Get Adobe Flash player

 

Rady andělů 2019

24.7.

 

Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé - milující a milovaní - a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

 

Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas.

 

Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

 

Myšlenka pro tento den

 

Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.

 

23.7.

Radujte se z věčné lásky

Láska, která vás pojila s druhou osobou nebo se zvířetem, je pouto, které nemůže být nikdy přerušeno. I ve vztazích s lidmi, vůči nimž jste později zahořkli, zůstává láska nedotčená. Přivedla vás k sobě z nějakého důvodu. Vaše vzájemná láska vytvořila kouzlo, které vás oba navěky pozvedá, a to i tehdy, když je vztah u konce.

Láska je nekonečná energie, která se nikdy neztrácí, ale roste a bere na sebe nekonečné množství forem. Dnes se vezte na hře­benu vlny, na který vás láska pozvedla. Poděkujte za lásku prožitou v každém svém vztahu, protože je svatým a trvalým darem Božím.

Myšlenka pro tento den

Vesmír mi dává všechnu svou lásku. Mé svazky jsou věčné. Nikdo a nic je nemůže přerušit ani mi je vzít. jsem vždycky milován/a a žehnám času, který sdílím s milovanými bytostmi.

 

 

22.7.

 

Považujte se za bohaté

Vaši finanční situaci, stejně jako ostatní oblasti vašeho života, ovlivňují vaše emoce. Oblast vašeho břicha je základnou vašeho vnitřního světla a bodem manifestace neboli uskutečňování přání v realitě. Pocity, které v tomto místě vnímáte, ovlivňují záři a intenzitu tohoto světla.

 

Pokud myslíte na svou finanční situaci, uvolněte tuto oblast a soustřeďte se na to, jak vaše vnitřní záře roste a šíří se. Pozitivní myšlenky ve spojení s jasným a vysoce intenzivním vnitřním světlem umožňují rychlé uskutečnění vašich tužeb. Úzkostné myšlenky týkající se peněz naopak způsobují stažení svalů, což omezuje možnost světla zářit, a tak uskutečňovat vaše přání.

 

Představujte si dnes, že jste pohádkově bohatí. Prožijte ten pocit až do hloubi duše a celým svým tělem i emocemi vnímejte, že jste dokonale finančně zabezpečeni. Uvolněte břicho a pozorujte, jak se váš vnitřní plamen rozhořívá vaší vírou. Uvědomte si, že pokud se cítíte bohatí, bohatí také jste.

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím se být boháčem ve všech směrech. Představuji si své dokonalé finanční zabezpečení. Dýchám a vědomě uvolňuji oblast svého břicha a vidím a cítím, jak mé světlo jasně září.

21.7.

Vyleštěte drahokamy obsažené ve vašich myšlenkách

Ve všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje, že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.

My andělé jsme vám k dispozici, požádáte-li nás, abychom vám pomohli vytvářet struktury, které vám přinesou radost. Přivolejte si nás, abychom vás upozornili na drahokam skrytý v každé vaší myšlence a pocitu, protože i v každé úzkosti nebo obavě je obsažena zářivá energie lásky. Můžeme vás vést k tomu, abyste si vědomě vytvářeli zkušenosti, které vám přinesou velkou radost a požehnání.

Buďte si dnes vědomi své úžasné schopnosti manifestace neboli uskutečňování svých představ. Vězte, že ať pomýšlíte na cokoli, celý vesmír vaše přání podporuje.

Myšlenka pro tento den

Vím, že se mi dostává veškeré podpory a že také dostávám všechno tak, jak o to požádám. Prostřednictvím svých myšlenek a emocí si přivolávám své zkušenosti a soustředím se přitom na radost.

 

 

 

20.7.

Všímejte si zvuků

Dnes budeme pracovat s nefyzickou energií zvuků, abychom zvýšili vaši vlastní energetickou frekvenci. Už jste si možná všimli, že jste na zvuky mnohem citlivější než ostatní, což je jeden z důsledků vaší zvyšující se energetické frekvence. Vaše zvýšená citlivost vám dovoluje slyšet hlasy nás andělů, stejně jako vám dovoluje vnímat, jak vás ovlivňují zvuky.

Už pravděpodobně víte, který typ hudby vás přitahuje, stejně jako víte, jaká hlasitost nebo tón jsou pro vás nejlepší. Dnes vás žádáme, abyste se na nefyzickou úroveň pokusili naladit ještě intenzivněji a všímali si všeho, co slyšíte ve svém nitru i vně. Snažte se svým vědomím od sebe oddělit všechny různé zvuky, které se jinak slévají do jediného. Které jsou vám příjemné, a které nepříjemné? Jak vás ovlivňují fyzicky a citově?

Čím více si začnete být vědomi účinků, které na vás zvuky mají, tím více se bude zvyšovat i vaše citlivost, což je výsledkem vaší zvýšené energetické frekvence. Žádáme vás, abyste si vážili své vnímavosti a uvědomili si, že je to opravdový dar.

Myšlenka pro tento den

Ladím se na zvuky kolem sebe a všímám si, jak mě každý z nich ovlivňuje. Důvěřuji svým pocitům, které ve mně jednotlivé zvuky vyvolávají, a vážím si své zvyšující se citlivosti, protože je to skutečný dar.

 

 

 

19.7.

Vězte, že si zasloužíte lásku a podporu

Zasloužíte si Boží lásku a pomoc stejně jako kdokoli jiný. Ano, opravdu jste silní a schopní, ale není třeba, abyste se zapírali nebo abyste trpěli. Bolest není cesta k osvícení.

Když odmítáte pomoc, kterou vám my andělé nabízíme, víme, že je to proto, že se bojíte, že si ji nezasloužíte. Soucítíme s vámi, a proto vaše pocity nesoudíme. Doufáme ale, že se zamyslíte i nad naším pohledem: jsme velice šťastní, že nás Bůh učinil vašimi stráž­nými anděly. Naším posláním je vás milovat, pomáhat vám a vést vás během vašeho života ve fyzickém těle.

Milovat vás je velmi jednoduché a nevyžaduje vaše svolení, protože naše duše jsou navzájem propojeny. Abychom vám však mohli pomáhat a vést vás, k tomu váš souhlas potřebujeme. Když nás zapomenete požádat o pomoc nebo vyslyšení vašich modli­teb, naše mise se tím opozdí. Protože nepodléháme času, necítíme v takových chvílích frustraci. Milujeme vás, ať už naši pomoc při­jímáte, nebo ne.

Dnes si prosím připomínejte, že si zasloužíte nebeskou pomoc. To neznamená, že byste na tuto pomoc měli automatický nárok; je to přirozený proces, během kterého vás vedeme a pomáháme vám přesně podle Božího plánu.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si Boží pomoc. Žádám o pomoc a vedení Boží i mých strážných andělů, a mám ochotu je přijmout. Čím více pomoci si dovolím přijímat, tím více mohu dávat druhým. Každá živá bytost si zaslouží pomoc, včetně mě.

 

18.7.

 

Očistěte svou minulost

Když jste se odpoutali od vlastnického vztahu k minulým situacím, pomůžeme vám my andělé pročistit vaše energetické pole. Vaše závislosti na zraňujících vzpomínkách vedly k vytvoření provazů, které vám nyní přetneme.

 

Uveďte se do stavu zvýšeného vnímání. Během celého procesu zhlu­boka a pravidelně dýchejte. Nejlepší je zavřít oči, aby vás nic nerušilo.

 

S vaším svolením nyní přerušíme všechna pouta, která vás spojují s bolestí z vaší minulosti. Možná přitom pocítíte chvění, mravenčení nebo změny tlaku vzduchu. Že jsme skončili, poznáte podle toho, že se vaše tělo zklidní.

 

Všimněte si, oč se cítíte lehčí a svobodnější poté, co jsme z vás odstranili tíhu minulosti, která vás obepínala. Vaše ego vám tvrdí, že budete více v bezpečí, když si budete svou bolest z minulosti pa­matovat. Ale pravda je taková, že jakékoli utrpení, které zůstává ve vašem vědomí, přitahuje utrpení další. A vy přece chcete při­tahovat jen lásku a harmonii. Proto upravujeme vaše vědomí tak, aby rezonovalo jen těmito energiemi.

 

Volejte si nás dnes pravidelně, kdykoli si vzpomenete na cokoli, od čeho byste rádi získali odstup. Jsme šťastní, že s vámi můžeme na tomto očistném procesu spolupracovat, protože je naším po­sláním pomáhat vám zažívat mír.

 

Myšlenka pro tento den

 

Drazí andělé, děkuji vám, že jste odstranili éterické pro­vazy, které mne poutaly k mým bolestivým vzpomínkám. Mám ochotu se zcela oprostit od své vazby na strach, a dosáhnout tak výměnou vnitrního míru. Cítím očiš­tění a klid.

 

17.7.

 

Zjednodušte svůj život

Odlehčit si od svých břemen znamená využít svého daru úsudku a rozhodnout se, který směr si pro sebe vyberete. Napětí vzniká tehdy, pokoušíte-li se jít několika směry najednou. To často pramení z obav z toho, jak na by na vaši volbu reagovali druzí, což zase pramení ze strachu, že by vás v případě nespoko­jenosti opustili. Samotným základem těchto úzkostí je hrůza, že vás opustil Bůh.

 

Naši drazí, Nebesa vás však nikdy neopustí. Ani by nemohla, protože jste navždy součástí Boha, který je živoucím Duchem, z ně­hož povstaly a skrze nějž žijí všechny živoucí bytosti. Boží vůlí pro vás je štěstí a radost. Pro to, abyste tuto emoci cítili, nemusíte nic dělat, protože je vaším přirozeným stavem.

 

Rozhodněte se dnes pro štěstí a zavrhněte všechna rozhodnutí založená na strachu, která pak zatěžují váš rozvrh přílišnými po­vinnostmi. Otevřete se dnes jednoduchosti.

 

Před jakýmkoli rozhodnutím se na chvíli ponořte do meditativ-ního a modlitebního ticha. Přistupte jen na takové aktivity, které jste schopni přijmout celým svým srdcem. Dáme vám sílu a odvahu odmítnout všechny ostatní požadavky na váš čas.

 

Je pro vás bezpečné, abyste zjednodušili svůj život.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zjednodušuji svůj každodenní život tím, že žiji naplno a v souladu se svým srdcem a trávím čas smysluplným způsobem. Mí andělé mě ochraňují, motivují a vedou mě k odložení všech nesmyslných břemen a k tomu, ať si poskytnu prostor k nadechnutí.

 

16.7.

 

Naslouchejte moudrosti svého těla

Na chvíli se zastavte a všímejte si pocitů svého těla. Pozorujte jednotlivé části svého těla, zaměřte se na ty, které jsou uvolněné, a pak na ty, které trpí napětím. Zůstaňte přitom vnitřně tiší a soustředění. Pak se zhluboka nadechněte a představte si, že vaše plíce se naplňují uzdravujícím světlem. Při výdechu nasměrujte svou energii a dech do míst, kde ve svém těle vnímáte napětí.

 

Prociťujte, jak se vaše svaly uvolňují, jak jim posíláte lásku a věnujete jim svou pozornost, a požádejte je, ať vám řeknou, proč byly stažené. Jejich odpověď velmi pravděpodobně odhalí nějaké skryté strachy, kterými je třeba se zabývat. Buďte jejich důvěrným přítelem. Naslouchejte svému tělu se soucitem. Ujistěte své tělesné já, že je v bezpečí a pod ochranou, a přemýšlejte nad tím, co jste díky jeho sdělením pochopili.

 

Vaše tělo je v mnoha ohledech velmi moudré a upřímné - vždycky vám řekne pravdu. Chcete něco změnit ve svých plánech pro dnešní den na základě toho, co jste zjistili? Potřebujete další pomoc od jiných lidí nebo od nás andělů?   Buďte dnes se svým tělem pravidelně v kontaktu. Veďte tichý rozhovor s každou částí svého těla, která si žádá vaši pozornost. Naslouchejte jeho sdělením a učiňte na základě jeho sdělení potřebné kroky. Tak už vás nebude vaše tělo muset na věci upozorňovat napětím nebo bolestí, ale namísto toho s vámi bude harmonicky spolupracovat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Naslouchám moudrosti, o niž se se mnou dělí mé fyzické tělo. Ztišuji svou mysl a žádám své tělo, ať ke mně promlouvá, a naslouchám mu. Chápu, proč mé tělo reaguje určitým způsobem. Soucítím s jeho pocity a s láskou činím všechno, co mi pomáhá a prospívá.

 

15.7.

 

Těšte se ze své neomezené podstaty

Během tohoto roku jsme se my andělé několikrát zmínili, že jsme ničím neomezené bytosti, které vám mohou pomoci se vším, oč nás požádáte. Dnes bychom se rádi zaměřili na skutečnost, že také vy vlastníte neomezený potenciál. Jediná omezení, která máte, jsou ta, pro která jste se sami rozhodli. Někdy taková rozhodnutí vyplývají z vašeho pohledu na svět. Jakmile nějaký názor přijmete za svůj, výsledkem je vaše zkušenost s omezením.

 

Jak by mohl Bůh, který je nekonečným Stvořitelem bez hranic, vytvořit něco, co by nemělo stejné kvality jako on? Všechno a všichni, kdo mají svůj původ v Božství, jsou také bez hranic a omezení.

 

Máte řadu schopností, o kterých dosud nevíte nebo jste se s nimi dosud nestačili dobře obeznámit. V zásadě se dá říci, že jste schopni všeho, co si jen umíte představit, protože všechny lidské činnosti jsou určovány představivostí. Časem se naučíte s touto skutečností praco­vat, ale pro dnešek se zaměřme na to, abyste se zbavili jedné omezu­jící představy, která vám brání zakusit vaši nekonečnou přirozenost.

 

Zamyslete se nyní nad tou oblastí ve svém životě, kde cítíte, že vám něco schází. Pocit nedostatku signalizuje víru v omezení. Kdykoli začnete větu: „Nemám dost...," odkrýváte omezení, které jste si sami stanovili.

 

Hledejte dnes ve své mysli tyto myšlenky a tato slova a nahrazujte je pozitivními afirmacemi typu: „Mám dostatek..." a: „Vlastním neo­mezené množství..." Jak už jsme si řekli, slova jsou výchozím bodem uskutečnění vašich přání a tvoření. Afirmujte si dnes svou neomezenost a všímejte si, jak brzy tuto svobodu sami na sobě zakusíte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem ve všech směrech zcela bez omezení. Odpoutávám se od své víry v omezení. Vím, že možné je všechno.

 

14.7.

 

Pochvalte se

Každý potřebuje uznání a chválu. My andělé k vám neustále vysíláme pozitivní slova, ale možná je neslyšíte nebo jim nevěříte, protože vám je neříká lidský hlas, který by současně chválil vaše úsilí. Avšak uznání, které potřebujete nejvíce, je vaše vlastní. Když vás chvíli ostatní, je to příjemné, ale jejich chválu nemusíte zcela přijímat. Něco ve vás před lichotkami uhýbá, protože se obává moci a energie skryté za podobnými slovy. Proto je pro vás dvojnásobně důležité, abyste uměli pochválit sami sebe.

 

Dnes se doslova poplácejte po zádech a pochvalte se za něco, čeho jste v poslední době dosáhli. Pochvala se může týkat i něčeho méně významného. Ale uvědomte si, že každý velký úspěch sestává z mnoha takových "méně významných" kroků. Pokud se pochválíte za každý takový malý čin, budete mít mnohem více chuti učinit i ten další.

 

Myšlenka pro tento den

 

Chválím se a gratuluji si za všechno, čeho se mi už podařilo dosáhnout. Zasloužím si chválu, protože i když je můj cíl mnohem výš, uznání za to, jak už jsem daleko, je pro mne velmi důležité. Děkuji si a oceňuji se za schopnost překonat těžké časy a radovat se z časů lepších.

 

13.7.

 

Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

 

Když se lidé chovají nelaskavě, zastiňují proud světla a lásky proudícího do jejich života, což následně přitahuje další zážitky, které živí jejich nespokojenost. Čím méně se vám zdá nějaký člověk hoden lásky, tím více jí potřebuje, protože láska léčí nešťastné pocity a zažehává v srdci vřelost.

 

To ale neznamená, že musíte trávit čas ve společnosti těch, kteří se k vám chovají nelaskavě. Můžete k nim vysílat láskyplné myšlenky z bezpečné vzdálenosti, a přitom si jít za svým cílem. Pokud začnete vysílat lásku vůči někomu, koho jste peřdtím odmítali, léčení se projeví na třech úrovních:

 

* 1. Zbaví vás bolesti i účinků zloby.
* 2. Naruší nežádoucí vzorce, protože člověk vždycky přitahuje to, na co myslí.
* 3. Pomáhá dotyčnou osobu uzdravit.

 

Odpusťte dnes někomu. Prospěch, který tak získáte, naprosto překonává i to nejmenší potěšení, které by vám mohla poskytnout zlost. Nechte ji být a buďte svobodní!

 

Myšlenka pro tento den

 

Odpouštím - a dovoluji, ať se rozplyne první zášť, na kterou si teď vzpomenu. Proměňuji to, co bylo původně zlostí, na energii uzdravující lásky. Chci odpouštět.

 

12.7.

 

Užívejte si opravdového bezpečí

Budete-li naslouchat své intuici, provede vás bezpečně všemi situacemi. My jsme vaší další ochranou a ostražitě vás sledujeme. Dáváme vám signály, když vám hrozí nebezpečí, a tak vám pomáháme lépe naslouchat svému šestému smyslu.

 

Můžete se cítit v bezpečí, protože víte, že vaši andělé a vaše intuice vás budou varovat, pokud vás čekají potíže. Obdržíte od nás jasný a silný signál, jestliže bude třeba, abyste dávali pozor nebo učinili nějaký krok. Do té doby však můžete být v klidu s vědomím, že jste chráněni, protože my stojíme na stráži.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem v bezpečí a stejně tak i moje budoucnost. Mí andělé se o mě starají i v tomto okamžiku. Je pro mě snadné vnímat svou intuici a rozumět jí.

 

11.7.

 

Vizualizujte si úspěšný den

Představte si, že dnes budete v každé situaci úspěšní. Představujte si, jak se usmíváte a dobře se bavíte, protože se vám všechno daří. Soustřeďte se na pocit obrovské radosti z toho, že se před vámi otevírají všechny dveře, a uvědomujte si, že ostatní jsou inspirování vašimi úspěchy.

 

Vizualizujte si den plný úspěchů a dejte si ho jako dárek. Vaše pozitivní očekávání jsou semínka, která vám přinesou prospěch a která úspěšně vyrostou a stanou se z nich povznášející zážitky.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám úspěch ve všem, co dělám, a učím se ze všech svých zkušeností. Lidé mě mají rádi a váží si mě, protože i já si vážím sebe sama a mám dobrý pocit z toho, kdo jsem. Umožňuji si mít úspěch - nijak mě to neohrožuje. Zasloužím si požehnání stejně jako ostatní lidé, a pokud uspěji já, pak uspějí i všichni ostatní.

 

10.7.

 

Rozlučte se s pocity viny

Pocity viny vznikají, když se obviňujete za nějakou negativní situaci. Pocit viny je nejen těžkým břemenem, ale navíc je nezdravý a nic neřeší. Pocity viny se naprosto liší od zodpovědnosti: v pocitech viny je obsažen hněv, stud, obviňování a odsuzování, kdežto zodpovědnost je spojena s láskou, sdílením a pozitivním jednáním.

 

Dnes z vašich beder snímáme tíhu sebevýčitek. Zatímco vás budeme zbavovat jejich účinků, zhluboka dýchejte a představujte si, jak jste obklopeni nebeským světlem dokonalého odpuštění. Všechny omyly, kterých jste se dopustili, se podobají dětem, které do sebe nechtěně narazily. Jste čisté bytosti zcela bez viny. Žijete-li svobodně a radostně, přinášíte tím požehnání mnoha životům, včetně svého vlastního.

 

Myšlenka pro tento den

 

Loučím se s pocity viny a osvobozuji se od sebevýčitek a studu. Vnímám se tak, jak mě vidí Bůh: jako nevinnou bytost na všech úrovních. Umím žít zodpovědně a tak, aby mě láska a mír pozvedaly na úroveň, kde mohu pomáhat sobě, svým nejbližším i tomuto světu.

 

9.7.

 

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

 

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

 

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.

 

8.7.

 

Buďte k druhým upřímní

Slovo upřímnost v sobě obsahuje pojem přímosti a přímočarosti, která znamená směřování k jádru věci. Jeho synonymem by mohl být i pojem otevřenost. To vše jsou v zásadě velice kladné vlastnosti, protože otevřený přístup - či otevření přístupu - k jádru věcí je něco, co nám prospívá. S tím souvisí skutečnost, že upřímnost má pozitivní a uzdravující energii.

 

Je to obrovská síla, s níž lze v životě překonat zdravotní, finanční a psychické bloky, stejně jako nerovnováhu jakéhokoli druhu. Rozhýbe obrovskou vlnu uzdravující energie, která obklopí každého, koho se daná záležitost týká, i ty, kteří s vaší pravdou nesouhlasí nebo jež tato pravda ohrožuje.

 

Pro vás jako pro léčitele je dvojnásob důležité, abyste byli k ostatním upřímní. Vaše upřímnost udržuje vaše zdraví a rovnováhu, ale také napomáhá tomu, aby vám klienti důvěřovali, protože vnímají vaši poctivost. Potlačujete-li v sobě své pocity jen proto, abyste se nedotkli citů druhého, je to medvědí služba, kterou prokazujete nejen sobě, ale i druhým. Deformujete tím energetické vlny, které vysíláte do vesmíru, což znamená, že vysíláte signály, které se liší od toho, co opravdu chcete.

 

Pomůžeme vám zvolit si ta správná slova i nejvhodnější způsob chování, abychom vaší upřímnosti dali jemnější formu, a pomohli tak druhým vyslechnout, co si myslíte a co cítíte, s láskou. Buďte dnes vůči lidem upřímní. Výsledkem bude i to, že vaše energie bude jasně čitelná.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji k druhým s upřímností. Navazuji kontakt se svými pocity a sděluji je druhým s láskou. Mé srdce je vůči mé pravdě otevřené a já žádám své anděly, aby mi pomohli ji s láskou zprostředkovat druhým.

 

7.7.

 

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

 

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

 

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.

 

6.7.

 

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

 

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

 

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 

5.7.

 

Protáhněte se

Dnes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli, a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám. Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na "protahování" vaší představivosti!

 

Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týká energií. Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak dospět k neotřelým nápadům.

 

Dnešní den je tedy určen k tomu, abyste dopřáli své představivosti více prostoru a dívali se na obvyklé situace neobvyklým způsobem. Vymyslete si nový způsob, jak se obléknout, jak pracovat, jak jednat s lidmi. Dopřejte své představivosti volné pole působnosti a protahujte své tělo i mysl s co největší radostí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Natahuji se po nových možnostech. Líbí se mi protahovat se novými způsoby.

 

4.7.

 

 

Přijměte nebeskou lásku

Boží láska k vám je tak hluboká, že se nedá vyjádřit slovy. Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, jak jste milováni, pokuste se představit si všeobjímající energii, která nemá hranic. Na Nebesích je každá myšlenka týkající se vaší osoby pozitivní, protože Bůh vidí jen vaši velkolepost a vaše Božství a raduje se z vaší dokonalosti.

Jako vaši andělé vám tuto Lásku zrcadlíme a současně vás nekonečně milujeme. Jsme šťastní, že můžeme být po vašem boku, a pomáhat vám je pro nás ctí.

Myšlenka pro tento den

Jsem hluboce milovanou bytostí, protože si láskyplný zájem zasloužím. Boží láska ke mně je všeobjímající, nemá podmínek a je bez hranic.

 

3.7.

 

Buďte laskaví

Jeden laskavý skutek denně může zvýšit vaši energii, protože vás povznese vděčnost těch, jimž laskavost projevíte. Jednáte-li na základě soucítění, pak doslova vysíláte svou sílu jako paprsek světla, který pomáhá druhému a pozvedá jej. Když pak tento člověk vůči vám pocítí vděčnost, naplní vás velmi mocná vlna energie. Kdykoli na vás někdo s povděkem pomyslí, pozvedá tím i vašeho ducha. Dokonce to můžete pocítit jako zlepšení nálady nebo jako hřejivý pocit u srdce.

 

Vykonáte-li každý den jeden pozorný čin pro dobro někoho jiného, je to investice do vašeho vlastního duchovního růstu a pokroku. Dalo by se vlastně říci, že takovým skutkem prokazujete laskavost sobě samým. Jde o situaci, v níž získává každý.

 

Myšlenka pro tento den

 

Nechávám se vést a šířím dobro. Rozdávám bez zábran prostřednictvím láskyplných slov, myšlenek, energií, nápadů a pomoci. Mluvím laskavě o sobě, druhých i o svém světě.

 

2.7.

 

Dokončete projekt

Představte si, jak je příjemné dotáhnout nějaký projekt do konce. Který váš úkol vám vyvstal před očima jako první? Udělejte si dnes čas na to, abyste danou věc dokončili.

 

Vaše vnitřní já se usmívá radostí, když se věnujete jeho prioritám. Za to, že vybraný úkol dokončíte, se odměňte a uvědomte si, že jste schopni udělat cokoli, pro co se rozhodnete.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokončuji projekt tak, že si jej rozděluji na menší kroky, které je jednoduché provést. Investuji do sebe čas tím, že si z daného úkolu činím svou prioritu. Můj cíl ve mně vyvolává radost, stejně jako práce na jeho dosažení.

 

1.7.

Mluvte s anděly

Slyšíme všechny vaše modlitby a žádosti o pomoc a na všechny reagujeme. I když nás možná ještě nevidíte nebo naši přítomnost necítíte, jsme vedle vás i nyní.

Když k nám promlouváte, navazujete s námi spojení. Čím více s námi promlouváte, tím více si nás uvědomujete. Nezáleží na způsobu komunikace, je jedno, zda nám píšete nebo s námi mluvíte - nahlas, nebo jen v duchu. Vnímáme každý projev, který k nám vyšlete.

Vždycky vám odpovíme. Nejdříve možná pocítíte naši odpověď ve svém srdci nebo k nám přijde jako myšlenka. Jsou to naše odpovědi, které vám posíláme na křídlech své čisté, nepodmíněné lásky.

Myšlenka pro tento den

Mluvím se svými anděly celý den. Podílejí se na každém mém rozhodnutí, přivolávám je neustále na pomoc, vedení, ochranu a jejich stálou přítomnost. Na každém kroku vidím důkazy, jak jejich láska všechno zlepšuje.