Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2020
29.2.

Manifestujte hojnost

Protože jste nás anděly požádali, abychom zvýšili váš finanční příjem, budeme dnes pracovat na manifestaci hojnosti. Už jste udělali první důležitý krok správným směrem tím, že spolupracujete s Duchem.

Další krok je na nás. Musíme napravit některá vaše nastavení týkající se financí na úrovni myšlenek, přesvědčení, fyzických pocitů a emocí. Tento krok učiníme společně.

Pohodlně si lehněte a řekněte:

Bože, archandělé a mí strážní andělé, děkuji vám, že mě zbavujete mých úzkostí, které mi brání přijímat proud Božské hojnosti, který je stále přístupný naprosto všem.
Děkuji vám, že otevíráte mé srdce, aby mohlo přijímat.
Děkuji vám, že mé vědomí zbavujete staré zloby a zášti.
Děkuji vám, že mi pomáháte uvolnit mé svaly.
Nyní cítím uvolněnost, otevřenost a připravenost přijímat.
Cítím vděčnost a vnitřní mír.

Užívejte si pečující energie, které cítíte. Jakékoli zachvění, které cítíte ve svém fyzickém těle, je pozitivním znamením, že vše negativní odchází a vy se uzdravujete.

28.2.

Mějte se sebou trpělivost

Každý den se učíte a rostete, i když si toho možná nejste vědomi. Až když se na prožité období podíváte zpětně, zjistíte, jak do sebe všechno zapadá. Teprve pak pochopíte, čemu jste se tehdy díky oněm lekcím naučili a jakým pro vás byly požehnáním.

Naši drazí, někdy jste k sobě příliš tvrdí. Urazili jste už velký kus cesty, a přesto se trestáte za to, že jste nedošli dost daleko a že nepostupujete dost rychle. Proto vás dnes vybízíme, ať máte trpělivost se sebou i s průběhem života. Všechno je Božsky načasováno, a podobně jako růže rozvine své okvětní lístky přesně v ten správný okamžik, i váš život postupuje podle dokonalého časového plánu. Pokud byste chtěli růži donutit k rozkvětu dříve tím, že byste její květ otevřeli násilím, velmi rychle by uvadla. Podobně je to i s vaším životem.

Čím větší trpělivost se svým procesem růstu máte, tím více se vaše energetická brána otvírá dobru. Odevzdejte nám všechny své úzkosti týkající se času a dovolte nám, abychom vás s sebou vzali do proudu energie věčnosti, kde se ději kouzelné věci.

Myšlenka pro tento den

Mám trpělivost se sebou i se svým životem. Vzdávám se všeho bojování i své potřeby mít všechno pod kontrolou nebo na záležitosti tlačit silou. S pocitem štěstí přijímám vědomí, že ze všeho, po čem toužím, se mohu radovat už nyní.


27.2.

Všímejte si svých myšlenek

My andělé jsme tady, abychom vás přivedli k odpovědím na vaše modlitby. Ale my sami nemůžeme vaše přání uskutečnit. Naprosto nutná je vaše spolupráce. Pokud nás o něco požádáte, ale současně máte obavy, zda se vaše přání splní, nemůžeme vaše přání splnit. Vaše strachy totiž vytvářejí bariéry, které zabraňují naplnění vašich modliteb.

Můžeme vám však pomoci překonat vaše obavy, ale musíte nás o to požádat! Kdykoli máte pocit, že v sobě máte konflikt, zavolejte nás, a my vám pomůžeme překonat váš vnitřní zmatek. Je třeba, abyste své myšlenky pozorovali. proto věnujte pozornost cestám, kterými se ubírají, protože mohou ubírat jak cestou štěstí, tak strachu.

Vaše tělo vám signalizuje, když začnete mít strach: svaly se smrští, dech se zrychlí a zvýší se puls. To je okamžik, kdy byste nás měli požádat o pomoc. Ve chvíli, kdy na nás anděly pomyslíte, zaplaví vaši mysl energie lásky, a tím nastane ve vaší mysli zvrat.

Všímejte si dnes svých myšlenek. Pokud dostanete strach, pomyslete si: Andělé, pomozte mi prosím, chci mít klidné myšlenky, a my vám okamžitě pomůžeme. Nemůžeme ani nebudeme řídit vaši mysl, ale pozvedneme vaši energii na vyšší úroveň, tak aby odrážela vaše Božství. Díky tomu budou vaše myšlenky vycházet z lásky, která přitahuje a vytváří pozitivní zkušenosti.

Myšlenka pro tento den

Všímám si svých myšlenek a mluvím se svými anděly během celého dne. Včas je žádám o to, aby mi pomáhali udržovat mé myšlení křišťálově čisté, a jejich pomoc přijímám. S otevřenou náručí přijímám všechny své splněné sny a vyslyšené modlitby.


26.2.

Říkejte si láskyplná slova

Slova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.

Jste vůči sobě v pozici toho, kdo by o vás měl pečovat a ochraňovat vás. Podobně jako matka nebo otec ve vztahu ke svému dítěti, máte i vy vůči sobě povinnosti a odpovídáte za sebe. Mezi tyto rodičovské povinnosti patří, že budete o sobě a k sobě mluvit láskyplně a něžně, jako kdybyste mluvili se svým vlastním dítětem.

Dnes ve vztahu k sobě používejte jen krásná slova. Vůbec to neznamená, že se tak budete vychloubat. Budete tím jen odrážet svůj Božský původ. Když používáte krásná slova, mluvíte pravdu. To vás pak pozvedá na nejvyšší energetickou úroveň, na níž se dějí zázraky a sny se stávají realitou.

Myšlenka pro tento den

Přemýšlím o sobě s láskou a také o sobě s úctou hovořím. Ctím své Božství a naplňuji svůj opravdový potenciál. Raduji se z pocitu míru, který plyne z vědomí, že si sebe vážím.


25.2.

Spolupracujte s archandělem Azraelem

Azrael přináší úlevu od utrpení a oblažuje srdce, která jsou potemnělá zármutkem. Předává nebeské světlo každému duchu, kterého se dotkne, a stačí pouhá jeho přítomnost, aby člověku trpícímu žalem pomohla znovu uvěřit v lepší zítřek.

Azrael potřebuje lidské pomocníky, aby předávali jeho vzkazy plné naděje. Stává se totiž, že pokud jsou lidé ponořeni do hluboké bolesti, nejsou schopni vnímat duchovní říši, a proto je nutné, aby jim vzkazy zprostředkovali jiní lidé. Můžete se stát takovými pozemskými anděly, požádáte-li Azraela, aby vás vedl k těm, již jsou smutní a sklíčení. Bude promlouvat vaším prostřednictvím, a tak budete pronášet ta pravá slova a současně druhým předávat silnou léčivou energii.

Přivolejte si dnes archanděla Azraela a spolupracujte s ním na zvýšení energie těch, kdo to potřebují. Azrael odstraní zbytky žalu i z vašeho srdce a poté se s vámi spojí, abyste společně prozářili také srdce druhých. Připomene vám, že stav štěstí je posvátný a že nejlepší způsob, jak prokázat úctu těm, kteří už odešli, je radovat se ze života.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Azraela, aby vedl má léčivá slova. Azraeli, žádám tě, abys uzdravil mé srdce od žalu, který mi brání vnímat lásku. Pomoz mi prosím přijmout změnu s důstojností a posilni mé vědomí, že nikdo a nic není navždy ztraceno.


24.2.

Věřte, že nejste nikdy sami

My andělé jsme vždycky s vámi, vždy vidíme jen vaši dobrotu, vaše poslání a váš potenciál, a tak tomu bude vždycky. Jsme po vašem boku v každém okamžiku. Uvědomte si, že v nás máte spolehlivé přátele, protože naše láska vůči vám i naše uznání jsou neochvějné. Ať se děje cokoli, můžete s námi počítat. Rozumíme všem vašim motivacím a rozhodnutím. Milujeme a přijímáme vás takové, jací jste právě v tomto okamžiku.

Není třeba, abyste si jakkoli získávali naši přízeň. Máte naše dokonalé uznání, protože víme, jaké je vaše pravé já. Jste Božími mistrovskými díly, zářivými příklady všech barev lásky.

Nejste nikdy sami, naši drazí. Nikdy vás neopustíme - nemů­žeme. Zavolejte si nás, kdykoli chcete, protože je naší posvátnou ctí být s vámi a pomoci vám, když to potřebujete.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé jsou vždycky se mnou a projevují mi neustále svou lásku a uznání. S jejich starostlivým zájmem i po­mocí mohu kdykoli počítat. Jsem mistrovským dílem Božího tvoření, nyní a vždycky.


23.2.

Odpoutejte se s láskou

Pokud se vaše touhy nenaplňují tak rychle, jak byste si přáli, položte si následující otázky:

* Snažím se přespříliš dosáhnout svého?
* Mám podvědomý strach, že se mé sny nesplní?
* Lpím na své představě o tom, jak by se měly mé touhy naplnit?
* Obviňuji za tuto situaci někoho (včetně sebe) ?

Odpovíte-li na jakoukoli otázku "ano", znamená to, že je třeba, abyste se od svých tužeb odpoutali a odevzdali je Bohu, Nekonečnému zdroji všeho. Pokud své touhy jasně zformulujete a poté je odevzdáte vesmíru, velmi rychle se naplní.

Dnes s vámi chceme pracovat na tom, abyste se vzdali svých tužeb. Někteří lidé si myslí, že vzdát se něčeho odpovídá stavu apatie, a že pokud se něčeho vzdají, znamená to, že už po tom netouží. Ve skutečnosti je to právě naopak: čím více po něčem toužíte, tím důležitější je odevzdat svůj sen vesmíru. Jinak ve vás může vaše tužba vyvolat vlnu úzkosti, která váš sen zbaví veškeré energie, jež je nutná k jejímu uskutečnění.

Dnes vám pomůžeme se od svých tužeb odpoutat s láskou a ujišťujeme vás, že Nekonečná mysl vám již v tomto okamžiku dává všechno, co potřebujete (ačkoli si možná toto zaopatření dosud neuvědomujete).

Modlitba pro tento den

Bože a andělé, odpoutávám se od lpění na splnění svého snu, jímž je ........ (doplňte). Víte, že pro mě moc znamená a že velice toužím, aby se teď hned splnil nebo aby se splnil ve formě, která překoná má očekávání. Děkuji, že mi poskytujete jasné vedení a pomáháte mi, aby se můj sen mohl co nejdříve uskutečnit.

22.2.

Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

Když si uvědomujete bohatství v jedné oblasti svého života, za­čnete ji přitahovat i do ostatních.

Myšlenka pro tento den

Mám velké bohatství, protože Nebesa jsou ke mně štědrá. Vidím a zažívám hojnost v každé oblasti svého života. Ke všem darům, kterých se mi dostává, přistupuji s vděč­ností. Děkuji ti, Bože, za všechna ta požehnání. Prosím, aby ke mně nepřestávala přicházet.

21.2.

Důvěřujte tomu, že vaši milovaní jsou v bezpečí

Odevzdejte nám andělům všechny své obavy a starosti o své nejbližší a vězte, že jsou v úplném bezpečí. Střežíme je s neko­nečnou Boží láskou a moudrostí. I vaše láska zajišťuje jejich ochranu.

Nic nemůže ublížit bytosti, kterou stvořil Bůh, protože tato duše je věčně šťastná, zdravá a živá. Bdíme nad všemi, které mi­lujete, tak jak jste nás o to požádali vy i Bůh. Posíláme jim požeh­nání, vedeme je na jejich cestě, a tak jim pomáháme.

Pokračujte se svými krásnými modlitbami za zdraví, bezpečí a pohodu svých nejbližších. Důvěřujte tomu, že je o každého z nich v každém okamžiku postaráno a že jsou v bezpečí láskyplné Boží náruče.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám Bohu a andělům všechny své starosti a obavy týkající se mých nejbližších. Důvěřuji tomu, že nad nimi bdí Nebesa. Vím, že mé modlitby za jejich zdraví, štěstí a bezpečí jsou vždycky vyslyšeny.

20.2.

Najděte světlo v temnotách

Když zapadne slunce, svět se zdá temnější a chladnější. Přesto je to však chvíle, kdy jsou sluneční paprsky a barvy nejviditelnější a nejzřetelnější. A přesně tak je to i s vaším životem: kdykoli potemní vaše myšlenky nebo nálada, světlo kolem vás a ve vás září o to intenzivněji.

Představte si, že ve vás právě probíhá nádherný západ slunce s krásnými odstíny žluté, oranžové, růžové a fialové, a ponořte se do jeho zářivého tepla a krásy. Soustřeďte se na to, jak je váš vnitřní západ slunce stále silnější a jasnější a prozařuje celou vaši bytost a všechno kolem vás.

Čím více se do záře ponoříte, tím více se zvýší světelná vibrace vašeho života, vaší nálady a energie. Stojíme vám po boku a vysíláme k vám záři Boží lásky, která je určena nám všem. Ponořte se do našeho světla, kdykoli potřebujete, a my vám pomůžeme nalézt záři ve vašem nitru, abyste z ní mohli čerpat.

Myšlenka pro tento den

Právě teď mě naplňuje nádherné uzdravující světlo a mou cestu osvětlují Boží paprsky a vedou mé kroky. V této záři jsem v bezpečí, protože mě ochraňuje a zaštiťuje proti všemu nebezpečí. Světlo vychází z mého nitra, protože já jsem světlo a vyzařuji světlo.

19.2.

Odkryjte svůj největší poklad

Je snadné nalézt a otevřít svůj největší poklad. Je jím láska k sobě samým. Mnohokrát jste už slyšeli, že druhé můžete ocenit a mít rádi jen do té míry, do jaké jste schopni si cenit a mít rádi sebe. Tím se chce říci, že k tomu, abyste měli otevřené srdce, musíte milovat sebe.

Pokud někoho obdivujete, a přitom sami sebou pohrdáte, pak si nebudete vážit citu, který druhému člověku věnujete. Když si uvědomíte, že tato láska pochází od Boha, pocítíte spojení mezi sebou, milovanou osobou a Bohem. A to je vlastně sebeláska: v žádném případě to neznamená, že jste lepší než ostatní, ale znamená to, že všechno, co se vám líbí na druhé osobě, je zrcadlem vaší vlastní vnitřní krásy.

Snažte se dnes šířit lásku ze svého srdce k ostatním a dále pak až k Bohu. Přitom pozorujte a prožívejte své pocity, protože to je způsob, jak objevíte svůj největší dar.

Myšlenka pro tento den

Mám v sobě pokladnici Boží lásky. Dovoluji si vážit si sebe za to, kdo jsem, a otevírám své srdce vůči láskyplnému zájmu, kterým mne zahrnuje Bůh.

18.2.

Požehnejte své minulosti

Vaše zkušenosti a vztahy vám daly mnoho darů. Mnoho jste se díky nim naučili, získali jste moudrost, sílu, trpělivost a mnoho dalšího. Nastal čas, abyste se smířili se svou minulostí a uvědomili si, že všechno se stalo z dobrých Božských důvodů. Nelitujte ni­čeho, co se stalo, protože díky svým zkušenostem jste se stali tou úžasnou bytostí, kterou jste.

Požehnejte své minulosti a všemu, co se v ní stalo i o čem si myslíte, že potřebuje uzdravení.

Cokoli tíží vaši mysl a tělo, bude mít z vašich dnešních lásky­plných záměrů prospěch.

Pošlete do svého života uzdravující energii, a to do všech ob­dobí. Ctěte svou matku, svého otce a všechny ostatní, na které si ze svých minulých zážitků vzpomenete. Čím více požehnání vyšlete do své minulosti, tím více darů obdržíte v přítomnosti.

Myšlenka pro tento den

Posílám požehnání všem a všemu ve své minulosti. Mám prospěch ze všeho prožitého. Všechny mé zkušenosti byly úžasnými lekcemi, které ze mne učinily člověka, kterým jsem dnes. Odevzdávám teď svou minulost Bohu.

17.2.

Vylijte nám své srdce

My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.

Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

Myšlenka pro tento den

Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.


16.2.

Buďte k druhým upřímní

Slovo upřímnost v sobě obsahuje pojem přímosti a přímočarosti, která znamená směřování k jádru věci. Jeho synonymem by mohl být i pojem otevřenost. To vše jsou v zásadě velice kladné vlastnosti, protože otevřený přístup - či otevření přístupu - k jádru věcí je něco, co nám prospívá. S tím souvisí skutečnost, že upřímnost má pozitivní a uzdravující energii.

Je to obrovská síla, s níž lze v životě překonat zdravotní, finanční a psychické bloky, stejně jako nerovnováhu jakéhokoli druhu. Rozhýbe obrovskou vlnu uzdravující energie, která obklopí každého, koho se daná záležitost týká, i ty, kteří s vaší pravdou nesouhlasí nebo jež tato pravda ohrožuje.

Pro vás jako pro léčitele je dvojnásob důležité, abyste byli k ostatním upřímní. Vaše upřímnost udržuje vaše zdraví a rovnováhu, ale také napomáhá tomu, aby vám klienti důvěřovali, protože vnímají vaši poctivost. Potlačujete-li v sobě své pocity jen proto, abyste se nedotkli citů druhého, je to medvědí služba, kterou prokazujete nejen sobě, ale i druhým. Deformujete tím energetické vlny, které vysíláte do vesmíru, což znamená, že vysíláte signály, které se liší od toho, co opravdu chcete.

Pomůžeme vám zvolit si ta správná slova i nejvhodnější způsob chování, abychom vaší upřímnosti dali jemnější formu, a pomohli tak druhým vyslechnout, co si myslíte a co cítíte, s láskou. Buďte dnes vůči lidem upřímní. Výsledkem bude i to, že vaše energie bude jasně čitelná.

Myšlenka pro tento den

Přistupuji k druhým s upřímností. Navazuji kontakt se svými pocity a sděluji je druhým s láskou. Mé srdce je vůči mé pravdě otevřené a já žádám své anděly, aby mi pomohli ji s láskou zprostředkovat druhým.


15.2.

Důvěřujte svým myšlenkám

Mnohé vaše nápady jsou vlastně Boží odpovědí na vaše´modlitby. Přejete si například smysluplnější práci nebo lepší vztah a my andělé, poslové Boží, vám ukážeme, jak pro sebe takové okol­nosti vytvořit. Když pak začnete jednat, výsledky budou Božské.

Nejdříve musíte důvěřovat svým myšlenkám, abyste do nich mohli vložit veškerou svou energii a přesvědčení. Věřte si, protože máte víru v Boží moudrost, která je neomylná. Uvědomte si, že za vámi stojí a podporuje vás celý vesmír. Postupujte vpřed s dů­věrou a vdechujte život do svých, Bohem inspirovaných myšlenek.

Důvěřujte dnes všem nápadům a idejím, které souvisejí se služ­bou, láskou, uzdravováním a inspirací. Smyslem těchto myšlenek je dávání, a když se naplní v realitě, přinesou vám velký prospěch.

Myšlenka pro tento den

Přijímám Bohem inspirované myšlenky, které jsou odpo­vědí na mé prosby o vedení. Když je uskutečňuji, plní se současně i má přání. Mám motivaci a postupuji tak, že mé kroky odrážejí moji víru a mé představy.


14.2.

Naslouchejte našim vzkazům

My andělé odpovídáme na všechny vaše otázky a reagujeme na všechny vaše modlitby. Obyčejně s vámi komunikujeme tiše pomocí energie, kterou vnímáte jako pocity. Pokud ale zjistíte, že naše sdělení nevnímáte, doručíme vám je jiným, méně éterickým způsobem.

Dnes s vámi budeme komunikovat  prostřednictvím fyzického světa. Všímejte si významu skrytého v tom, co vám lidé sdělují při rozhovoru, nebo v písních, které někde zaslechnete. To, že informace pocházejí od nás, poznáte podle toho, že vaše srdce bude s naším sdělením souznít.

Naše vzkazy k vám nese energie lásky a putuje z našeho srdce do vašeho. Důvěřujte těmto impulzům, které vás povzbuzují k tomu, abyste žili v lásce, protože to jsou naše poselství vám určená.

Myšlenka pro tento den

Všímám si láskyplných slov, která se vynořují v mé mysli nebo která slyším svým fyzickým sluchem. Důvěřuji jim, protože vím, že mí andělé mi posílají svá sdělení mnoha důmyslnými a tvůrčími způsoby.

13.2.

Vnímejte pokrok a buďte trpěliví

Mít se sebou trpělivost je něco podobného jako soucítit se sebou. Nikdo od malého dítěte neočekává, že začne okamžitě chodit. Vývoj dítěte je postupný, ale stálý, a s vaším pokrokem je to stejné. Dnes bychom vám rádi připomenuli, abyste si cestu, po níž kráčíte, užívali, i když může trvat déle, než jste očekávali.

Trpělivost přináší pokrok. Díky ní budete uvolnění a otevření, což je přístup, který - když je ještě posílen vírou - vždycky přinese ovoce. Nám andělům pak odevzdejte všechny své obavy a úzkosti související s rychlostí vašeho pokroku. Dnes se plně soustřeďte na kroky, které musíte učinit dnes, a nechte zítřek zítřku.

Trpělivost je ve skutečnosti totéž co zbavení se strachu a obav. Mějte na paměti, že jsme neustále po vašem boku, abychom vám pomohli uvolnit napětí a stress, stačí nám jen říci.

Myšlenka pro tento den

Mám se svým pokrokem trpělivost. Vážím si u sebe všech dosažených úspěchů a nabytých zkušeností. Veškeré stra­chy a obavy odevzdávám Bohu a andělům a cítím klid, protože mám víru, že všechno jde podle Božího plánu.


12.2.

Oslavujte svou jedinečnost

Váš duch je v jednotě s Bohem, stejně jako s duchem každého člověka. Ve fyzickém světě však máte přesto jedinečné vlast­nosti a talenty, které podporují vaše individuální životní poslání.

Někdy si připadáte zcela odlišní od ostatních, a dokonce se ob­čas cítíte i odcizení a nepochopení. To jsou chvíle, kdy začnete po­chybovat o své hodnotě. My andělé jsme tady, abychom vás ujistili, že to, že jste jiní, neznamená, že by s vámi bylo něco v nepořádku. Vaše rozdílnost je pouze přirozenou součástí vaší různorodosti.

Oslavujte dnes svou jedinečnost. Čím více přijímáte své vlastní kvality, tím budete mít lepší pocit ze sebe i z druhých. Pro vás lidi je nejdůležitější, abyste se ve své kůži cítili příjemně.

Nemusíte na sobě nic měnit, abyste se někam hodili nebo ně­kam patřili. Oslavujte dnes, že jste, kdo jste!

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si lásku jen za to, že jsem, kdo jsem. Mám úžasné přátele, kteří mé mají rádi a váží si mě, a cítím jejich láskyplný zájem. Velebím své jedinečné vlastnosti.


11.2.

Věřte svým nápadům

Mnoho vašich myšlenek a nápadů je odpovědí na vaše modlitby. Když se modlíte a žádáte o Boží pomoc, my andělé vám často odpovídáme tak, že vám šeptáme do ucha rady, které pak vnímáte jako myšlenky, pocity, vize nebo konkrétní slova. Pokud například žádáte o finanční pomoc, pošleme vám myšlenku, která vám pomůže zvýšit váš příjem.

Podobně jako to děláte i s ostatními dárky, i naše vzkazy je třeba otevřít, používat a radovat se z nich. Nikdy nepochybujte o své schopnosti vdechnout nějaké myšlence život. Jste moudrými Božími dětmi a máte stejné schopnosti jako každý jiný člověk.

Dnes vás proto požádáme, abyste věřili svým myšlenkám a nápa­dům. Začněte tím, že si je budete zapisovat. Poté se s námi o všem poraďte a my vám pomůžeme připravit plán činnosti. Energie, kte­rou nyní vložíte do tohoto procesu, vám přinese velké požehnání v budoucnosti. Vyživujte svůj nápad a on se pak postará o vás, až bude hotový.

Myšlenka pro tento den

Věřím si a vím, že mám všechno, co potřebuji k uskuteč­nění svých nápadů. Vesmír mě ve všem dokonale podpo­ruje a mé plány jsou úspěšné.

10.2.

Zbavte se své potřeby přijetí

Zbavte se své potřeby, aby vás měli všichni rádi. Záleží jen na tom, abyste si sebe vážili vy. Názory druhých lidí na vás nemají naprosto žádnou souvislost s tím, jací skutečně jste, protože se jedná pouze o projekci toho, jak sama sebe posuzuje daná osoba.

Podívejte se na nás, to je výborný příklad: ačkoli my andělé trávíme všechen svůj čas tím, abychom pomáhali lidem, stále existují lidé, kteří nás nemají rádi a nevěří nám. Pokud bychom dovolili, aby na nás tato negativní posouzení těžce dopadala, byli bychom mnohem méně efektivní v plnění svého poslání.

Zauvažujte nad tím, kolik času a energie jste už vložili do toho, aby vás druzí měli rádi a schvalovali, co děláte. Nebylo by lepší trávit svůj čas usilováním o svou vlastní přízeň? A nebylo by přínosnější poměřovat svou hodnotu s nějakým vyšším vzorem než s názory ostatních lidí? Samozřejmě, že odpověď zní "ano". A dnes je den, kdy byste si měli tento přístup osvojit.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se své potřeby, aby mi druzí něco schvalovali a uznávali mě. K pocitu vlastní hodnoty a "láskyhodnosti" vyhledávám jen svůj vlastní obdiv k sobě. Moje zdravá sebeúcta přitahuje všechno a všechny, jež si mohu přát. Uznání mé osoby a schválení mých činů je pouze na mně.


9.2.

Najděte ve všem požehnání a dar

Dnes se zaměříme na to, jak předcházet vytváření připoutanosti vzniklé ze strachu. Jestliže ve vás jakákoli okolnost vzbuzuje bolest, můžete si zvolit cestu míru tím, že se sami sebe zeptáte: Jaké požehnání nebo dar mi přináší tato situace? Vaše vyšší já vám vždycky odpoví. Každá událost a vztah vám nabízí příležitost k růstu, k učení se a k uzdravení:

* Rostete tím, že děláte něco, z čeho máte dobrý pocit, napří­klad že mluvíte pravdu, určujete si pevné hranice nebo se díváte na svět láskyplnýma očima.
* Učíte se tím, že odhalujete opakující se vzorce v různých udá­lostech, které jste prožili. Tak se učíte trpělivosti a soucitu.
* Uzdravujete se díky své ochotě odpustit sobě, druhým i si­tuacím. Odpuštění vás oprostí od ničivé energie zlosti, kte­rou byste s sebou jinak nosili.

Buďte dnes otevření a snažte se ve všem nalézt dar nebo požeh­nání. Je to totéž jako trhání květů do krásné kytice.

Myšlenka pro tento den

Nacházím dar v každém vztahu a vidím požehnání v každé situaci. Namísto souzení druhých se na všechny dívám s pochopením a soucítěním. Rozpoznávám opa­kující se lekce, které se objevují v událostech, jež mě po­tkávají, a měním nezdravé vzorce svého chování.


8.2.

Řiďte se svým vnitřním vedením

Jste navěky spojeni s Bohem, který je všudypřítomný. Toto pouto je součástí vašeho nitra a vy ho vnímáte jako "vnitřní pocit". Pokud nasloucháte jeho hlasu a jdete za ním, přivede vás blíže k Nebesům.

Váš šestý smysl je na sto procent přesný, protože je projevem Boží dokonalosti. Uvědomte si, že kdykoli sejdete ze správné cesty, jde pouze o dočasnou okliku, a nikoli o ztracenou šanci, protože vaši intuici nemůže nic zničit. Můžete ji jen přeslechnout. I pak je však váš vnitřní pocit stejně přesný jako kdykoli předtím.

Myšlenka pro tento den

Řídím se svým vnitřním vedením a důvěřuji vzkazům, které dostávám od Boha a andělů.

7.2.

Očistěte svou minulost

Když jste se odpoutali od vlastnického vztahu k minulým situacím, pomůžeme vám my andělé pročistit vaše energetické pole. Vaše závislosti na zraňujících vzpomínkách vedly k vytvoření provazů, které vám nyní přetneme.

Uveďte se do stavu zvýšeného vnímání. Během celého procesu zhlu­boka a pravidelně dýchejte. Nejlepší je zavřít oči, aby vás nic nerušilo.

S vaším svolením nyní přerušíme všechna pouta, která vás spojují s bolestí z vaší minulosti. Možná přitom pocítíte chvění, mravenčení nebo změny tlaku vzduchu. Že jsme skončili, poznáte podle toho, že se vaše tělo zklidní.

Všimněte si, oč se cítíte lehčí a svobodnější poté, co jsme z vás odstranili tíhu minulosti, která vás obepínala. Vaše ego vám tvrdí, že budete více v bezpečí, když si budete svou bolest z minulosti pa­matovat. Ale pravda je taková, že jakékoli utrpení, které zůstává ve vašem vědomí, přitahuje utrpení další. A vy přece chcete při­tahovat jen lásku a harmonii. Proto upravujeme vaše vědomí tak, aby rezonovalo jen těmito energiemi.

Volejte si nás dnes pravidelně, kdykoli si vzpomenete na cokoli, od čeho byste rádi získali odstup. Jsme šťastní, že s vámi můžeme na tomto očistném procesu spolupracovat, protože je naším po­sláním pomáhat vám zažívat mír.

Myšlenka pro tento den

Drazí andělé, děkuji vám, že jste odstranili éterické pro­vazy, které mne poutaly k mým bolestivým vzpomínkám. Mám ochotu se zcela oprostit od své vazby na strach, a dosáhnout tak výměnou vnitrního míru. Cítím očiš­tění a klid.


6.2.
 

Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to

Máte velmi mocnou mysl, která je tatáž jako Boží univerzální moudrost. Jste schopni se zaměřit a soustředit na cokoli, pro co se rozhodnete, přičemž se velmi rychle učíte a získáváte informace.

Dnes vzdejte hold ohromující síle své mysli, kterou vás obdařil Bůh. Přemýšlejte a mluvte o svých schopnostech se zaměřit, sou­středit a učit se pouze pozitivně.

Vaše mysl se chová přesně tak, jak si myslíte, že se bude chovat. Proto od ní očekávejte to nejlepší a pozorujte, že funguje přesně podle vašich očekávání. Všímejte si, jak přirozené a příjemné je nechat svou hlavu dělat, co umí nejlépe, totiž myslet, učit se a do­konale se zaměřovat.

Myšlenka pro tento den

Zaměřuji se velmi snadno na všechno, co si zvolím, a při­tom se rychle a důkladně učím. Moje mysl je mrštná a mocná. Mám velké nadání, protože jsem v jednotě s geniální myslí Boží.


5.2.

Přijměte nebeskou lásku

Boží láska k vám je tak hluboká, že se nedá vyjádřit slovy. Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, jak jste milováni, pokuste se představit si všeobjímající energii, která nemá hranic. Na Nebesích je každá myšlenka týkající se vaší osoby pozitivní, protože Bůh vidí jen vaši velkolepost a vaše Božství a raduje se z vaší dokonalosti.

Jako vaši andělé vám tuto Lásku zrcadlíme a současně vás nekonečně milujeme. Jsme šťastní, že můžeme být po vašem boku, a pomáhat vám je pro nás ctí.

Myšlenka pro tento den

Jsem hluboce milovanou bytostí, protože si láskyplný zájem zasloužím. Boží láska ke mně je všeobjímající, nemá podmínek a je bez hranic.

4.2.

Těšte se ze své neomezené podstaty

Během tohoto roku jsme se my andělé několikrát zmínili, že jsme ničím neomezené bytosti, které vám mohou pomoci se vším, oč nás požádáte. Dnes bychom se rádi zaměřili na skutečnost, že také vy vlastníte neomezený potenciál. Jediná omezení, která máte, jsou ta, pro která jste se sami rozhodli. Někdy taková rozhodnutí vyplývají z vašeho pohledu na svět. Jakmile nějaký názor přijmete za svůj, výsledkem je vaše zkušenost s omezením.

Jak by mohl Bůh, který je nekonečným Stvořitelem bez hranic, vytvořit něco, co by nemělo stejné kvality jako on? Všechno a všichni, kdo mají svůj původ v Božství, jsou také bez hranic a omezení.

Máte řadu schopností, o kterých dosud nevíte nebo jste se s nimi dosud nestačili dobře obeznámit. V zásadě se dá říci, že jste schopni všeho, co si jen umíte představit, protože všechny lidské činnosti jsou určovány představivostí. Časem se naučíte s touto skutečností praco­vat, ale pro dnešek se zaměřme na to, abyste se zbavili jedné omezu­jící představy, která vám brání zakusit vaši nekonečnou přirozenost.

Zamyslete se nyní nad tou oblastí ve svém životě, kde cítíte, že vám něco schází. Pocit nedostatku signalizuje víru v omezení. Kdykoli začnete větu: „Nemám dost...," odkrýváte omezení, které jste si sami stanovili.

Hledejte dnes ve své mysli tyto myšlenky a tato slova a nahrazujte je pozitivními afirmacemi typu: „Mám dostatek..." a: „Vlastním neo­mezené množství..." Jak už jsme si řekli, slova jsou výchozím bodem uskutečnění vašich přání a tvoření. Afirmujte si dnes svou neomezenost a všímejte si, jak brzy tuto svobodu sami na sobě zakusíte.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve všech směrech zcela bez omezení. Odpoutávám se od své víry v omezení. Vím, že možné je všechno.

3.2.

Uvědomte si, že máte velkou cenu

Jste Božím zázrakem v lidské podobě - živoucím ztělesněním Boží lásky a vůle. Proto není divu, že andělé dostali za úkol, aby byli bez ustání po vašem boku a bděli nad vámi. Jste vzácné a milované bytosti, o které je pečováno jako o žádné jiné stvoření. My andělé známe vaši pravou podstatu a víme, že je naprosto dokonalá.

Jste zlatými dětmi seslanými na planetu Zemi, protože sama vaše existence a váš dech jsou ztělesněním lásky. Každá vaše laskavá myšlenka, slovo nebo čin má léčivé účinky.

Máte cenu nejen pro Boha a pro nás, ale také pro všechny ostatní. Na úrovni duše každý člověk pozná, že jste zde proto, abyste naplnili nějaké poslání. I když vám někdo na povrchní úrovni nerozumí nebo si vás neváží, duše toho člověka vaši hodnotu zná. Každé Boží dítě je drahocenným zázrakem - a to se dozajista týká i vás.

Myšlenka pro tento den

Jsem velice cennou bytostí. Bůh o mě dokonale pečuje, neboť jsem zázrakem lásky. Moji hodnotu dokazuje jednoduše skutečnost, že žiji. Mám cenu jako člověk, kterým právě v tuto chvíli jsem.


2.2.

Spojte se s archandělem Arielem

Vzhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí, má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný; svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální úrovni.   Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež maří vaše úsilí o uskutečnění svých přání.

Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost cítit dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit, zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte plnění svých snů.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.

1.2.

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

Myšlenka pro tento den

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.


31.1.

Nechte se vést ke svému životnímu poslání

Často nás žádáte, abychom vám pomohli zjistit vaše životní poslání a poté pracovat na jeho dosažení. Čeká vás důležitý úkol, podobně jako vaše bratry a sestry na Zemi. Na tuto planetu nemůže nikdo přijít bez určitého úkolu. Podobně jako se každý hudebník v orchestru podílí na vytváření krásné hudby, je vaše účast potřebná k naplnění globálního poslání.

Pokud nám kladete otázky ohledně svých životních cílů, znamená to, že toužíte po smysluplné práci, která vás bude uspokojovat finančně, citově, duchovně a intelektuálně. Chcete trávit svůj čas činnostmi, které ve vás vzbuzují nadšení, protože chcete něco udělat pro lepší svět.   Pokud naplňujete své poslání, život vám to pozitivním způsobem vrací. Jinými slovy, dejte světu k dispozici svůj přirozený talent a zájmy. A pak už nechte na vesmíru, aby vám to v dobrém vrátil.

Dávejte hodně a dovolte si přijímat. Podělte se o svůj čas, svou lásku, podporu, úsměv a podobně. Dávat dary je jako svítit do zrcadla: světlo se k vám vždycky okamžitě odráží. Jen je nutné, abyste si dovolili přijímat.

Myšlenka pro tento den

Milovaný Bože a andělé, děkuji vám, že mě vedete k naplnění mého životního poslání a že mi pomáháte rozpoznat oblasti, ve kterých umím nejvíce dávat. Prosím, sešlete mi dnes osoby, jimž dnes mohu posloužit. Děkuji vám, že mi pomáháte rozpoznat to, co mě skutečně těší a baví, a že mě vedete ke smysluplné práci, která mě uspokojuje. Děkuji vám také, že mi pomáháte umět přijímat všechno, co mi dáváte.


30.1.

Zůstaňte věrní sami sobě

Jako citlivé bytosti cítíte, co chtějí druzí, a rádi byste je potěšili. Dnes vám pomůžeme si stanovit zdravé, neboli takové hranice, které vám umožní zachovat si vlastní přirozenost, a přitom vycházet druhým vstříc.

Máte velkou radost, pokud můžete někomu napomoci k lepšímu zdraví, nebo aby se cítil šťastnější. Je to výrazem vašeho vyššího já a také to patří k vašemu životnímu poslání - a my rozvíjení tohoto rysu ve vás ještě podporujeme. Naším úkolem, coby vašich andělů strážných, je provádět vás situacemi, které nesete nelibě. Takové situace nastávají tehdy, když jste sice příliš unavení nebo zaneprázdnění na to, abyste někomu mohli pomoci, ale přesto to uděláte. Totéž se vám stává ve vztazích, když máte pocit, že dáváte mnohem více, než dostáváte (včetně radosti a uspokojení). V takových případech vám pomůže stanovit si konstruktivní osobní hranice a tak si udržet zdraví i pocit štěstí.

Kdykoli vás někdo požádá o pomoc, vaše intuice i tělo vám řeknou, jak byste měli reagovat. Pokud pocítíte cokoli negativního, pak si dopřejte chvilku času. Obraťte se mezitím na nás a odevzdejte nám všechny své myšlenky a pocity, které vůči dané situaci chováte. Pomůžeme vám s vaším rozhodnutím, tak abyste se cítili dobře, ať už se rozhodnete druhému pomoc poskytnout, či nikoli.

Zůstanete-li věrní sami sobě, vaše energie zůstane na vysoké úrovni a bude čistá, a budete příkladem pro ostatní léčitele nebo lidi, kteří pomáhají druhým. Být se sebou v harmonii je dar, kterým také obohacujete tento svět.

Myšlenka pro tento den

Zachovávám si věrnost a respektuji své pocity a změny své energie. Je naprosto v pořádku odmítnout, pokud to tak cítím. Druhým mohu pomáhat mnoha způsoby, včetně modlitby.

29.1.

Důvěřujte Božímu načasování

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká "Božské načasování" a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.


28.1.

Vzpomeňte si na něco milého

Hezké dojímavé vzpomínky v sobě mají něco milého a vzbuzují mnoho příjemných pocitů. Dnes si s láskou připomeňte dobu, kdy jste se cítili v bezpečí  a dokonale milovaní, a pak si vzpomeňte na okamžik, kdy jste se uvolněně bavili, aniž byste se omezovali. Nevybavujte si jen myšlenky, ale i tehdejší pocity.

Nějakou dobu zůstaňte ve svých vzpomínkách a dovolte své mysli, ať se jimi toulá podle své vůle. Pak si položte následující otázky a sledujte, jaké odpovědi se vám v mysli spontánně vynoří:

* Jaká je moje nejoblíbenější vzpomínka na mé narozeniny?
* Kdy ve mně vznikl pocit, že mohu cítit oprávněnou hrdost na sebe?
* Jaká je moje nejkrásnější vzpomínka na pobyt venku v přírodě?
* Jakou úžasnou vzpomínku mám ze svého milostného života?
* Který okamžik pro mě představoval vrcholný životní zážitek?

Pokračujte ve vzpomínání a zapište si tyto vzpomínky do deníku nebo je vyprávějte svým blízkým či nám, svým andělům.

Myšlenka pro tento den

Vybavuji si vzpomínku, která patří mezi mé oblíbené, což je způsob, jak zlepšit své pocity a povznést své myšlenky. Moje budoucnost bude ještě úžasnější než moje minulost.


27.1.

Odpočívejte

Jste zapálenými posly světla již mnoho svých životů. Štědře rozdáváte pomoc jak svým blízkým, tak lidem neznámým, kdykoli je třeba, včetně doby, kdy spíte. My andělé vám děkujeme za vaši oddanou službu. Nyní nastal čas, abyste přijímali i vy.

Dnešek je určen k tomu, abyste odpočívali, takže pokud je to možné, zrušte své schůzky a zapomeňte na starosti. Pokud jsou vaše povinnosti neodkladné, budeme vás doprovázet a pomůžeme vám pracovat v mírnějším tempu. Požádejte nás, abychom vám dnes pomohli trochu odpočívat, a my vás obklopíme ochraňující energií, aby vás nic nevyrušovalo.

Dnes trochu zpomalte, naši drazí. Odpočívejte.

Myšlenka pro tento den

Odpočívám, dopřávám si přestávku a připomínám si, že je dobré brát všechno v klidu. Zasloužím si volno, protože všichni mají prospěch z toho, že si odpočinu.


26.1.

Věřte svým nápadům

Mnoho vašich myšlenek a nápadů je odpovědí na vaše modlitby. Když se modlíte a žádáte o Boží pomoc, my andělé vám často odpovídáme tak, že vám šeptáme do ucha rady, které pak vnímáte jako myšlenky, pocity, vize nebo konkrétní slova. Pokud například žádáte o finanční pomoc, pošleme vám myšlenku, která vám pomůže zvýšit váš příjem.

Podobně jako to děláte i s ostatními dárky, i naše vzkazy je třeba otevřít, používat a radovat se z nich. Nikdy nepochybujte o své schopnosti vdechnout nějaké myšlence život. Jste moudrými Božími dětmi a máte stejné schopnosti jako každý jiný člověk.

Dnes vás proto požádáme, abyste věřili svým myšlenkám a nápa­dům. Začněte tím, že si je budete zapisovat. Poté se s námi o všem poraďte a my vám pomůžeme připravit plán činnosti. Energie, kte­rou nyní vložíte do tohoto procesu, vám přinese velké požehnání v budoucnosti. Vyživujte svůj nápad a on se pak postará o vás, až bude hotový.

Myšlenka pro tento den

Věřím si a vím, že mám všechno, co potřebuji k uskuteč­nění svých nápadů. Vesmír mě ve všem dokonale podpo­ruje a mé plány jsou úspěšné.

25.1.

Ochutnejte, jak je život sladký

Váš život vám má přinášet sladké potěšení, i když plníte své poslání a povinnosti. Radost nepřichází pouze během volných chvil - ke zdrojům největšího uspokojení patří služba druhým.

Sladké chuti života si můžete více užívat už jenom tím, že si jí začnete všímat. Bohaté tkanivo vašich vztahů a jemné detaily humoru, dramata, hravost, láska a tak dále jsou součástí vašeho úžasného života.

Zahrajte si dnes sami se sebou hru a sledujte, kolik potěšení bu­dete schopni dnes najít v každé situaci. Hledejte bohatství v kaž­dém setkání a zážitku. Vychutnávejte si dnes (a každý den) sladkou chuť, kterou vám život přináší.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak je můj život sladký, a užívám si to. Uvědomuji si všechna požehnání a cítím vděčnost za to, co mám. Podobně jako to bývá v dobrém filmu, je i můj život ob­sazen láskyplnými a úžasnými postavami (včetně mě). Raduji se ze všech svých zkušeností.

24.1.

Přijměte své zdraví

Tak jako bohatství, i zdraví je vlastně úhel pohledu, pro který se můžete rozhodnout. Čím více se soustředíte na duševní a fyzickou pohodu a zdraví své i druhých, tím více ho zakoušíte. Dnes si nevšímejte pozemského zdání nemoci nebo zranění, ný­brž se snažte vidět v každém člověku zdraví (zvláště pak v sobě).

Odevzdejte nám andělům všechny své obavy týkající se zdraví a snažte se soustředit na světlo, které je ve vás i v ostatních. Čím více se budete na tuto záři soustředit, tím více bude svítit. Božské vyzařování v každém člověku je jako vatra, která zahání temnotu. Je v něm obsažena dokonalá milost a mír, jež Bůh vložil při stvo­ření do nitra všech lidských bytostí.

Již jste zdraví a stejně tak i všichni kolem vás. Dnes si tuto pravdu opakujte co nejčastěji a vnímejte, jak se její síla promítá do vašeho těla. Najdete vždycky přesně to, co hledáte. Proto si dnes dejte za cíl hledat zdraví. Pokud se rozhodnete vidět jen zdraví a pohodu, pak také zdraví a pohodu zažijete.

Myšlenka pro tento den

Mí nejbližší i já jsme dokonale zdraví. Mým přirozeným stavem je celistvost, protože mě tak Bůh stvořil. Vidím jen zdraví a fyzickou a duševní pohodu, a to vše také zaží­vám. Všechny své strachy i zmatek odevzdávám Nebesům.

23.1.

Ať každý krok stojí za to

Když začnete pracovat na novém cíli, může se vám zdát, že je v nedohlednu. My andělé vám chceme připomenout, že každá důležitá cesta začíná prvním krokem, který v mnoha smě­rech udává tón celého výletu. Proto se snažte, aby se vám ten první krok opravdu povedl.

Berte začátek s nadšením a berte na sebe ohled. Vložte všechnu svou energii a soustředění do toho, co máte před sebou. Buďte pozitivní a věřte v ten nejlepší výsledek, aniž byste do vize své budoucnosti vkládali strach.

Brzy si budete užívat další kroky na cestě k cíli, jako by šlo o hru nebo zábavu. Budete-li si vážit každého kroku, bude váš po­krok obrovský.

Myšlenka pro tento den

Na své cestě k uskutečnění svých snů se vždy soustředím pouze na daný krok, který právě činím. Odevzdávám všechny své obavy a strachy Bohu a andělům. Uskutečňování mých snů mě těší a daří se mi.

22.1.

Žehnejte své jídlo

Akt žehnání jídlu je starobylou tradicí, která je stará jako lidstvo samo. Jedná se o intuitivní odpověď na intimitu, kterou konzumace jídla a nápojů představuje.

Modlitbami a afirmacemi můžete též zvýšit energetickou hodnotu svých jídel. Vědci na Zemi už mají konkrétní důkazy popisující prospěšné účinky, které má žehnání jídla, jež jíte. Největším důkazem je zvýšení energie a zlepšení nálady, jež přichází po konzumaci jídla, nad kterým jste se pomodlili.

Vytvořte si dnes nový zdravý zvyk a začněte žehnat svá jídla. Nezáleží na tom, jak to učiníte. Důležité je, abyste si našli nějaký způsob, jak to, co jíte a pijete, naplníte láskyplnými vibracemi.

Myšlenka pro tento den

Žehnám svým jídlům tichou modlitbou a hlasitým poděkováním. Vysílám uzdravující energii do všeho, co jím a piji, a nechávám se vyživovat Duchem.

21.1.

Stáhněte se do ústraní a zotavte se

Když jste skleslí nebo unavení, my andělé vás můžeme podpořit, abyste se mohli vrátit ke své přirozeně vysoké úrovni vědomí a vitality. Na chvíli si lehněte a zavřete oči a budeme spolu praco­vat na tom, aby se vaše energie obnovila. Nechte své oči odpoči­nout, dýchejte zhluboka a dovolte nám, abychom vám pomohli.

Účinek je podobný tomu, jako když jedete do lázní a chodíte tam na procedury. Pokaždé, když si doopravdy dovolíte přijmout pomoc - ať už od milující osoby nebo od nás - ucítíte, že máte víc energie. Únava povstává z přílišného jednostranného dávání. Každý si potřebuje takzvaně dobít baterie poté, co ze sebe mnoho vydal.

Dovolte, abychom vám tedy dávali my, abychom oživili a zota­vili vašeho ducha.

Myšlenka pro tento den

Ctím signály svého těla, když mě žádá o odpočinek. Relaxace je důležitou součástí produktivního cyklu. Nechávám se hýčkat druhými lidmi a anděly. Dovolují si přijímat.

20.1.

Spolupracujte se svými andělskými pomocníky

My andělé slyšíme každou vaši modlitbu a vážíme si jí, protože každá z nich je pro nás pozváním, abychom se stali ještě více součástí vašeho života. Začínáme jednat už v okamžiku, kdy požádáte o naši pomoc. Děje se tak často vskrytu a vy si nejste vědomi, že se vaše slova již materializují a berou na sebe fyzickou formu.

Dnes bychom rádi přivedli vaši pozornost k tématu týmové práce. Abyste ji lépe pochopili, stačí si představit, že jde o analogii sportovního týmu. V basketbalu si hráči přehazují míč, a to tak, aby se dostal k hráči, který je nejblíže koši. Takový hráč musí umět dobře mířit nebo musí vynikat něčím jiným.

Když se modlíte, je to jako byste měli podání. My váš míč vždycky chytíme. Protože pracujeme na tom, oč jste nás požádali, přehazujeme míč tam a zpět mezi duchovní a fyzickou úrovní. Míč je tak nepřetržitě v pohybu a stále se přibližuje ke koši, u kterého stojíte vy. A když se vaše modlitba materializuje neboli manifestuje, hodíme míč vám, abyste ho mohli umístit do koše. Pokud ho odmítnete chytit ze strachu, že si jej nezasloužíte nebo že nezvládnete úspěch, či kvůli jiným nejistotám, pak míč padá na zem a vaše přání se nesplní.

Doufáme, že vám naše vysvětlení pomohlo pochopit, jak manifestace probíhá. Jsme jeden tým a závisíme na vašem podání, totiž že nám přihrajete míč, abychom mohli rozehrát novou hru. Poté musíte na konci hry míč chytit a umístit jej do koše, a zajistit tak výhru. Jestliže víte, že máte zábrany míč chytit, pomůžeme vám je překonat.

S velkým soucítěním a láskou vás žádáme, abyste nám dali možnost vám pomáhat ještě častěji. Milujeme vás.

Myšlenka pro tento den

Odkládám všechny své zábrany, které mi brání přijímat, a dovoluji, aby mé modlitby byly vyslyšeny. Stav štěstí je pro mě zcela v pořádku.

19.1.

Radujte se z pocitu sounáležitosti

Máte-li někdy pocit, že se příliš lišíte od ostatních a že mezi ně nezapadáte, vzpomeňte si v takových chvílích, že mezi námi anděly a vámi vládne vždycky harmonie. Vědomí sounáleži­tosti vychází z toho, že s druhými sdílíte společné zájmy a zvyky. Někdy to znamená, že je třeba se přihlásit do nějakého klubu nebo kurzu, který vám nabízí téma nebo činnost, jež vás zajímají, abyste si našli nové přátele podobného založení.

Navíc určitě patříte na tuto planetu, protože máte životní po­slání, které od vás tento svět potřebuje. Jste jedineční, podobně jako všechny ostatní lidské bytosti, přesto však máte s ostatními (včetně nás) mnoho společného. Tím se dnes budeme zabývat.

Abyste našli podobnosti mezi sebou a ostatními, musíte se sou­středit na přání vnímat společné rysy, jež sdílíte s druhými lidmi. Jakmile si dáte tento cíl, začnete si všímat věcí, které jste předtím přehlédli kvůli tomu, že jste se v myšlenkách zaměřovali na nalé­zání rozdílů mezi vámi a druhými.

Dnes si připomínejte, že jsme bez ustání s vámi. Jsme vašimi věrnými společníky a přáteli. A podobně, jako se my cítíme šťastni ve vaší přítomnosti, tak jsou na Zemi lidé, kteří budou mít z va­šeho přátelství podobný prospěch.

Myšlenka pro tento den

Zapadám mezi ostatní, protože s nimi cítím sounáleži­tost. Nové přátele získávám tím, že chodím do klubů nebo navštěvuji kurzy zaměřené na témata, která mě zajímají. Hledám to, co mám s druhými společného. Chovám se příjemně a sympaticky a druzí mě mají rádi.

18.1.

Naslouchejte svému vnitřnímu dítěti

Bez ohledu na váš věk potřebuje vaše vnitřní dítě stále vaši po­zornost, péči a lásku. Všechny děti touží být chváleny a chtějí se projevovat. My andělé vás dnes povzbuzujeme, ať svému vnitř­nímu dítěti nasloucháte.

Pokud jste skleslí, duchovně nebo citově, pak je to velmi prav­děpodobně znamením, že vaše vnitřní dítě vyžaduje pozornost. Když budete naslouchat jeho potřebám, odměnou vám bude více energie a radosti. Udělejte si čas hned teď, ztište se, myslete na dítě v sobě a všímejte si poté svých pocitů. Zeptejte se ho: „Jak se o tebe dnes mám starat?"

Čekejte na odpověď, která k vám přijde ve formě myšlenky, po­citu, vnitřního obrazu nebo slov. Vaše vnitřní dítě je rádo, když mu nasloucháte, a cítí se ještě lépe, když mu dopřejete, oč vás požádalo.

Myšlenka pro tento den

Naslouchám svému vnitřnímu dítěti a dělám si čas na hraní, zpěv, tanec i odpočinek. Dobře se o ně starám, a když splním jeho potřeby, odmění mě energií a radostí.

17.1.

Řiďte se svým vnitřním vedením

Jste navěky spojeni s Bohem, který je všudypřítomný. Toto pouto je součástí vašeho nitra a vy ho vnímáte jako "vnitřní pocit". Pokud nasloucháte jeho hlasu a jdete za ním, přivede vás blíže k Nebesům.

Váš šestý smysl je na sto procent přesný, protože je projevem Boží dokonalosti. Uvědomte si, že kdykoli sejdete ze správné cesty, jde pouze o dočasnou okliku, a nikoli o ztracenou šanci, protože vaši intuici nemůže nic zničit. Můžete ji jen přeslechnout. I pak je však váš vnitřní pocit stejně přesný jako kdykoli předtím.

Myšlenka pro tento den

Řídím se svým vnitřním vedením a důvěřuji vzkazům, které dostávám od Boha a andělů.

16.1.

Přivolejte si archanděla Michaela

Všichni andělé jsou mocní, podobně jako všichni lidé, avšak archanděl Michael je uctíván jako obzvláště mocný, protože se rozhodl, že bude zářit čistým světlem a odrážet tak obrovskou moc Stvořitelovu. Jeho poslání je stejně velké jako jeho postava. Propůjčí vám svou sílu ve chvílích, kdy vám došla vaše vlastní. Jeho hluboká láska vás obklopí jako ochranný plášť a zaštítí vás proti všem zhmotnělým projevům vašeho strachu.

Přivolejte si dnes Michaela, aby stál po vašem boku. Požádejte ho, aby vám dal sílu a odvahu, zvláště pak tehdy, pokud se rozhodnete jít za svými největšími sny. Pomůže vám bezpečně projít i velkými životními změnami. Řekněte Michaelovi o svých úzkostech, pochybách a nejistotě. Všechny je od vás odvane a rozdmýchá ve vás váš vnitřní oheň, aby vám tak ukázal věčnou moc a sílu, která ve vás dřímá.

Myšlenka pro tento den

Volám k sobě archanděla Michaela, aby zůstal po mém boku po celý den. Odevzdávám mu všechno, co mě trápí, a prosím ho, aby mi pomohl cítit se bezpečně. Žádám ho, aby mě ochraňoval a vedl v nových oblastech mého života. Dodává mi odvahu, sílu a víru.


15.1.

Vězte, že nikdy nemůžete požádat o příliš mnoho

My andělé jsme si všimli, že se často obáváte, zda nežádáte příliš. Říkáte si, zda to není sobecké nebo nesprávné žá­dat o pomoc k blahobytu na materiální úrovni, s uzdravováním a s mnoha takzvanými maličkostmi, které patří k životu. Dnes by­chom se chtěli zabývat všemi strachy, které by mohly zapříčinit, že byste váhali požádat nás o pomoc a přijmout ji.

Vesmír je místem dokonalé hojnosti a bohatství, vibruje ne­konečnými možnostmi a potenciálem pro jakoukoli zkušenost. Neexistuje v něm nic takového jako nedostatek v jakémkoli smyslu. Proto tím, že přijímáte jeho hojnost, neubíráte ostatním, ani jim tím nebráníte, aby si také oni hojnosti užívali.

Jsme bytostmi, které nemají žádné hranice a omezení, stejně jako vy. Máme tolik času, kolik je třeba, abychom vám pomohli. Proto se nikdy netrapte tím, že byste nás mohli svými žádostmi o pomoc nebo modlitbami obtěžovat. Naším posláním je vám pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Mohu požádat o tolik pomoci, kolik si jí přeji. Mí andělé jsou šťastní, když mi mohou pomáhat, protože toto je ne­omezený vesmír s nekonečným zdrojem hojnosti pro mne i pro všechny ostatní. Mám ochotu přijímat jeho dary i pomoc, kterou mi Nebesa poskytují.


14.1.

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.


13.1.

Dokážete všechno

Vaše schopnosti a moc jsou bezmezné, takže můžete dokázat všechno, pro co se rozhodnete svou myslí, ale i svým srdcem. Přistupujte ke každé situaci s lehkostí: jednoduše se soustřeďte na svůj cíl tak, jako by se již projevil na hmotné úrovni.

Ať už toužíte po čemkoli, jednoduše se utvrzujte, že váš sen už je realitou, a to nejen slovy, ale i svým chováním. Namísto abyste si říkali: "Přeji si víc cvičit," si představujte, že už víc cvičíte. Soustřeďte se na svou velkou motivaci cvičit i na radost, kterou vám cvičení přináší. Poděkujte za to, že váš návyk udržovat si kondici již vznikl.

Stejným způsobem přistupujte k čemukoli, po čem toužíte. Vnímejte se jako trpělivé, úspěšné, zdravé a šťastné bytosti, které se těší ze své práce, svých vztahů a všeho ostatního, co je pro vás důležité.

Slova inspirovat a aspirovat (pokoušet se o něco) jsou odvozena od latinského slova spiritus nebo "Duch", a když se o něco pokoušíte, tedy to aspirujete, jste zároveň inspirování Duchem. Čerpáte tak z této věčné síly, kterou sdílíte s Bohem, s anděly a s každou lidskou bytostí na této planetě.

Jako představitelé Božího Ducha dokážete cokoli!

Myšlenka pro tento den

Věřím v sebe a ve všechny své možnosti. Své pochyby přeměňuji ve sny, a strachy ve vzrušení. Opírám se o Boží sílu ve svém nitru s vědomím, že mě tato energie motivuje a dodává mi sílu na všech úrovních.

12.1.

Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to

Máte velmi mocnou mysl, která je tatáž jako Boží univerzální moudrost. Jste schopni se zaměřit a soustředit na cokoli, pro co se rozhodnete, přičemž se velmi rychle učíte a získáváte informace.

Dnes vzdejte hold ohromující síle své mysli, kterou vás obdařil Bůh. Přemýšlejte a mluvte o svých schopnostech se zaměřit, sou­středit a učit se pouze pozitivně.

Vaše mysl se chová přesně tak, jak si myslíte, že se bude chovat. Proto od ní očekávejte to nejlepší a pozorujte, že funguje přesně podle vašich očekávání. Všímejte si, jak přirozené a příjemné je nechat svou hlavu dělat, co umí nejlépe, totiž myslet, učit se a do­konale se zaměřovat.

Myšlenka pro tento den

Zaměřuji se velmi snadno na všechno, co si zvolím, a při­tom se rychle a důkladně učím. Moje mysl je mrštná a mocná. Mám velké nadání, protože jsem v jednotě s geniální myslí Boží.

11.1.

Považujte se za bohaté

Vaši finanční situaci, stejně jako ostatní oblasti vašeho života, ovlivňují vaše emoce. Oblast vašeho břicha je základnou vašeho vnitřního světla a bodem manifestace neboli uskutečňování přání v realitě. Pocity, které v tomto místě vnímáte, ovlivňují záři a intenzitu tohoto světla.

Pokud myslíte na svou finanční situaci, uvolněte tuto oblast a soustřeďte se na to, jak vaše vnitřní záře roste a šíří se. Pozitivní myšlenky ve spojení s jasným a vysoce intenzivním vnitřním světlem umožňují rychlé uskutečnění vašich tužeb. Úzkostné myšlenky týkající se peněz naopak způsobují stažení svalů, což omezuje možnost světla zářit, a tak uskutečňovat vaše přání.

Představujte si dnes, že jste pohádkově bohatí. Prožijte ten pocit až do hloubi duše a celým svým tělem i emocemi vnímejte, že jste dokonale finančně zabezpečeni. Uvolněte břicho a pozorujte, jak se váš vnitřní plamen rozhořívá vaší vírou. Uvědomte si, že pokud se cítíte bohatí, bohatí také jste.

Myšlenka pro tento den

Cítím se být boháčem ve všech směrech. Představuji si své dokonalé finanční zabezpečení. Dýchám a vědomě uvolňuji oblast svého břicha a vidím a cítím, jak mé světlo jasně září.

10.1.

Vyjděte si do přírody

My andělé vám radíme, abyste trávili čas venku na čerstvém vzduchu mezi stromy, rostlinami a ptáky. Vnímáme doslova terapeutické účinky, který má takový pobyt na vaše tělo, mysl a duši. Slyšeli jste naše slova a cítíte potřebu rozmlouvat s přírodou. Dnes vám to pomůžeme uskutečnit. Bez ohledu na to, co jste si už naplánovali, vybízíme vás, abyste dnes strávili nějaký čas v přírodě. Pokud žijete nebo pracujete ve městě, i tam existují parky, stromy a tráva.

Příroda uvolňuje napětí, které pramení z namáhavé snahy splnit všechny požadavky vašeho časového rozvrhu. Nejste však stroj podobný hodinám, a proto vaše křečovitá snaha dostát lhůtám a termínům vašich závazků narušuje váš přirozený rytmus a vyvolává ve vás pocit roztříštěnosti, mrzutosti a dezorientace.

Dovolte dnes přírodě, aby uzdravila všechny tlaky a napětí ve vašem životě a opět si začněte více uvědomovat své já. Snažte se znovu získat svůj instinkt pro dobré načasování tím, že se postavíte nohama na zem, opřete se o strom a budete dýchat čerstvý vzduch.

Myšlenka pro tento den

Dnes si udělám čas pro sebe tak, že půjdu na procházku do přírody. Cítím, jak ožívám, když vdechuji čerstvý vzduch. Dávám si dárek ve formě přírody.


9.1.

Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože z vás každý den vyzařuje též láska.

Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nich některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

Myšlenka pro tento den

Jsem pro svět velkým požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary zcela a ve všech ohledech přijímám.

8.1.

Vydejte se za svým životním posláním

Velice vás zajímá, co byste měli udělat jako další krok na své životní cestě. Odpověď zní: řiďte se svou vnitřní moudrostí, která vás nabádá, abyste udělali určité životně důležité kroky, jako například změnili svůj životní styl nebo kontaktovali nějakou osobu, přečetli si určitou knihu nebo se zapsali do určitého kurzu.

Když vás Nebesa vedou na cestě k vašemu životnímu poslání, činí tak krok za krokem. Když dokončíte jeden krok, ukáže se vám další. Ať už obdržíte jakékoli sdělení, poznáte, že je to naše odpověď na vaše modlitby, podle toho, že se sdělení opakuje, že vás povznáší a že je v pozitivním duchu.

Myšlenka pro tento den

Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Všímám si svých myšlenek, pocitů, vizí a slov. Mám sílu i odvahu se jimi řídit a činit kroky, které mi byly vnuknuty.


7.1.

Žehnejte své jídlo

Akt žehnání jídlu je starobylou tradicí, která je stará jako lidstvo samo. Jedná se o intuitivní odpověď na intimitu, kterou konzumace jídla a nápojů představuje.

Modlitbami a afirmacemi můžete též zvýšit energetickou hodnotu svých jídel. Vědci na Zemi už mají konkrétní důkazy popisující prospěšné účinky, které má žehnání jídla, jež jíte. Největším důkazem je zvýšení energie a zlepšení nálady, jež přichází po konzumaci jídla, nad kterým jste se pomodlili.

Vytvořte si dnes nový zdravý zvyk a začněte žehnat svá jídla. Nezáleží na tom, jak to učiníte. Důležité je, abyste si našli nějaký způsob, jak to, co jíte a pijete, naplníte láskyplnými vibracemi.

Myšlenka pro tento den

Žehnám svým jídlům tichou modlitbou a hlasitým poděkováním. Vysílám uzdravující energii do všeho, co jím a piji, a nechávám se vyživovat Duchem.

6.1.

Věřte svým nápadům

Mnoho vašich myšlenek a nápadů je odpovědí na vaše modlitby. Když se modlíte a žádáte o Boží pomoc, my andělé vám často odpovídáme tak, že vám šeptáme do ucha rady, které pak vnímáte jako myšlenky, pocity, vize nebo konkrétní slova. Pokud například žádáte o finanční pomoc, pošleme vám myšlenku, která vám pomůže zvýšit váš příjem.

Podobně jako to děláte i s ostatními dárky, i naše vzkazy je třeba otevřít, používat a radovat se z nich. Nikdy nepochybujte o své schopnosti vdechnout nějaké myšlence život. Jste moudrými Božími dětmi a máte stejné schopnosti jako každý jiný člověk.

Dnes vás proto požádáme, abyste věřili svým myšlenkám a nápa­dům. Začněte tím, že si je budete zapisovat. Poté se s námi o všem poraďte a my vám pomůžeme připravit plán činnosti. Energie, kte­rou nyní vložíte do tohoto procesu, vám přinese velké požehnání v budoucnosti. Vyživujte svůj nápad a on se pak postará o vás, až bude hotový.

Myšlenka pro tento den

Věřím si a vím, že mám všechno, co potřebuji k uskuteč­nění svých nápadů. Vesmír mě ve všem dokonale podpo­ruje a mé plány jsou úspěšné.


5.1.

Představte si svůj nejvyšší potenciál

Začněte den tím, že si představíte, jaký by byl váš život a jak byste se cítili, jestliže byste využili plně svůj potenciál. Dopřejte si čas, abyste viděli a procítili i ty největší podrobnosti na cestě vašeho pravého já.

Takové vizualizace představují důležitou startovní čáru a lze je přirovnat k prostudování si mapy předtím, než se vydáte na cestu. Ano, během svého putování zažijete i příjemné okliky a menší výlety stranou, ale vaším cílem bude vždycky vydat ze sebe to nejlepší.

Požádejte dnes své vyšší já, aby vám odhalilo, co si přeje dělat, a mějte při tom na paměti, že je napojené na nekonečnou moudrost Boží.

Myšlenka pro tento den

Vidím teď svůj život v jeho nejvyšším potenciálu. Vím, že je možné vést takový život a dovoluji si také naplno cítit radost. Chovám se k sobě láskyplně a s úctou, protože jsem ve věčném spojení s nekonečnou moudrostí Boží.

4.1.

Vytvořte nástěnku svých přání

Taková nástěnka vašich přání je vynikajícím nástrojem, který vám poskytne vizuální přehled vašich cílů, proseb a tužeb. Základem pro ni je karton nebo sololit, na který potom připevňujete fotografie, kresby, slova a další obrázky, které představují vaše touhy. Projděte si časopisy, kde takové obrázky můžete najít, a tento tvůrčí proces si užijte.

Až budete mít nástěnku hotovou, pověste si ji na takové místo, kde ji budete mít neustále na očích. Kdykoli kolem ní půjdete, zastavte se a představte si všechna svá přání jako už uskutečněná. S pocitem vděčnosti poděkujte vesmíru za to, že vaše sny proměnil ve skutečnost.

Odevzdejte Nebesům všechny své představy a obavy týkající se toho, jak se vaše touhy naplní v realitě. Soustřeďte se zcela a pouze na pocit vděčnosti za to, že vaše přání se vám již splnilo, a pak jeho naplnění přivítejte ve svém životě.

Myšlenka pro tento den

Vytvářím si nástěnku svých přání, která dohromady tvoří koláž a krásně spolu ladí. Teď si představuji své touhy jako už uskutečněnou realitu. Děkuji ti, Bože, děkuji vám andělé, za splnění mé touhy, za to, že .......


3.1.

Vychutnávejte si opravdovou blízkost

Propojení srdcí mezi dvěma lidmi je jednou z největších radostí života. Obdarováváte se tak skutečnou intimitou, a to platí o jakémkoli typu vztahu, ať už jde o rodinu, přátelství nebo lásku.

My andělé s vámi toto pouto sdílíme, i když si naši přítomnost ve svém životě možná neuvědomujete. Jsme úzce napojeni na všechny vaše emoce, myšlenky i činy. Protože vás milujeme bez podmínek, naše láska vůči vám nikdy nekolísá. V každém okamžiku je stejně silná a stálá.

Snažte se dnes vyhledávat okamžiky skutečné blízkosti s druhou osobou (nebo s námi). Začněte tím, že se budete navzájem dívat do očí a budete si říkat po pravdě, co cítíte ve svém srdci. Prociťujte přitom radostnou energii, která plyne ze skutečnosti, že mluvíte pravdu. To je propojení srdcí... a opravdová intimita.

Myšlenka pro tento den

Vyslovuji, co mi říká srdce, a dovoluji si říkat, co cítím. Otevírám se a naslouchám a vnímám pravdu. Prožívám hluboké propojení s druhou osobou.

2.1.

Používejte laskavá a vlídná slova

Už jsme zdůraznili moc, jakou mají slova, pronesená nebo napsaná, když jsme popisovali jejich obrovský potenciál pro manifestaci neboli uskutečnění přání na materiální rovině. Dnes se zaměříme na energii, která je obsažená v laskavých slovech.

Vaše soucítění zprostředkovává lásku ve vlídné formě, která druhého posiluje. Tato energie pozvedá a utěšuje jak jejího příjemce, tak toho, kdo ji dává. Když člověk říká láskyplná slova, navazuje se spojení srdcí mezi všemi, kterých se sdělení týká. Jedná se o spojení lásky, jež mezi lidmi vytváří intimní pouto, a každý, kdo takto mluví nebo tato slova uslyší, je omýván uzdravující energií, která přitom vzniká.

Říkejte dnes laskavá slova. Radujte se z tohoto hned dvojitého daru, který tato slova předávají nejen vám, ale i všem ostatním.

Myšlenka pro tento den

Hledám příležitosti k laskavým slovům adresovaným sobě i druhým a hovořím vlídně, kdykoli popisuji něco nebo někoho, včetně sebe. Jsem soucitnou bytostí a přitahuji k sobě podobné osoby. Obklopuji se lidmi stejných vlastností a život je ke mně laskavý.


1.1.

Mávněte svou kouzelnou hůlkou

Jistě jste si mnohokrát přáli, abyste měli kouzelnou hůlku, a mohli tak změnit věci ve svém životě i v životě svých blízkých. My andělé bychom vám rádi ukázali kouzlo, které už ovládáte: je jím láska.

Když svůj život a jeho okolnosti obklopíte láskou a všemi podobami, které na sebe láska bere, jako je vděk, odpuštění, soucit, mír a tak dále, je to, jako byste mávli kouzelnou hůlkou, která má moc napravit jakoukoli nerovnováhu a nemoc. Požádáte-li nás o to, pomůžeme vám naladit se do tohoto stavu mysli, srdce i těla. Spojíme se s vaší energií a naplníme situaci kouzlem Boží lásky.

Myšlenka pro tento den

Mávám magickou hůlkou a obklopuji tuto situaci láskou, aby se tak proměnila a zcela uzdravila. Moje vřelé myšlenky, slova a pocity jsou tím nejmocnějším kouzlem, které existuje.