pocity viny vznikají, když se obviňujete za nějakou negativní situaci. Pocit viny je nejen těžkým břemenem, ale navíc je nezdravý a nic neřeší. Pocity viny se naprosto liší od zodpovědnosti: v pocitech viny je obsažen hněv, stud, obviňování a odsuzování, kdežto zodpovědnost je spojena s láskou, sdílením a pozitivním jednáním.

Dnes z vašich beder snímáme tíhu sebevýčitek. Zatímco vás budeme zbavovat jejich účinků, zhluboka dýchejte a představujte si, jak jste obklopeni nebeským světlem dokonalého odpuštění. Všechny omyly, kterých jste se dopustili, se podobají dětem, které do sebe nechtěně narazily. Jste čisté bytosti zcela bez viny. Žijete-li svobodně a radostně, přinášíte tím požehnání mnoha životům, včetně svého vlastního.

Myšlenka pro tento den

Loučím se s pocity viny a osvobozuji se od sebevýčitek a studu. Vnímám se tak, jak mě vidí Bůh: jako nevinnou bytost na všech úrovních. Umím žít zodpovědně a tak, aby mě láska a mír pozvedaly na úroveň, kde mohu pomáhat sobě, svým nejbližším i tomuto světu.

 

 

14.11.

 

Záplava hojnosti

 

 

"Abychom mohli tvou finanční situaci uzdravit, musíš nám nejdříve odevzdat své obavy.
Povedeme tě, abychom ti ukázali, jak vytvářet a přijímat hojnost. Když na tom budeme pracovat společně, tvá finanční situace se zlepší tak rychle jek jen dovolíš." 

 

Tato karta je pro vás znamením, že vaše modlitby týkající se pomoci ve vaší finanční situaci byly vyslyšeny. Čím více budete naslouchat svým niterným pocitům a vnuknutím a řídit se jimi ve svém jednání, tím rychleji se vaše materiální situace zlepší.

 

Další významy: Mince, které jste v poslední době náhodné nacházeli, jsou láskyplnými znameními od vašich andělů a zemřelých blízkých • Brzy se vám dostane nečekaného materiálního požehnání • Všechny své obavy a úzkosti týkající se financí odevzdejte andělům • Všemi vnuknutími, kterých se vám dostane, se řiďte, protože se může jednat o andělské řešení vašich finančních potíží • Hojnost může mít mnoho forem, včetně té, že budete mít více času, příležitostí nebo výborných nápadů.

 

13.11.

 

Radost

 

 

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

 

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

 

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

12.11.

 

Příležitost odpustit

 

 

"Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit."

 

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

 

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

 

11.11.

 

Uzemni se!

 

 

"Když se odpojíš od uvědomování si svého těla a fyzického světa, odpojíš se od země. i když je příjemné vznášet se v oblacích, tvá přítomnost a přispění jsou na planetě Zemi potřebné.
Pomáháme ti udržet rovnováhu mezi duchovním  a fyzickým světem, aby ses mohl/a radovat z uspokojujícího pozemského života."

 

Tato karta vás upozorňuje, že vaše energie a pozornost vyžadují uzemnění. Pokud se vznášíte někde v oblacích, jste zmatení, nesoustředěni a často zapomínáte, vztahuje se tato karta přímo k vám. Nebýt uzemnění znamená, že vaše pozornost je směrována příliš vysoko, někam nad horizont, jako byste ani nebyli ve svém těle. Mezi zaměřením se na ducha a na tělo musí vládnout rovnováha. Uzemnit se můžete chůzí na boso po trávě nebo půdě, konzumací částí rostlin, které rostou v zemi, jako například brambory nebo mrkev, masáží bosých chodidel, dotýkáním se stromů a rostlin anebo tím, že si představíte, jak vám z nohou vyrůstají kořeny, které vedou do země. Když se uzemníte, nedělá vám problémy se soustředit a pocítíte mnohem silnější spojení s Anděly.

 

Další významy: Věnujte nějaký čas zahradničení • Pracujte s esencemi rostlin • Upravte svůj jídelníček a životní styl tak, aby posílil vaše uzemnění • Dbejte, aby to, co říkáte nebo píšete, bylo praktické, pochopitelné a proveditelné • Buďte ve svých vztazích opravdoví a realističtí • Posílejte lásku a světlo Matce Zemi.

 

10.11.

 

Dávání a přijímání

 

 

„Cely vesmír funguje v cyklech podobných tvému nádechu a výdechu. Pokud jen vydechuješ - dáváš nebo se jen nadechuješ - přijímáš, ocitáš se mimo rovnováhu vesmíru.
Aby ses mohl/a těšit dobrému zdraví, abys měl/a energii a vždy se ti dostávalo všeho, co potřebuješ, vyvažuj každý svůj nádech výdechem."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, protože se u vás v poslední době projevuje nerovnováha mezi dáváním a braním. Pokud jste více dávali, než dostávali, pravděpodobně máte pocit, že vás ostatní využívají nebo že zneužívají vaší laskavosti. Pokud je nerovnováha způsobena převahou braní, pak se můžete cítit špatně, stísněné, můžete trpět vinou nebo dokonce depresí. Abyste opět navodili rovnováhu, je vhodné denně a pravidelné věnovat něco svého, jako je čas, peníze, dar nebo pomoc, druhým, aniž byste očekávali cokoli na oplátku. Téhož dne pak můžete s radostí a bez výčitek přijímat nečekané nabídky pomoci a dary. Chce-li vás někdo obdarovat nebo vám pomoci, poděkujte mu a jeho dar přijměte bez rozpaků nebo pocitů viny. Ve vztazích, kde hrajete roli toho, kdo hlavně dává, vyjádřete své potřeby a požádejte o pomoc.

Další významy: Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním • Záležitost, na kterou se ptáte, vyžaduje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií • Abyste mohli přijímat, musíte nejdřív začít dávat • Věnujte někomu desetinu toho, co nejvíc potřebujete, ať jsou to peníze, čas, různé věci apod. • Opakujte si afirmaci: „Nyní ve svém životě s radostí přijímám dobro."

9.11.

 

Není se čeho obávat

 

 

„Jsi v bezpečí a tato situace je v dokonalé Boží ochraně a je řízena Boží vůli.
Zahrň tuto situaci láskyplnými pocity a myšlenkami, aby tebou, k tobě a s tvou pomoci plynulo od Boha její nejdokonalejší naplnění."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že se zbytečně obáváte a trápíte. Obavy mají stejnou moc jako modlitby, ale v negativním slova smyslu, takže k vám přitahují přesně to, čeho se obáváte. Odevzdejte své modlitby andělům, neboť ve skutečnosti se není čeho bát. Vaše obavy naopak mohly zapříčinit svou silou opačný výsledek.

Další významy: Všechno je mnohem lepší, než si myslíte • Požádejte anděly, aby vás osvobodili od vašich obav • Šťastný konec je nevyhnutelný • Přestaňte se obávat, jinak vaše negativní emoce strhnou dolů vás i výsledek, o který usilujete • Andělé jsou s vámi a všechno je v pořádku.

8.11.

 

Nevinnost

 

 

„Naše milované dítě, každý je vpravdě bez viny, protože nikdo nemůže změnit Boží záměr, který je odrazem naprosté dokonalosti.
Odevzdej nám svou tíhu, abychom ulehčili tvému břemenu. Odevzdej nám vinu, zlobu i obviňováni, aby nekřivily tvou láskyplnou tvář.
Ponoř se do míru ve svém nitru a znovu se z něj raduj."

 

Tato karta k vám přichází jako ujištění, že jsou všichni v dané záležitosti bez viny. Pokud jste obviňovali sebe, odevzdejte svůj pocit viny andělům. Ze všech emocí má pocit viny tu nejnižší vibraci, a proto přitahuje negativní energii. Pokud obviňujete druhé a posuzujete míru jejich viny, tato karta vás vybízí, abyste si uvědomili božské jádro každé zúčastněné osoby, čímž můžete danou situaci uzdravit. Nemusíte jistě pokračovat ve vztahu s nikým, komu nedůvěřujete. Je ale nutné, abyste pro své vlastní dobro ze svého nitra vypudili všechny jedovaté myšlenky a emoce. Andělé vás prostřednictvím této karty vyzývají, abyste si uvědomili, že všechna nedorozumění v této záležitosti byla skutečně jen nevinným omylem.

 

Další významy: Snažte se vidět i názor druhé strany • Odpusťte sami sobě a přestaňte čehokoli litovat • Hádka či diskuse může být založena na nedorozumění • Ctěte vnitřní dítě v sobě i v ostatních • Pohlédněte pod povrch a za závoj iluzí a uvidíte skrytou duchovní pravdu, která vypovídá o dokonalosti Božího řádu.

 

7.11.

 

Vnímej pouze lásku!

 

 

"Pohlédni za zdánlivé chyby, omyly a nedorozumění a snaž se v každém člověku, včetně sebe, vnímat jen lásku.
Neochvějné zaměřeni na lásku, která je přítomná pod povrchem každé situace a činu. přináší uzdravení, jehož moc nemá hranic."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že se máte dívat na sebe, na druhé i na každou situaci jejich očima. Když se zaměříte na lásku, všechno, co není láskyplné, odpadne. Je to totéž jako rozsvítit světlo, a tím zahnat temnotu. Zavolejte své anděly, aby vám pomohli pozvednout vaše vnímání na vyšší úroveň lásky vždy, když to budete potřebovat.

 

Další významy: Dívejte se za osobnost a ego druhých a snažte se v nich vidět jejich andělské já, andělé vám s tím mohou pomoci, pokud je to pro vás těžké • Odpusťte a odpouštějte • Odevzdejte svůj hněv, bolest i odsudky andělům • Afirmujte si to, po čem toužíte, a nikoli to, čeho se bojíte.

 

6.11.

 

Svatba

 

 

"Svatba je závazek spojení dvou duši v lásce, vzájemné úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu během času lásku prohlubovat.
Tvůj svatební den je důkazem tvé víry v lásku. Naše milované dítě. vdechuj neustále život své víře v lásku i lásce samotné."

 

Tuto kartu jste obdrželi, protože s vaší otázkou souvisí téma svatby. Buď vás v blízké budoucnosti čeká svatba, nebo vás Andělé vyzývají, abyste si vzpomněli na svůj svatební slib a abyste v manželství už uzavřeném udržovali stále přítomnou něhu a lásku. Tato karta vyzařuje lásku a pozitivní energii, a proto si nemusíte s tímto sdělením dělat starosti. Buďte otevření vůči lásce, romantice a novým možnostem a užijte si svůj krásný svatební den!

 

Další významy: Brzy dostanete romantický nebo obchodní návrh • Zakoušíte „mystickou svatbu" mezi mužským a ženským aspektem své duše • Na svatbě, kam jste pozváni, se potkáte s někým pro vás významným • Promluvte se svým přítelem nebo přítelkyní na téma svatby • Brzy se potkáte se svým budoucím manželem/manželkou • Někdo z vašich přátel nebo členů rodiny se brzy vdá.

 

5.11.

 

Nový partner

 

 

„Takzvaná náhodná setkání nejsou žádnou náhodou, jsou řízena Boží vůlí a působí jako spoušť, která uvádí do pohybu nový cyklus dění, protože tvé modlitby byly vyslyšeny.
Všímej si pozorně lidi, které ti posíláme do života. Poznáš je podle pocitu bezpečí a důvěrnosti, který v tobě ihned vyvolají."

 

Andělé vám tuto kartu posílají jako signál, že do vašeho života vstoupil nebo vstoupí někdo nový. Může se jednat o společníka v podnikání, přítele nebo milostného partnera. Nemusíte ho hledat, protože všechno proběhne samo a naprosto přirozeně. Když se s touto osobou setkáte, buďte otevřeni vůči Božímu vedení, které bude nejen láskyplné, ale i magické.

 

Další významy: Potkali jste se, nebo se brzy potkáte, se svým vesmírným blížencem, svým partnerem určeným osudem • Dovolte lidem, aby vám pomohli, a nedělejte všechno sami • Poraďte se s odborníkem • Vaše modlitby budou vyslyšeny prostřednictvím jiných osob • Do vašeho života přibude nové domácí zvířátko.

 

4.11.

 

Naslouchej!

 

 

"Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám."

 

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

 

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

 

3.11.

 

Uzemni se!

 

 

"Když se odpojíš od uvědomování si svého těla a fyzického světa, odpojíš se od země. i když je příjemné vznášet se v oblacích, tvá přítomnost a přispění jsou na planetě Zemi potřebné.
Pomáháme ti udržet rovnováhu mezi duchovním  a fyzickým světem, aby ses mohl/a radovat z uspokojujícího pozemského života."

 

Tato karta vás upozorňuje, že vaše energie a pozornost vyžadují uzemnění. Pokud se vznášíte někde v oblacích, jste zmatení, nesoustředěni a často zapomínáte, vztahuje se tato karta přímo k vám. Nebýt uzemnění znamená, že vaše pozornost je směrována příliš vysoko, někam nad horizont, jako byste ani nebyli ve svém těle. Mezi zaměřením se na ducha a na tělo musí vládnout rovnováha. Uzemnit se můžete chůzí na boso po trávě nebo půdě, konzumací částí rostlin, které rostou v zemi, jako například brambory nebo mrkev, masáží bosých chodidel, dotýkáním se stromů a rostlin anebo tím, že si představíte, jak vám z nohou vyrůstají kořeny, které vedou do země. Když se uzemníte, nedělá vám problémy se soustředit a pocítíte mnohem silnější spojení s Anděly.

 

Další významy: Věnujte nějaký čas zahradničení • Pracujte s esencemi rostlin • Upravte svůj jídelníček a životní styl tak, aby posílil vaše uzemnění • Dbejte, aby to, co říkáte nebo píšete, bylo praktické, pochopitelné a proveditelné • Buďte ve svých vztazích opravdoví a realističtí • Posílejte lásku a světlo Matce Zemi.

 

2.11.

 

Rozhodněte se, jaký den byste chtěli prožít


Máte schopnost a moc udat svému dni tón.  Učiňte tak tím, že se rozhodnete, jaký typ zkušeností byste chtěli prožít. Položte si nyní otázku: Jak chci tento den prožít? Vizualizujte si to a vnímejte jen ty nejvyšší energie. Pokud zjistíte, že se soustře­díte na negativní scénáře, požádejte nás anděly, ať energii strachu proměníme v lásku.

 

Jste režiséry svého dne. Pro každou situaci existuje ten nejlepší možný výsledek a vy se posunete na vyšší úroveň díky svému od­hodlání mít výjimečné zážitky.

 

Zasloužíte si všechnu krásu a velkolepost, kterou život může nabídnout. Chopte se dnes bohatství, které vám náleží, a rozhod­něte se, že se chcete mít úžasně.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnešní den bude plný............. Žádám své anděly, aby mi pomohli zůstat během celého dne v pozitivní a optimis­tické náladě. Zasloužím si mít se nádherně a prožívám každou situaci a vztah na jejich nejvyšší možné úrovni.

 

1.11.

 

Dávání a přijímání

„Cely vesmír funguje v cyklech podobných tvému nádechu a výdechu. Pokud jen vydechuješ - dáváš nebo se jen nadechuješ - přijímáš, ocitáš se mimo rovnováhu vesmíru.
Aby ses mohl/a těšit dobrému zdraví, abys měl/a energii a vždy se ti dostávalo všeho, co potřebuješ, vyvažuj každý svůj nádech výdechem."

Andělé vám posílají tuto kartu, protože se u vás v poslední době projevuje nerovnováha mezi dáváním a braním. Pokud jste více dávali, než dostávali, pravděpodobně máte pocit, že vás ostatní využívají nebo že zneužívají vaší laskavosti. Pokud je nerovnováha způsobena převahou braní, pak se můžete cítit špatně, stísněné, můžete trpět vinou nebo dokonce depresí. Abyste opět navodili rovnováhu, je vhodné denně a pravidelné věnovat něco svého, jako je čas, peníze, dar nebo pomoc, druhým, aniž byste očekávali cokoli na oplátku. Téhož dne pak můžete s radostí a bez výčitek přijímat nečekané nabídky pomoci a dary. Chce-li vás někdo obdarovat nebo vám pomoci, poděkujte mu a jeho dar přijměte bez rozpaků nebo pocitů viny. Ve vztazích, kde hrajete roli toho, kdo hlavně dává, vyjádřete své potřeby a požádejte o pomoc.

Další významy: Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním • Záležitost, na kterou se ptáte, vyžaduje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií • Abyste mohli přijímat, musíte nejdřív začít dávat • Věnujte někomu desetinu toho, co nejvíc potřebujete, ať jsou to peníze, čas, různé věci apod. • Opakujte si afirmaci: „Nyní ve svém životě s radostí přijímám dobro."