Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2019
17.9.

Jděte na procházku

Když si vyjdete na procházku, stane se něco magického. Vaše mysl se uvolní, napětí se zmenší a začnete si všímat svého okolí.

Samotný akt chůze je meditací v pohybu, která vám pomáhá naslouchat vašemu myšlení. Když se procházíte s některým z přátel, působí navíc terapeuticky i váš hovor. Na konci se cítíte osvěžení, zregenerovaní a vděční za to, že jste využili příležitosti něco pro sebe udělat.

Udělejte si dnes čas na procházku. Procházka je pomalejší verze chůze, kterou provozujete pro dobrou kondici. Potulujte se chvíli jen tak, zastavte se a popovídejte si se sousedy, dopřejte si to potěšení a přivoňte si k růžím nebo se pomazlete se zvířaty. To všechno sice není kardiovaskulární cvičení, ale zvýší to kapacitu vašeho srdce, pokud jde o lásku.

Myšlenka pro tento den

Vydám se na procházku někam, kam mě povede srdce. Půjdu poklidným tempem, zastavím se a prohlédnu si okolí, napojím se na přírodu a promluvím si s lidmi. Tím, že se vydám na neuspěchanou a příjemnou procházku, si daruji čas.

16.9.

Vnímejte svou krásu

Vaše vnitřní i vnější krása je úchvatná a vyvolává hlubokou úctu. Jste dokonalým odrazem nebeské nádhery a všechno na vás je zářivé. Pokud byste se mohli vidět očima nás andělů, pochopili byste, proč jsme ve vaší přítomnosti tak šťastní.

Celá vaše bytost je dílem Božského Stvořitele, jak byste tedy mohli být jiní než nádherní? Byli jste stvořeni Tím, jenž stvořil také květiny, západy slunce, pohoří, ptáky a jezera. Jste stejně do­konalí jako všechno v Božím království.

Když si uvědomíte svou Božskou dokonalost, pak všechny ne­dostatky, kterých jste si vědomi, ztrácejí na důležitosti. Vaše před­stava o sobě samých se uzdraví poté, co se do sebe znovu zamilu­jete a začnete se mít rádi stejně, jako vás má rád Bůh.

Vy a každá bytost na této zemi jste skvostná stvoření. Přesvědčte se o tom dnes sami. Otevřete své srdce, své oči i mysl, abyste za­kusili tu výjimečnou krásu, která je všudypřítomná.

Myšlenka pro tento den

Jsem krásnou bytostí, uvnitř i navenek. Všechna Boží stvoření jsou dokonalá, včetně mě. Stvořil mne stejný Stvořitel, který vytvořil i ty největší divy přírody. Miluji se jako bytost, která je taková, jaká právě teď je.

15.9.

Buďte trpěliví

Na své cestě děláte pokroky. Všechno, co vás dovedlo až tam, kde se teď nacházíte, vám posloužilo jako poučná zkušenost. Je to těžce nabyté poznání a moudrost, která vám pomůže ve veš­kerém vašem budoucím úsilí.

Je důležité, abyste k sobě byli trpěliví. Možná, že ani nemů­žete vědět, kam až jste došli, dokud se nepodíváte na tento oka­mžik někdy v budoucnosti. Velice jste pokročili a získali obrovské množství praktických vědomostí. Všechny tyto vyučovací lekce vám zabraly hodně času.

Mějte dnes se sebou i se svým pokrokem trpělivost. Uvědomte si, že kdykoli jste pracovali, hráli si, milovali nebo odpočívali, měli jste důvod, proč jste to dělali. Tyto zkušenosti jsou výsledkem vaší úžasné osobnosti, kterou dnes jste. Proto ze sebe mějte radost, naši drazí. A uvolněte se.

Myšlenka pro tento den

Mám se sebou trpělivost. S uspokojením se dívám na svůj pokrok a na to, jak už jsem daleko. Odpoutávám se od své potřeby porovnávat se s druhými, protože vím, že každý má svou vlastní cestu. Mám se životem trpělivost.14.9.

Nezapomeňte žádat o pomoc

My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.

Jsme raději, když nás zavoláte na začátku svých počinů. Díky tomu můžeme zajistit hladký průběh od samého počátku až do konce. Pokud nás ale o pomoc zapomenete požádat, i to je v pořádku. Jsme schopni zasáhnout kdykoli uprostřed děje, kdy už věci nabraly ob­rátky. Je dobře, když nás požádáte o pomoc, kdykoli potřebujete. Jsme vám neustále k dispozici - takové je naše poslání.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc se vším, co dělám. Když spo­lupracuji s Nebesy, můj den je mnohem lepší. Mohu po­žádat o pomoc s čímkoli, protože mé anděly těší, že mi mohou pomáhat.

13.9.

Radujte se z věčné lásky

Láska, která vás pojila s druhou osobou nebo se zvířetem, je pouto, které nemůže být nikdy přerušeno. I ve vztazích s lidmi, vůči nimž jste později zahořkli, zůstává láska nedotčená. Přivedla vás k sobě z nějakého důvodu. Vaše vzájemná láska vytvořila kouzlo, které vás oba navěky pozvedá, a to i tehdy, když je vztah u konce.

Láska je nekonečná energie, která se nikdy neztrácí, ale roste a bere na sebe nekonečné množství forem. Dnes se vezte na hře­benu vlny, na který vás láska pozvedla. Poděkujte za lásku prožitou v každém svém vztahu, protože je svatým a trvalým darem Božím.

Myšlenka pro tento den

Vesmír mi dává všechnu svou lásku. Mé svazky jsou věčné. Nikdo a nic je nemůže přerušit ani mi je vzít. jsem vždycky milován/a a žehnám času, který sdílím s milovanými bytostmi.

12.9.

Povzneste se nad iluze

Každý zdánlivý problém je založen na iluzi, že v Božím světě mohlo něco selhat. Když si však uvědomíte, že za vším je Boží řád, uvolníte se a odevzdáte se cele do náruče vesmíru, který přesně ví, co dělá. Jeho matematická přesnost a láska jsou základem všeho, co se děje. Proto všechny těžkosti, s nimiž se setkáváte, vznikají na základě předpokladu, že je něco špatně nebo v nepořádku. To je však nemožné.

Dnes se my andělé zaměříme na to, abyste prohlédli falešné dojmy a abyste viděli skutečnou symetrii, která je ve všech lidech i věcech. Takový pohled na svět totiž znamená velmi mnoho. Vaši fyzici ho nazývají „efektem pozorovatele" a znamená, že pouhá vaše přítomnost mění vše, na co se díváte. Stejně tak platí, že když ne­dbáte na zdání chaosu a místo něj si všímáte řádu, pomáháte tím druhým činit totéž.

Čím více lidí bude schopno se povznést nad iluze, tím více se lidem bude odhalovat skutečnost, že Boží vesmír je vlastně neko­nečným a zářivým rájem. Je to Nebe na Zemi, pro všechny, kdo jsou vnímaví.

Myšlenka pro tento den

Vnímám za vším i v každém člověku Boží řád a pozve­dám se nad iluzornost problémů a chaosu. Když hle­dám v sobě i v každém člověku pravdu a krásu, pak také pravdu a krásu zažívám.11.9.

Odevzdejte své obavy Bohu

Pokud své obavy uzavíráte ve svém nitru, žijí si svůj život v izolovaném prostředí, kde nabývají stále větších rozměrů a zdají se čím dál tím hrozivější, až vás svým stresujícím vlivem nenechají vydechnout. Takže místo abyste v sobě své obavy dusili, odevzdejte je Bohu!   Nekonečná moudrost Boží zná na všechno řešení. I zdánlivě beznadějné situace se dají v klidu vyřešit, odevzdáte-li je Bohu, protože v každém možném problému je obsaženo i jeho řešení.

Ve světě Ducha neexistují žádné problémy - všechno je poklidné, harmonické a zdravé. Soustředíte-li svou mysl směrem k Nebesům, napojíte se na tuto skutečnost a tento stav naplní i vaše nitro. Každá obava nebo těžkost vám připomíná, že se máte obrátit k Boží lásce. Je pro vás příležitostí zvolit si mír a vyrovnanost namísto stresu a napětí. Jste součástí úžasného týmu andělů a jiných milujících bytostí, které vám přicházejí na pomoc hned, jak jim jejich zásah dovolíte.

Odevzdejte dnes všechny své starosti Bohu. Na nic už nečekejte a odevzdejte každý náznak strachu nebo pochyb do Božích rukou.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu. Neponechám si ani jedinou. Všechny starosti, ať malé nebo velké, odcházejí z mé mysli. Svěřuji se zcela do Boží péče stejně jako malé dítě své matce. Důvěřuji nekonečné moudrosti a lásce Stvořitele a vím, že mě ochrání a postará se o všechny mé potřeby.


10.9.

Vězte, že nikdy nemůžete požádat o příliš mnoho

My andělé jsme si všimli, že se často obáváte, zda nežádáte příliš. Říkáte si, zda to není sobecké nebo nesprávné žá­dat o pomoc k blahobytu na materiální úrovni, s uzdravováním a s mnoha takzvanými maličkostmi, které patří k životu. Dnes by­chom se chtěli zabývat všemi strachy, které by mohly zapříčinit, že byste váhali požádat nás o pomoc a přijmout ji.

Vesmír je místem dokonalé hojnosti a bohatství, vibruje ne­konečnými možnostmi a potenciálem pro jakoukoli zkušenost. Neexistuje v něm nic takového jako nedostatek v jakémkoli smyslu. Proto tím, že přijímáte jeho hojnost, neubíráte ostatním, ani jim tím nebráníte, aby si také oni hojnosti užívali.

Jsme bytostmi, které nemají žádné hranice a omezení, stejně jako vy. Máme tolik času, kolik je třeba, abychom vám pomohli. Proto se nikdy netrapte tím, že byste nás mohli svými žádostmi o pomoc nebo modlitbami obtěžovat. Naším posláním je vám pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Mohu požádat o tolik pomoci, kolik si jí přeji. Mí andělé jsou šťastní, když mi mohou pomáhat, protože toto je ne­omezený vesmír s nekonečným zdrojem hojnosti pro mne i pro všechny ostatní. Mám ochotu přijímat jeho dary i pomoc, kterou mi Nebesa poskytují.

9.9.
 

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.


8.9.

Oslavujte sebe

Proč byste místo toho, abyste čekali na dovolenou, nějaké výročí nebo narozeniny, neoslavovali už dnes? Je toho mnoho, co mů­žete na sobě a na svém životě ocenit oslavou. I když máte potřebu stále věci zlepšovat, máte mnoho důvodů k radosti.

Oslava vysílá obrovskou energii vaší vděčnosti do vesmíru, kde se šíří a roste a přináší vám další požehnání.

Ať už chcete slavit pouze s námi s anděly, nebo se rozhodnete slavit se svými blízkými (kteří také mohou oslavovat svá vlastní požehnání), určitě si připijete na všechno, zač cítíte vděčnost.

Myšlenka pro tento den

Jsem vděčný za ............ (sepište všechno, nač si jen vzpomenete). Mé srdce je plné vděčnosti za všechna po­žehnání, kterých se mi v životě dostává, a já oslavuji to, že jsem, kdo jsem. Je toho mnoho, zač mohu cítit vděčnost.


7.9.

Vězte, že jste obklopeni láskou

Právě v tuto chvíli vás láskyplně objímají naše křídla. Prociťujte naši lásku ve svém srdci a oddejte se jí. Je důležité, abyste si takovou výživnou Božskou péči pravidelně dopřávali, a nabíjeli se tak. Dnes vám budeme posílat ještě více láskyplné energie. Aby se tak dělo, není nutné, abyste si toho byli vědomi, avšak určitě vás oblaží, kdykoli se rozhodnete se na naši energii naladit.

Myšlenka pro tento den

Něžné andělské objetí mě osvěžuje. Koupu se v nebeské lásce a dovoluji si ji plně prožívat. Jsem vzácnou bytostí, nyní i vždycky.

6.9.

Postupujte krok za krokem

Každého cíle a každé změny se dosahuje postupně. Vidíme vaše úžasné cíle a touhy a radujeme se, že míříte tak vysoko. Dodáváme vám odvahu, abyste i nadále pokračovali ve své cestě ke svým snům. Pamatujte si, že každá cesta se dá urazit jen po­stupně, krok za krokem.

Soustřeďte se na krok, který právě teď děláte. Nemyslete na další, které vás čekají za týden, za měsíc nebo za rok. Až přijde jejich čas, postarají se o sebe samy.

Soustřeďte se na to, aby byl každý přítomný okamžik skvělý. Vůbec nezáleží na tom, zda jste učinili krok, který se vám zdá být bezvý­znamný. Uvědomte si, že i ten nejmenší krok vás posune kupředu.

Myšlenka pro tento den

Žehnám kroku, který právě dělám směrem k realizaci svých velkých snů. Do každého dalšího kroku vkládám veškerou svou pozornost a přesvědčení. Zaměřuji se na přítomnost a raduji se z každého kroku na své cestě vedoucí k uskutečnění mých přání.5.9.

Vyleštěte drahokamy obsažené ve vašich myšlenkách

Ve všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje, že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.

My andělé jsme vám k dispozici, požádáte-li nás, abychom vám pomohli vytvářet struktury, které vám přinesou radost. Přivolejte si nás, abychom vás upozornili na drahokam skrytý v každé vaší myšlence a pocitu, protože i v každé úzkosti nebo obavě je obsažena zářivá energie lásky. Můžeme vás vést k tomu, abyste si vědomě vytvářeli zkušenosti, které vám přinesou velkou radost a požehnání.

Buďte si dnes vědomi své úžasné schopnosti manifestace neboli uskutečňování svých představ. Vězte, že ať pomýšlíte na cokoli, celý vesmír vaše přání podporuje.

Myšlenka pro tento den

Vím, že se mi dostává veškeré podpory a že také dostávám všechno tak, jak o to požádám. Prostřednictvím svých myšlenek a emocí si přivolávám své zkušenosti a soustředím se přitom na radost.

4.9.

Tancujte

Když se pohybujete, nezvyšujete pouze svůj srdeční tep. Zvedne se vám také nálada a stoupne vám hladina energie. Začnete se cítit živější a hravější. A s vnitřní pohodou roste i vaše vnitřní moc. Tato síla, která je vám vlastní a jíž je obdařen každý člověk, vám pomáhá vědomě uskutečňovat vaše sny.

Zatancujte si dnes. Pusťte si hudbu a začněte se kolébat a zcela spontánně svými pohyby vyjadřujte, co cítíte. Pokud se stydíte, zatancujte si o samotě. Uvidíte, že budete-li s tím pokračovat, časem budete chtít své nadšení z léčivých účinků této umělecké formy sdílet s druhými lidmi. To je také důvod, proč tolik starověkých kultur považovalo tanec za základ svých duchovních rituálů.

Tanec vám pomáhá znovu navázat spojení s vaším Božským fyzickým jádrem. Vaše tělo je prodloužením vaší bytosti a tuto skutečnost je důležité vědomě ctít. Vaše pohyby probouzejí velmi příjemným způsobem vaše vědomí. Zjistíte, že jste v pohybu ladní, přitažliví a elegantní, což jsou všechno kvality, kterými vás už dávno obdařil náš Stvořitel. Když si tyto dary znovu uvědomíte, vaše vnitřní světlo bude ještě jasnější.

Myšlenka pro tento den

Tancuji v rytmu hudby, jak té, jež zní v mé mysli, tak té, kterou slyším kolem sebe. Kolébám se v rytmech slyšených i neslyšených, a projevuji tak své já celou svou bytostí. Dovoluji svému tělu, aby cítilo radost.3.9.

Spolupracujte se svými andělskými pomocníky

My andělé slyšíme každou vaši modlitbu a vážíme si jí, protože každá z nich je pro nás pozváním, abychom se stali ještě více součástí vašeho života. Začínáme jednat už v okamžiku, kdy požádáte o naši pomoc. Děje se tak často vskrytu a vy si nejste vědomi, že se vaše slova již materializují a berou na sebe fyzickou formu.

Dnes bychom rádi přivedli vaši pozornost k tématu týmové práce. Abyste ji lépe pochopili, stačí si představit, že jde o analogii sportovního týmu. V basketbalu si hráči přehazují míč, a to tak, aby se dostal k hráči, který je nejblíže koši. Takový hráč musí umět dobře mířit nebo musí vynikat něčím jiným.

Když se modlíte, je to jako byste měli podání. My váš míč vždycky chytíme. Protože pracujeme na tom, oč jste nás požádali, přehazujeme míč tam a zpět mezi duchovní a fyzickou úrovní. Míč je tak nepřetržitě v pohybu a stále se přibližuje ke koši, u kterého stojíte vy. A když se vaše modlitba materializuje neboli manifestuje, hodíme míč vám, abyste ho mohli umístit do koše. Pokud ho odmítnete chytit ze strachu, že si jej nezasloužíte nebo že nezvládnete úspěch, či kvůli jiným nejistotám, pak míč padá na zem a vaše přání se nesplní.

Doufáme, že vám naše vysvětlení pomohlo pochopit, jak manifestace probíhá. Jsme jeden tým a závisíme na vašem podání, totiž že nám přihrajete míč, abychom mohli rozehrát novou hru. Poté musíte na konci hry míč chytit a umístit jej do koše, a zajistit tak výhru. Jestliže víte, že máte zábrany míč chytit, pomůžeme vám je překonat.

S velkým soucítěním a láskou vás žádáme, abyste nám dali možnost vám pomáhat ještě častěji. Milujeme vás.

Myšlenka pro tento den

Odkládám všechny své zábrany, které mi brání přijímat, a dovoluji, aby mé modlitby byly vyslyšeny. Stav štěstí je pro mě zcela v pořádku.2.9.

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.

1.9.

Nechte zářit své světlo

Vaše pravé já září Božskou láskou. Vaše láskyplnost přináší hodně štěstí vám i ostatním. My andělé dnes budeme pracovat na tom, abychom odkryli vaše světlo tak, aby bylo vidi­telné pro celý svět.

Vaši záři živí štěstí, radost, smích a vášnivé zaujetí. Dnes si do­volte zažívat radost tak, že se budete zcela svobodně vyjadřovat. Protože svému pravému já můžete důvěřovat, že se bude chovat a mluvit láskyplně a ohleduplně, není z vaší strany potřeba žádné kontroly. Zcela se uvolněte a nechte dnes své světlo zářit obzvláště intenzivně!

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si lásku jako bytost, jíž právě v tomto oka­mžiku jsem. Dovoluji si smát se a bavit se a mé světlo září jasně. Když jsem skutečně sebou, inspiruji druhé k tomu, aby také projevovali své pravé já.