Get Adobe Flash player

Rady andělů

23.7.

 

Dopřejte čas svým prioritám

Máte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu, čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.

 

Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete, a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám, abyste dostáli i svým povinnostem. Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se svým starostem zasmějte, a pak se začněte věnovat svým snům.

 

I když tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

 

Myšlenka pro tento den

 

Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.

 

22.7.

 

Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

 

Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože z vás každý den vyzařuje též láska.

 

Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nich některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem pro svět velkým požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary zcela a ve všech ohledech přijímám.

 

21.7.

 

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

 

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

 

20.7.

 

Odevzdejte tuto situaci Bohu

Nejlepší způsob, jak vyřešit situaci, která ve vás vzbuzuje obavy nebo zlost, je odevzdat ji Bohu. Odevzdejte dnes všechno, co vás trápí, do jeho mocných rukou. Nikdy nemusíte ničím procházet sami.

 

Trápíte-li se, všechno jen zhoršujete. Když však situaci ode­vzdáte Bohu, znamená to, že všechno bude vyřešeno zázračně harmonickým způsobem. Odevzdání svých starostí Bohu vás také očistí od toxických účinků stresu a vzteku.

 

Pokud potřebujete pomoci, abyste byli schopni se od nich od­poutat, zavolejte si nás anděly. Nikdy nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, ale můžeme vám pomoci, abyste viděli světlo všech harmonických řešení, která leží před vámi.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám tuto situaci zcela do rukou Božích. Důvěřuji v Boží moudrost a věřím, že můj problém vyřeší, a od­poutávám se od negativních myšlenek a pocitů. Vím, že už je všechno dokonale vyřešeno.

 

19.7.

 

Říkejte si láskyplná slova

Slova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.

 

Jste vůči sobě v pozici toho, kdo by o vás měl pečovat a ochraňovat vás. Podobně jako matka nebo otec ve vztahu ke svému dítěti, máte i vy vůči sobě povinnosti a odpovídáte za sebe. Mezi tyto rodičovské povinnosti patří, že budete o sobě a k sobě mluvit láskyplně a něžně, jako kdybyste mluvili se svým vlastním dítětem.

 

Dnes ve vztahu k sobě používejte jen krásná slova. Vůbec to neznamená, že se tak budete vychloubat. Budete tím jen odrážet svůj Božský původ. Když používáte krásná slova, mluvíte pravdu. To vás pak pozvedá na nejvyšší energetickou úroveň, na níž se dějí zázraky a sny se stávají realitou.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přemýšlím o sobě s láskou a také o sobě s úctou hovořím. Ctím své Božství a naplňuji svůj opravdový potenciál. Raduji se z pocitu míru, který plyne z vědomí, že si sebe vážím.

 

18.7.

 

Napište svému osobnímu příběhu šťastný konec

Někdy máme obavy ze své budoucnosti a z toho, zda všechno dobře dopadne. Podobá se to napínavému filmu: zápletka je tak komplikovaná, že nemáte ponětí, jaký bude konec. Hlavní postavy jsou ale klidné, protože vnitřně dozrály díky tomu, co už prožily. Nakonec všechno dobře dopadne.

 

Všechny situace, které vám nahánějí strach, jsou už na du­chovní úrovni vyřešeny. My andělé jsme se podívali na konec va­šeho „filmu" a ujišťujeme vás, že skončí šťastně. Každý zdánlivý problém se sám vyřeší, a to obvykle tvůrčím způsobem.

 

Neprozradíme vám, co jsme viděli a jak to dopadne. Kromě toho, velká část vašeho života není dosud napsána a čeká, až svému životu dáte vy sami směr. Ale můžeme vám prozradit, že všechno bude mít šťastný konec s mnoha povzbudivými a potěšitelnými zážitky.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům s vědo­mím, že všechno je už vyřešeno. Soustředím se na prožívání šťastných okamžiků, a přesně ty také nastávají. Vědomě se rozhoduji žít svůj život jako Boží mistrovské dílo.

 

17.7.

 

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 

16.7.

 

Uveďte do rovnováhy odpočinek a práci

Vydáváte obdivuhodné úsilí, abyste dali svému životu i lidem kolem sebe smysl. Jste mimořádně zodpovědní ve své péči o druhé a staráte se dobře i o sebe.

 

Dnes bychom se rádi zaměřili na téma udržování rovnováhy. Nedívejte se na toto téma jako na další z vašich úkolů, ale pova­žujte ho za možnost, jak ze života a z každého okamžiku vytěžit více radosti, produktivity a energie.

 

Když věnujete celý den jen práci, je výdej vaší energie nevyvá­žený. Právě z toho důvodu se pak cítíte vyčerpaní a máte potřebu jíst a pít, abyste povzbudili svého ducha. Elektrický proud je sinu­soidou výkonu a příkonu - tedy dávání a přijímání - a fungování vašeho těla vychází ze stejného základu.

 

Hravost doplňuje vaše tělesné obvody a obnovuje energii, tak abyste měli další palivo k dávání a tvoření. Když se dobře bavíte, vaše energie přirozené stoupá. Proto je hra stejně důležitá jako práce.

 

Obě aktivity představují negativní a pozitivní pól a tyto póly umožňují energetické proudění. Věnujte se dnes hře stejně jako práci a pak se radujte z odměny, kterou vám tato rovnováha přinese.

 

Myšlenka pro tento den

 

Každý den si dělám čas na hru a odpočinek, protože jsou stejně důležité jako práce. Rozhoduji se nyní pro vyrov­naný život a dovoluji si přijímat a dávat tak, aby oba tyto aspekty byly v rovnováze.

 

15.7.

 

Vězte, že máte božskou podstatu

Dnes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství. Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla stvořena a požehnána samotným Bohem.

 

Byli jste stvořeni velice důmyslně a s velkou péčí - a s určitým záměrem, což znamená, že celá vaše bytost byla dokonale připravena a promyšlena. Všechno, co souvisí s vaším skutečným já, je dokonalé! Připomínejte si svůj Božský původ během dne, aby se vaše svatost promítala do každého vašeho kroku.

 

Uvědomte si, že každý člověk je součástí vaší svaté rodiny. Vnímejte svatost ve svém nitru i v nitru ostatních a váš den bude vskutku Božský.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem Božskou a svatou bytostí, protože mi osobně požehnal Bůh. Jsem navždy dokonalým Božím stvořením.

 

14.7.

 

Podívejte se na svůj svět novýma očima

Vaše každodenní rutina může někdy zamlžit vaši schopnost vnímat všechny detaily vašeho světa. Ale právě tyto drob­nosti dávají životu zábavnou lehkost a smysl. Jedním způsobem, jak znovu probudit svou citlivost, je představit si, že se na svět dí­váte očima někoho jiného.

 

Dnes si představte, že do vašeho života vstoupil nějaký člověk a kráčí vedle vás. Je to osoba dokonale láskyplná, a proto se nemusíte obávat, že vás bude soudit - přesto bude zajímavé, jak bude vnímat průběh vašeho dne. Tento nový úhel pohledu vás může upozornit na některé nevědomé vzorce založené na rutině, které už dávno neslouží svému účelu. Možná, že se poté, co jste pohlédli na svůj svět novýma očima, rozhodnete učinit nějaké změny.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dívám se na svůj život jinýma očima a vidím všechno z nové perspektivy. S velkou chutí dělám ve svém životě změny k lepšímu a vnímám, jak se přitom zvyšuje moje energie.

 

13.7.

 

Uznejte své úspěchy

Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.

 

Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.

 

Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

 

Myšlenka pro tento den

 

Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.

 

12.7.

 

Uvědomte si, že jste milováni na věky

Vždycky jsme vás milovali, už od samého vzniku vašich duší. Zrodili jste se jako dokonalá Boží stvoření a naše láska vůči vám nikdy nezakolísala. A po vašem boku budeme navěky věků.

 

Je o vás neustále pečováno s obrovskou láskou, naši drazí. Důvodem k tomu je již pouhá skutečnost, že jste Božími dětmi. Nemusíte dělat nic, abyste si tuto laskavost zasloužili, protože je vaše navždy.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem právě teď hluboce milovanou bytostí. Zasloužím si lásku a s radostí ji přijímám, protože je pro mě bezpečné ji cítit. Mé srdce je zcela otevřené a přijímá bez zábran Boží lásku a péči.

 

11.7.

 

Oslavujte sebe

Proč byste místo toho, abyste čekali na dovolenou, nějaké výročí nebo narozeniny, neoslavovali už dnes? Je toho mnoho, co mů­žete na sobě a na svém životě ocenit oslavou. I když máte potřebu stále věci zlepšovat, máte mnoho důvodů k radosti.

 

Oslava vysílá obrovskou energii vaší vděčnosti do vesmíru, kde se šíří a roste a přináší vám další požehnání.

 

Ať už chcete slavit pouze s námi s anděly, nebo se rozhodnete slavit se svými blízkými (kteří také mohou oslavovat svá vlastní požehnání), určitě si připijete na všechno, zač cítíte vděčnost.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem vděčný za ............ (sepište všechno, nač si jen vzpomenete). Mé srdce je plné vděčnosti za všechna po­žehnání, kterých se mi v životě dostává, a já oslavuji to, že jsem, kdo jsem. Je toho mnoho, zač mohu cítit vděčnost.

 

10.7.

 

Požádejte Boha o úkol

Pokud chcete posílit svůj smysl života i své životní poslání, po­proste dnes Boha o úkol. Požádejte Stvořitele, aby vám dal úkol, který by odpovídal vašim osobním zájmům a schopnostem. Poté zcela odevzdejte svou modlitbu vesmíru s naprostou vírou, že bude vyslyšena a naplněna.

 

Odpověď přijde v náznacích, proto si musíte všímat všech příle­žitostí, které k vám začnou přicházet. Všímejte si silného popudu, který vás bude vyzývat k činu, a také témat, která před vámi lidé opakovaně zmiňují. To všechno jsou příklady znamení, jež vám ukážou cestu k vašemu poslání.

 

Celá Nebesa vám děkují za vaši ochotu přinášet světu mír. Největší prospěch ze svého Božího úkolu nakonec sklidíte vy, pro­tože vaše dávání vám přinese velké odměny.

 

Myšlenka pro tento den

 

Drahý Bože a andělé, žádám vás, abyste mi dali úkol, který využije mých schopností a zájmů. Toužím sloužit a využívat svůj čas smysluplným způsobem. Poskytněte mi prosím jasné vedení, kde a jak mohu pomoci. Děkuji.

 

9.7.

 

Buďte k sobě laskaví a citliví

Vaše citlivost se postupně na vaší duchovní cestě zvyšuje a pomáhá vám rozpoznávat různé eergie lidí a situací. Díky ní také cítíte nás anděly. Okamžitě poznáte, s kým vám bude dobře a co je vám příjemné.

 

Jak se zvyšuje vaše citlivost, prohlubují se i vaše duchovní schop­nosti a spolu s tím přicházejí pocity odcizení vůči situacím a vzta­hům, které pro vás předtím byly důležité. Cítíte, že se vyvíjíte, že rostete, a i vaše okolí u vás pravděpodobně zaznamenalo změny.

 

Jste neseni kupředu na své cestě a možná máte dojem, že se vzdalujete některým lidem, kteří byli dosud součástí vašeho ži­vota. Uvědomte si však, naši drazí, že nikdy nejste sami. Nejenže jsme po vašem boku při každém vašem kroku, ale stejně tak jsou vám po boku také všichni ti, kteří kráčejí stejnou cestou jako vy. V žádném případě tedy nejste osamoceni.

 

Prožíváte období, kdy je třeba být k sobě laskaví. Nepřipusťte, aby do vaší mysli vstoupila nebo z vašich úst vyšla jakákoli nega­tivní slova týkající se vaší osoby. Uvědomte si, že děláte, co můžete. Obklopte se láskyplnou situací, lidmi a hudbou.

 

Jemnost a laskavost vám pomůže vykvést v krásnou květinu vašeho dokonale realizovaného já.

 

Myšlenka pro tento den

 

Chovám se k sobě s velkou laskavostí a přitahuji do svého života podobně laskavé osoby i situace. Mluvím, myslím a i písemně se vyjadřuji jen pomocí laskavých slov. Moje citlivost je darem pro mě i pro celý svět.

 

8.7.

 

Přivolejte si archanděla Michaela

Všichni andělé jsou mocní, podobně jako všichni lidé, avšak archanděl Michael je uctíván jako obzvláště mocný, protože se rozhodl, že bude zářit čistým světlem a odrážet tak obrovskou moc Stvořitelovu. Jeho poslání je stejně velké jako jeho postava. Propůjčí vám svou sílu ve chvílích, kdy vám došla vaše vlastní. Jeho hluboká láska vás obklopí jako ochranný plášť a zaštítí vás proti všem zhmotnělým projevům vašeho strachu.

 

Přivolejte si dnes Michaela, aby stál po vašem boku. Požádejte ho, aby vám dal sílu a odvahu, zvláště pak tehdy, pokud se rozhodnete jít za svými největšími sny. Pomůže vám bezpečně projít i velkými životními změnami. Řekněte Michaelovi o svých úzkostech, pochybách a nejistotě. Všechny je od vás odvane a rozdmýchá ve vás váš vnitřní oheň, aby vám tak ukázal věčnou moc a sílu, která ve vás dřímá.

 

Myšlenka pro tento den

 

Volám k sobě archanděla Michaela, aby zůstal po mém boku po celý den. Odevzdávám mu všechno, co mě trápí, a prosím ho, aby mi pomohl cítit se bezpečně. Žádám ho, aby mě ochraňoval a vedl v nových oblastech mého života. Dodává mi odvahu, sílu a víru.

 

7.7.

 

Všímejte si zvuků přírody

Rytmické zvuky přírody vám pomohou se synchronizovat s tlukotem srdce vesmíru, což posiluje vaši schopnost být na pravém místě v pravý čas.

 

Všímejte si dnes všech zvuků, které vás obklopují: listů šelestících ve větru, cvrlikajících ptáků, kapek deště, hromu nebo vln oceánu. Vnímejte svůj dech a puls, jak znějí v harmonii s těmito zvuky. Podobného účinku dosáhnete i tím, že budete naslouchat nahrávkám zvuků z přírody.

 

Protože jste součástí Země, je pro vaše tělo přirozené připojit se k nádhernému rytmu symfonie Matky Přírody.

Myšlenka pro tento den

Všímám si zvuků přírody a nalaďuji se na krásné rytmy zpěvu ptáků, stromů, zvířat a větru. Naslouchám hudbě Matky Přírody, která zní hluboko v mé duši. Dovoluji rytmům svého těla, aby se spojily s rytmy vesmíru, a tím mi umožnily dokonalé načasování všech mých kroků.

 

6.7.

 

Stanovte si zdravé hranice

Jste citlivé, milující a ohleduplné bytosti, které by nikdy nechtěly ranit city druhého člověka. Jste pozemskými anděly - a my ne­beští andělé vás žádáme, abyste k sobě byli stejně láskyplní a ohle­duplní jako k druhým.

 

Dnes bychom vás rádi naučili, jak si stanovit zdravé hranice. Neznamená to odmítat druhé nebo se jim vyhýbat. Prostě si ujas­něte, co pro vás je, a není přijatelné, a to v kterémkoli vztahu.

 

To je zvláště důležité, pokud jste se v minulosti cítili využí­váni nebo pokud se k vám druzí chovali nespravedlivě. Je možné, že vás lidé využívají úmyslně, je ale pravděpodobnější, že nemají představu, jak se přitom cítíte.

 

Stanovit si zdravé hranice znamená být poctiví k sobě i k li­dem okolo, což je očekávaný a obvyklý aspekt každého vztahu. Své emoce můžete vyjádřit upřímně, s citlivostí a láskou. Lidé si budou vážit vaší pravdivosti a budete pro ně dobrým příkladem, jak o sebe pečovat.

 

Když jste k lidem upřímní, jste pak mnohem raději v jejich spo­lečnosti. A vaše hlubší radost je skutečným dárkem pro vás i pro vaše milované... ba, je požehnáním světu!

 

Myšlenka pro tento den

 

Je pro mě bezpečné odmítnout požadavky druhých, ze kterých nemám dobrý pocit. Když se respektuji, respek­tují mě i ostatní. Mám na své pocity právo, ať už s nimi všichni souhlasí, nebo nikoli. Vůči sobě i ostatním vystu­puji s upřímností.

 

5.7.

 

Rozprostřete svou energii

Abyste si prodloužili pocit klidu, který právě vládne ve vaší duši, pošlete si jeho energii napřed do celého dne. Představte si, jak je každá příští minuta a hodina prosycená harmonickou energií. Vnitřní mír tak na vás bude již čekat a přivítá vás, jakmile k němu v čase dospějete.

 

Darujte si den plný míru. Soustřeďujte se na vyrovnanost, která je vždycky přítomna ve vašem nitru. Nadechujte se zhluboka, abyste tuto energii zvýšili, a pak ji vydechujte předem do nastávajícího dne. Použít přitom můžete kteroukoli čakru, tak jak se budete cí­tit vedeni. Každou situaci a člověka (známého i neznámého) dnes obklopte touto mírumilovnou láskou.

 

A pak už si jen všímejte, o kolik je váš den příjemnější. Druzí lidé budou podvědomě vnímat vaši energii a jejich vděčnost bude zřejmá. Pak už si jen užívejte ovoce, které vám tento dar přinese.

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím hloubku svého vnitřního klidu. Ve skutečnosti jsem vždycky ve stavu klidu, protože ve mně vládne Boží mír. Vysílám do svého dne harmonickou energii, obklopuji jí každou osobu a situaci, s níž se setkám. Tato síla se ne­ustále obnovuje, protože čím více klidu dávám, tím více ho zakouším.

 

4.7.

 

Přesuňte se na vyšší úroveň

Pokud zjistíte, že vaše energie nebo nálada během dne klesla, můžete svou energii zase zvýšit. Vaše vůle je s naší pomocí a podporou velmi mocná.

 

Když jste ve stresu, vaše aura se sevře a zmenší, což navozuje ještě další pokles nálady a vitality. Přivolejte si nás anděly, abychom vaši auru uvolnili, tak aby se mohla znovu rozprostřít a zvýšit vaši energii a umožnit vám pociťovat štěstí.

 

Kdykoli chcete provést změnu svého stavu, stačí se zastavit a rozhodnout se, že byste chtěli mít lepší náladu nebo více energie. Nejdůležitější ze všeho je rozhodnout se. Poté se zhluboka nadechněte a představte si, že do sebe přijímáte univerzální energii, a přijměte jí tolik, kolik jí potřebujete.

 

Myšlenka pro tento den

 

Pracuji se svou náladou a emocemi. Rozhoduji se dnes cítit výborně. Děkuji vám, andělé, že mi pomáháte udržovat vysokou energii i dobrou náladu a pocit zdraví.

 

3.7.

 

Soustřeďte se na podrobnosti

Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

 

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

 

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.

 

2.7.

Povzneste se nad iluze

Každý zdánlivý problém je založen na iluzi, že v Božím světě mohlo něco selhat. Když si však uvědomíte, že za vším je Boží řád, uvolníte se a odevzdáte se cele do náruče vesmíru, který přesně ví, co dělá. Jeho matematická přesnost a láska jsou základem všeho, co se děje. Proto všechny těžkosti, s nimiž se setkáváte, vznikají na základě předpokladu, že je něco špatně nebo v nepořádku. To je však nemožné.

Dnes se my andělé zaměříme na to, abyste prohlédli falešné dojmy a abyste viděli skutečnou symetrii, která je ve všech lidech i věcech. Takový pohled na svět totiž znamená velmi mnoho. Vaši fyzici ho nazývají „efektem pozorovatele" a znamená, že pouhá vaše přítomnost mění vše, na co se díváte. Stejně tak platí, že když ne­dbáte na zdání chaosu a místo něj si všímáte řádu, pomáháte tím druhým činit totéž.

Čím více lidí bude schopno se povznést nad iluze, tím více se lidem bude odhalovat skutečnost, že Boží vesmír je vlastně neko­nečným a zářivým rájem. Je to Nebe na Zemi, pro všechny, kdo jsou vnímaví.

Myšlenka pro tento den

Vnímám za vším i v každém člověku Boží řád a pozve­dám se nad iluzornost problémů a chaosu. Když hle­dám v sobě i v každém člověku pravdu a krásu, pak také pravdu a krásu zažívám.

 

1.7.

 

Všímejte si znamení shůry

My andělé s vámi neustále komunikujeme. Obvykle nás vnímáte prostřednictvím svého vnitřního hlasu nebo intuice, ale posíláme vám také znamení, abyste naším sdělením dobře rozuměli a důvěřovali jim. Ta vám pomohou uvěřit, že co zažíváte, není ani vaše fantazie ani náhoda. Proto si dnes všímejte znamení, která vám budeme posílat během dne.

Jakmile si jich začnete být vědomi, zjistíte, že jsou všude kolem vás. Některá jsou fyzická, jako například předměty, které najdete nebo uvidíte. Jiná jsou sluchová a obsahují slovní sdělení, která se k vám dostávají prostřednictvím druhých osob nebo hudby.

Všímejte si společného jmenovatele u všech těchto znamení. Uvidíte, že se v nich skrývají celé vzkazy a příběhy. Pokud budete potřebovat naši pomoc, abyste jim lépe porozuměli, stačí jen požádat nás o ni.

Myšlenka pro tento den

Všímám si znamení od svých andělů. Ihned rozumím všemu, co vidím, slyším, cítím a vím svým srdcem. Důvěřuji těmto znamením a cítím jistotu, že pocházejí z Nebes. Pamatuji na možnost požádat své anděly o znamení i o pomoc při jejich výkladu.

 

30.6.

Vězte, že si zasloužíte lásku a podporu

Zasloužíte si Boží lásku a pomoc stejně jako kdokoli jiný. Ano, opravdu jste silní a schopní, ale není třeba, abyste se zapírali nebo abyste trpěli. Bolest není cesta k osvícení.

Když odmítáte pomoc, kterou vám my andělé nabízíme, víme, že je to proto, že se bojíte, že si ji nezasloužíte. Soucítíme s vámi, a proto vaše pocity nesoudíme. Doufáme ale, že se zamyslíte i nad naším pohledem: jsme velice šťastní, že nás Bůh učinil vašimi stráž­nými anděly. Naším posláním je vás milovat, pomáhat vám a vést vás během vašeho života ve fyzickém těle.

Milovat vás je velmi jednoduché a nevyžaduje vaše svolení, protože naše duše jsou navzájem propojeny. Abychom vám však mohli pomáhat a vést vás, k tomu váš souhlas potřebujeme. Když nás zapomenete požádat o pomoc nebo vyslyšení vašich modli­teb, naše mise se tím opozdí. Protože nepodléháme času, necítíme v takových chvílích frustraci. Milujeme vás, ať už naši pomoc při­jímáte, nebo ne.

Dnes si prosím připomínejte, že si zasloužíte nebeskou pomoc. To neznamená, že byste na tuto pomoc měli automatický nárok; je to přirozený proces, během kterého vás vedeme a pomáháme vám přesně podle Božího plánu.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si Boží pomoc. Žádám o pomoc a vedení Boží i mých strážných andělů, a mám ochotu je přijmout. Čím více pomoci si dovolím přijímat, tím více mohu dávat druhým. Každá živá bytost si zaslouží pomoc, včetně mě.

 

29.6.

 

Vylijte nám své srdce

My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.

 

Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.

 

28.6.

 

Užívejte si posvátného klidu

Dnes bychom vám chtěli my andělé navrhnout, abyste si vy­členili čas na odpočinek, při kterém se plně uvolní vaše mysl i tělo. I pouhých pět minut strávených v tichu vrátí vaší duši a du­chu energii a osvěží je.

 

Během této posvátné chvíle vypněte telefon, rádio, televizi a všechno, co by vás mohlo rušit. Ponořte se do ticha, aniž byste se snažili jakkoli ovládat své myšlenky, emoce nebo své tělo. Jinými slovy, jen buďte.

 

Chvíle, které strávíte sami v tichu, jsou darem, který dáváte sami sobě. Vaše vnitřní já vám za vaši péči poděkuje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Investuji do sebe tím, že trávím čas v tichu. Miluji ztišení své mysli a oddávání se klidu. Když se nořím do posvát­ného prostoru ticha, má mysl, tělo a emoce jsou pokojné.

 

27.6.

 

Vnímejte dary, které vám přináší život

Každý den vám život přináší mnoho darů. Patří k nim zážitky, které otevírají vaše srdce, lidi, kteří vám chtějí pomoci, synchronické příležitosti a krásu přírody. Čím více si těchto požeh­nání všímáte, tím více vám jich vesmír posílá.

 

Všímejte si dnes co nejvíce takových darů. Mohou být drobné, například paprsek slunce, který na vás vykoukne zpoza temných mraků, nebo milý člověk, který vás pustí před sebe na přecpané křižovatce - počítá se každý.

 

Když se naučíte si těchto úchvatných okamžiků všímat, budou k vám přicházet bez ustání, aby vám ukázali pravou štědrost vesmíru.

 

Myšlenka pro tento den

 

Pozorně si všímám darů, které mi dává život. Přitahuji do svého života laskavé a dávající lidi. Vesmír je vůči mně velmi štědrý, stále mne něčím obdarovává.

 

26.6.

 

Všímejte si zvuků

Dnes budeme pracovat s nefyzickou energií zvuků, abychom zvýšili vaši vlastní energetickou frekvenci. Už jste si možná všimli, že jste na zvuky mnohem citlivější než ostatní, což je jeden z důsledků vaší zvyšující se energetické frekvence. Vaše zvýšená citlivost vám dovoluje slyšet hlasy nás andělů, stejně jako vám dovoluje vnímat, jak vás ovlivňují zvuky.

 

Už pravděpodobně víte, který typ hudby vás přitahuje, stejně jako víte, jaká hlasitost nebo tón jsou pro vás nejlepší. Dnes vás žádáme, abyste se na nefyzickou úroveň pokusili naladit ještě intenzivněji a všímali si všeho, co slyšíte ve svém nitru i vně. Snažte se svým vědomím od sebe oddělit všechny různé zvuky, které se jinak slévají do jediného. Které jsou vám příjemné, a které nepříjemné? Jak vás ovlivňují fyzicky a citově?

 

Čím více si začnete být vědomi účinků, které na vás zvuky mají, tím více se bude zvyšovat i vaše citlivost, což je výsledkem vaší zvýšené energetické frekvence. Žádáme vás, abyste si vážili své vnímavosti a uvědomili si, že je to opravdový dar.

 

Myšlenka pro tento den

 

Ladím se na zvuky kolem sebe a všímám si, jak mě každý z nich ovlivňuje. Důvěřuji svým pocitům, které ve mně jednotlivé zvuky vyvolávají, a vážím si své zvyšující se citlivosti, protože je to skutečný dar.

 

25.6.

 

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

 

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

 

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

 

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti - stačí jen jedno vaše slovo.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasloužím si velkou lásku. Jsem dobrou a laskavou by­tostí a vážím si sebe za to, kdo právě teď jsem. Zcela se uzdravuji.

 

24.6.

Vysílejte lásku svým svalům

Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit.   Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.

Poté se zhluboka nadechněte a při výdechu si představujte, jak svůj dech vysíláte do svého těla. Mějte se svými svaly soucítění a poděkujte jim za vynikající práci, kterou pro vás odvádějí. Nejneže jsou oporou vašeho těla, ale také vám upřímně popisují své pocity.

Pokud totiž zanedbáváte své tělo a nevšímáte si ho, trpí napětím nebo bolestmi. Proto si dnes na ně udělejte čas, naslouchejte mu a oceňte ho. Podobně jako se lidé uvolní, když cítí, že je ti druzí chápou, budou na vaši pozornost a péči reagovat i vaše svaly.

Myšlenka pro tento den

Mluvím se svými svaly s úctou a pochopením. Namísto přikazování, aby se uvolnily, beze spěchu naslouchám, co mi chtějí říct. Děkuji jim za to, že odvádějí dobrou práci, a vysílám k nim svou lásku.

 

23.6.

 

Vzpomeňte si na něco milého

Hezké dojímavé vzpomínky v sobě mají něco milého a vzbuzují mnoho příjemných pocitů. Dnes si s láskou připomeňte dobu, kdy jste se cítili v bezpečí  a dokonale milovaní, a pak si vzpomeňte na okamžik, kdy jste se uvolněně bavili, aniž byste se omezovali. Nevybavujte si jen myšlenky, ale i tehdejší pocity.

 

Nějakou dobu zůstaňte ve svých vzpomínkách a dovolte své mysli, ať se jimi toulá podle své vůle. Pak si položte následující otázky a sledujte, jaké odpovědi se vám v mysli spontánně vynoří:

 

* Jaká je moje nejoblíbenější vzpomínka na mé narozeniny?
* Kdy ve mně vznikl pocit, že mohu cítit oprávněnou hrdost na sebe?
* Jaká je moje nejkrásnější vzpomínka na pobyt venku v přírodě?
* Jakou úžasnou vzpomínku mám ze svého milostného života?
* Který okamžik pro mě představoval vrcholný životní zážitek?

 

Pokračujte ve vzpomínání a zapište si tyto vzpomínky do deníku nebo je vyprávějte svým blízkým či nám, svým andělům.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vybavuji si vzpomínku, která patří mezi mé oblíbené, což je způsob, jak zlepšit své pocity a povznést své myšlenky. Moje budoucnost bude ještě úžasnější než moje minulost.

 

22.6.

 

Uvědomte si, že už jste vyhráli

Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli!

 

Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte - spolu s vděčností - a stane se tak.

 

Jste naprostými vítězi. Čím více si tuto skutečnost uvědomíte, tím více ji budete žít.

 

Myšlenka pro tento den

 

Otevírám svou náruč a přijímám všechno cenné, co mi nebesa dávají. Cítím se v každém ohledu bohatý. Zasloužím si vyhrávat a moje výhra znamená úspěch i pro všechny ostatní. Snadno sbírám své odměny.

 

21.6.

 

Pečujte o sebe

Vaše vnitřní já spoléhá na to, že vaše vnější já se o ně postará. Proto o sebe pečujte a buďte k sobě během dne vlídní. Nespěchejte, až se budete oblékat, jíst, nespěchejte při chůzi ani při jízdě autem. Klíčem je klid.

 

Říkejte si pozitivní slova, která vás podpoří, protože vaše duše touží po chvále. Říkejte si často, že se máte rádi, v duchu nebo nahlas. Tím, že si projevujete lásku, otevíráte své srdce, abyste jí mohli přijmout ještě daleko více.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokonale se o sebe starám. Nespěchám a celý den zachovávám příjemné tempo. Zasloužím si tu nejlepší péči.

 

20.6.

 

Přivolejte si archanděla Michaela

Všichni andělé jsou mocní, podobně jako všichni lidé, avšak archanděl Michael je uctíván jako obzvláště mocný, protože se rozhodl, že bude zářit čistým světlem a odrážet tak obrovskou moc Stvořitelovu. Jeho poslání je stejně velké jako jeho postava. Propůjčí vám svou sílu ve chvílích, kdy vám došla vaše vlastní. Jeho hluboká láska vás obklopí jako ochranný plášť a zaštítí vás proti všem zhmotnělým projevům vašeho strachu.

 

Přivolejte si dnes Michaela, aby stál po vašem boku. Požádejte ho, aby vám dal sílu a odvahu, zvláště pak tehdy, pokud se rozhodnete jít za svými největšími sny. Pomůže vám bezpečně projít i velkými životními změnami. Řekněte Michaelovi o svých úzkostech, pochybách a nejistotě. Všechny je od vás odvane a rozdmýchá ve vás váš vnitřní oheň, aby vám tak ukázal věčnou moc a sílu, která ve vás dřímá.

 

Myšlenka pro tento den

 

Volám k sobě archanděla Michaela, aby zůstal po mém boku po celý den. Odevzdávám mu všechno, co mě trápí, a prosím ho, aby mi pomohl cítit se bezpečně. Žádám ho, aby mě ochraňoval a vedl v nových oblastech mého života. Dodává mi odvahu, sílu a víru.

 

19.6.

 

Hýčkejte každý okamžik svého života

I když je příjemné a vzrušující těšit se na budoucnost, stálý a tr­valý pocit štěstí a radosti vzniká z prožívání přítomného oka­mžiku. Každý okamžik života nabízí hojnost lásky, humoru, pří­běhů a významných sdělení, léčivé energie a požehnání.

 

Dnes si dejte za úkol prožít naplno každou sekundu a radovat se z ní. Všímejte si podrobností u každé situace a krásy obsažené v každém lidském setkání. Dovolte si cítit emoce vyvolané každým okamžikem. Buďte si vědomi přítomnosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se na přítomnost, na detaily, které vidím, cítím, na které myslím a které slyším. V každé situaci nalézám něco humorného a vážím si právě tohoto probíhajícího okamžiku.

 

18.6.

 

Vezměte svůj rozvrh do svých rukou

Máte úžasné sny, ambice a cíle. My andělé jsme tady, abychom vám pomohli upravit váš rozvrh tak, abyste mohli začít na svých plánech pracovat.

 

Na uskutečnění svých ušlechtilých cílů nepotřebujete zase tak moc času. Většina z nich se realizuje po krůčcích. Svému cíli mů­žete věnovat třeba jen 30 minut denně, a i tak zaznamenáte velký pokrok.

 

Dejte pozor, aby vaše snahy a plány neblokovalo vaše ego ne­souvisejícími činnostmi, jež označujeme jako „zdržovací taktiku". Jedná se o nevědomé vzorce, které vám brání pracovat na vašem poslání a realizaci vašich snů - běžným příkladem toho je návy­kové chování.

 

Pokud zjistíte, že takto sami sebe svádíte z cesty, zavolejte si na pomoc nás. Pomůžeme vám zaměřit se na malé krůčky, které jsou teď před vámi. Pak už jen stačí udělat, co jste si naplánovali, a takto vezmete život do svých rukou.

 

Myšlenka pro tento den

 

Beru do svých rukou svůj časový rozvrh a přistupuji s upřímností k motivaci, která stojí za mými činy. Soustředím se na skutečné touhy svého srdce s neutu­chajícím odhodláním uskutečnit své sny.

 

17.6.

 

Důvěřujte svým myšlenkám

Mnohé vaše nápady jsou vlastně Boží odpovědí na vaše´modlitby. Přejete si například smysluplnější práci nebo lepší vztah a my andělé, poslové Boží, vám ukážeme, jak pro sebe takové okol­nosti vytvořit. Když pak začnete jednat, výsledky budou Božské.

 

Nejdříve musíte důvěřovat svým myšlenkám, abyste do nich mohli vložit veškerou svou energii a přesvědčení. Věřte si, protože máte víru v Boží moudrost, která je neomylná. Uvědomte si, že za vámi stojí a podporuje vás celý vesmír. Postupujte vpřed s dů­věrou a vdechujte život do svých, Bohem inspirovaných myšlenek.

 

Důvěřujte dnes všem nápadům a idejím, které souvisejí se služ­bou, láskou, uzdravováním a inspirací. Smyslem těchto myšlenek je dávání, a když se naplní v realitě, přinesou vám velký prospěch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám Bohem inspirované myšlenky, které jsou odpo­vědí na mé prosby o vedení. Když je uskutečňuji, plní se současně i má přání. Mám motivaci a postupuji tak, že mé kroky odrážejí moji víru a mé představy.

 

16.6.

 

Nespěchejte

Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí, abyste se soustředili na budoucnost, namísto abyste si naplno užívali přítomného okamžiku.

 

Už tím, že teď čtete naše sdělení, se o sebe začínáte starat. Pečujete tím o svou duši a vytváříte si nový zdravý náhled na věc. My andělé však od vás ještě chceme, abyste se během dneška snažili zvolnit své tempo.

 

Splnit, co je potřeba, a současně nespěchat, nejsou dvě věci, které se navzájem vylučují. Zvládnete toho mnohem více, když jste plní energie a máte výbornou náladu, která plyne z toho, že se při tom, co děláte, dobře bavíte. Tento pocit štěstí vychází z toho, že si všímáte krásných, zábavných a výjimečných okamžiků dne. To však vyžaduje dát si na čas, abyste si takových podrobností mohli všimnout.

 

Můžete také požádat druhé, aby vám s vašimi povinnostmi pomohli, což mimo jiné znamená požádat o pomoc i nás. Užijte si krásně dnešní den!

 

Myšlenka pro tento den

 

Nespěchám a přistupuji k dnešnímu dni s úžasem a potěšením. Všímám si výjimečnosti každého okamžiku. Je naprosto v pořádku, když zvolním své tempo, protože i když budu postupovat klidněji, dokončím všechno, co je třeba.

 

15.6.

 

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

 

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

 

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.

 

14.6.

 

Věnujte pozornost svému životnímu poslání

Váš Božský životní úkol vás volá a žádá, abyste mu vdechli život. Jako dokonalé Boží děti máte schopnost vdechnout ži­votní sílu do všeho, do čeho se rozhodnete.

 

Vaše životní poslání představuje činnost či profesi, o které často sníte. Často si říkáte, jaký by byl váš život, kdybyste se mu skutečně věnovali. To je takzvaná „počáteční fáze" a je to, jako byste drželi v ruce nenafouknutý balon.

 

Když svou dráhu zkoumáte a čtete si o ní, chodíte na kurzy nebo ji konzultujete s lidmi z daného oboru, je to, jako byste ba­lon částečně nafukovali a vdechovali mu svou životní sílu. To je chvíle, kdy vás začne vaše poslání volat ještě silněji. Čím více ener­gie do něj vložíte, tím mocnějším se stane. Za chvíli už bude ne­možné je přehlížet.

 

Věnujte dnes pozornost svému poslání a dovolte si plně při­znat svoji touhu vydat se na cestu za jeho naplněním, uskutečně­ním projektu nebo nějaké jiné aktivity. Čím více energie investu­jete do svého usilování, tím bude živější, až se nakonec sen stane skutečností.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji poctivě ke svým nejhlubším snům týkajícím se mé profese, služby druhým nebo projektu. Naslouchám svému vnitřnímu volání a připravuji se studiem, čtením, kurzy nebo tím, že mluvím na dané téma s lidmi z oboru. Zasloužím si žít uspokojivý život.

 

13.6.

 

Vnímejte jemné energie

Dnes se budeme zabývat vaší citlivostí na jiné jemné energie. Pomalu přibližte svou ruku ke svému tělu a vnímejte, jaká síla z něj vyzařuje. Každý člověk, zvíře i místo šíří své vibrace. Ty vyvolávají pocity, které z lidí máte nebo které zachytíte jako určitou atmosféru, když vstoupíte do místnosti nebo jiného prostředí.

 

Vaše tělo rozlišuje tuto energii na úroveň vysokou, střední a nízkou. Pokud jsou vibrace vyšší než vaše, budete velmi pravděpodobně vnímat situaci jako příjemnou. Pokud budou nižší, nezaujmou vás.

 

Všímejte si dnes svých pocitů jako reakcí na druhé lidi, zvířata a místa. Projíždějte dlaněmi kolem rostlin a předmětů a vnímejte energie, které vyzařují. Radujte se ze své zvyšující se energetické frekvence, která základem vašich přirozených duchovních darů.

 

Myšlenka pro tento den

 

Ladím se na energie, které cítím ve svém těle. Vážím si svých pocitů a důvěřuji v jejich správnost.

 

12.6.

 

Vnímejte pokrok a buďte trpěliví

Mít se sebou trpělivost je něco podobného jako soucítit se sebou. Nikdo od malého dítěte neočekává, že začne okamžitě chodit. Vývoj dítěte je postupný, ale stálý, a s vaším pokrokem je to stejné. Dnes bychom vám rádi připomenuli, abyste si cestu, po níž kráčíte, užívali, i když může trvat déle, než jste očekávali.

 

Trpělivost přináší pokrok. Díky ní budete uvolnění a otevření, což je přístup, který - když je ještě posílen vírou - vždycky přinese ovoce. Nám andělům pak odevzdejte všechny své obavy a úzkosti související s rychlostí vašeho pokroku. Dnes se plně soustřeďte na kroky, které musíte učinit dnes, a nechte zítřek zítřku.

 

Trpělivost je ve skutečnosti totéž co zbavení se strachu a obav. Mějte na paměti, že jsme neustále po vašem boku, abychom vám pomohli uvolnit napětí a stress, stačí nám jen říci.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám se svým pokrokem trpělivost. Vážím si u sebe všech dosažených úspěchů a nabytých zkušeností. Veškeré stra­chy a obavy odevzdávám Bohu a andělům a cítím klid, protože mám víru, že všechno jde podle Božího plánu.

 

11.6.

Uznejte génia v sobě

Vaše vnitřní já je nekonečně moudré. Jste napojeni na univer­zální Zdroj, který má přístup k veškerému vědění. Vaše moud­rost pramení ze stejného zdroje jako moudrost, kterou byl obdařen kterýkoli génius, který kdy žil - tedy přímo z Boží mysli. Proto je důležité, abyste o sobě smýšleli a mluvili s láskou. Když mluvíte o své inteligenci, vyjadřujete se zároveň o Bohu.

Máte v sobě génia, stejně jako každý člověk. Nejchytřejší se zdají lidé, kteří naslouchají své vnitřní moudrosti a jednají podle ní. My andělé vám můžeme pomoci naučit se tento pramen vědění pou­žívat. Budete-li chtít, pomůžeme vám ho vnímat, důvěřovat mu, rozumět mu a jednat podle něj. Stačí nás o to jen požádat.

Vychutnávejte si dnes jistotu, že jste moudří. I když právě něco nevíte, vždycky se můžete napojit na informaci, která vás zajímá. Postačí k tomu, když zklidníte svou mysl, pomyslíte na svou otázku a pak už jen budete naslouchat odpovědi, která k vám přijde.

Myšlenka pro tento den

Mám v sobě génia, který je ochoten mi kdykoli pomoci. Pokládám této části své bytosti otázky a snadno slyším odpovědi. Spolupracuji se svými anděly, takže na základě své vnitřní moudrosti rovněž jednám.

 

10.6.

 

Poděkujte

Slovo "děkuji" je základní složkou receptu na dobré zdraví, vnitřní mír a také manifestaci všeho, po čem toužíte. Pokud toto slovo vyslovíte, pomyslíte si ho nebo je napíšete, okamžitě se zvýší úroveň vaší energie. Proto během dne děkujte co nejvíce. Říkejte slovo "děkuji" v duchu, nahlas nebo je jen zašeptejte - zkrátka jak to budete cítit.

 

Všimněte si, jaký účinek má vaše poděkování, jak se vaše srdce zachvěje vděčností, když se na vás za ně ti druzí usmějí. A my andělé vám sešleme nebeské poděkování za to, že jste ochotní být poslem dnešního daru, kterým je slovo "děkuji".

 

Myšlenka pro tento den

 

Vážím si požehnání, kterých se mi dostalo, a je pro mě jednoduché vyjadřovat vděčnost za svůj život a za to, kdo jsem. Když během dne říkám "děkuji", mé srdce se naplňuje radostí.

 

 

9.6.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

 

 

 

8.6.

Vychutnejte si opravdový odpočinek

Namáhavě jste pracovali a teď možná cítíte potřebu zaslou­ženého odpočinku. Respektujte proto, co vám říká vaše fy­zické a citové já. Pokud se cítíte unavení nebo vyčerpaní, vytvořte si prostor k odpočinku.

Pravý odpočinek znamená, že se zklidní mysl, srdce i tělo. Sepište si všechny své starosti, které vás trápí, aby na mentální úrovni ne­rušily váš klid. Umístěte si seznam někam, kde ho uvidíte pouze vy. Pokud máte speciální krabičku, kde uchováváte své modlitby adresované Bohu, umístěte seznam do ní. Jestliže je to něco vy­soce soukromého, papír spalte. Smyslem je přenést všechny stre­sující myšlenky na papír.

Zbavte své tělo chemických látek, které by mohly vést ke sva­lovému napětí. Pijte hodně vody, abyste z těla vyplavili povzbuzu­jící látky a jiné toxiny.

Dalším krokem ke skutečnému odpočinku je dát si svolení k pře­stávce. Odevzdejte nám pocity viny nebo starosti týkající se vašich úkolů. Můžete nám dát tolik svých starostí, kolik jen chcete. Pokud chcete, postavíme se na stráž k vašim oknům a dveřím, abychom vám zajistili soukromí a ochranu. Dokonce můžeme omezit počet emailů a telefonátů, abyste měli opravdový klid. Stačí nás o to jen požádat.

Pořádně si odpočiňte, naší drazí. Tato investice vám přinese bohatou odměnu.

Myšlenka pro tento den

Odpočívám, nechávám všeho a dopřávám si oddych. Dovoluji své mysli odpočinout si od všech starostí a roz­hodování a svému tělu umožňuji, aby se uvolnilo. Tento den je mým dnem volna, dnem dokonalého odpočinku bez stresu a námahy.

 

 

 

7.6.

Dovolte si...

Jako děti jste čekali, až vám dospělí řeknou, co máte dělat, a až vám dovolí něco dělat, protože jste byli podřízeni jejich autoritě. Tento zvyk s sebou nesete i v dospělosti. Něco ve vás stále čeká, že vám druzí dají své požehnání a souhlas s tím, co děláte.

Dnes proto převezměte zcela zodpovědnost za svůj rozvrh, činnosti i život. Vaší autoritou jste teď vy, a můžete si tudíž dát sami pokyn k cestě za svými sny a vnitřním hlasem.

K čemu byste si rádi dali svolení? Uvědomte si, že máte moc se řídit svým Božským vedením, aniž by to museli schválit druzí. Můžete učinit rozhodnutí, která povedou ke zlepšení vašeho zdraví a k dosažení štěstí a vnitřního míru. My andělé vám v tomto procesu pomůžeme, stačí jen, když nás o to požádáte. Můžeme podpořit vaši odvahu a sílu potřebnou k uskutečnění takových změn, ovšem konečný krok je na vás. Ale vy to zvládnete!

Myšlenka pro tento den

Dávám si svolení k převzetí zodpovědnosti za svůj život a ke změnám, které naplní mé srdce radostí. Jsem pro sebe svou vlastní autoritou a mám právo řídit se Božským vnitřním hlasem, který mě vede.

 

 

 

6.6.

Uvědomte si, že vaše budoucnost je bezpečná

Když my andělé nahlížíme do vaší budoucnosti, vidíme tam mnoho uspokojujících, šťastných a významných okamžiků. Máte před sebou několik cest, po kterých se můžete vydat, a každá z nich vám nabídne jiný stupeň učení se. Abyste si vybrali cestu, která vám přinese nejvíce štěstí, zůstaňte v nepřetržité komunikaci s námi a neustále nám udělujte svolení, abychom vám mohli ve všem pomáhat.

Dýchejte zvolna, uvolněte se a přestaňte být neustále ve střehu, protože vaše budoucnost je bezpečná. My vás nezklameme.

Myšlenka pro tento den

Ve vztahu ke své budoucnosti cítím klid, protože vím, že je plná světla a bezpečí. Jsem pod nejvyšší ochranou Boha a jeho andělů, jak nyní, tak kdykoli v budoucnosti. Všechno dopadne dobře, protože nade mnou tyto bytosti bdí a ochraňují mě.

 

 

 

5.6.

Uzdravte neshody

Každý nemusí souhlasit s vašimi rozhodnutími nebo způsobem, jakým řešíte věci. Když máte s někým nedorozumění, můžete být smutní, zlobit se, cítit se zmatení nebo to pociťovat jako zradu. Pravděpodobně si kladete otázku, proč ta osoba myslí tak naprosto rozdílným způsobem než vy. Můžete dokonce zpochybňovat své vlastní rozhodnutí a říkat si, jestli náhodou neměla pravdu.

Taková situace je příkladem toho, že i když všichni lidé mají ve svém nitru stejného ducha a světlo, každý je jako člověk jedinečný. Když se vám někdo líbí nebo když někoho milujete, soustřeďujete se na podobnosti mezi vámi, což vám může zastřít možnost všimnout si i kontrastů.

Přesto se však stává, že v každém vztahu mají občas partneři na věc rozdílné názory. Mír spor samo o sobě nevadí, ale vadí to, jak se sporem potom nakládáte. Pokud v sobě najdete dost velkorysosti a přijmete, že ten druhý může mít prostě jiný názor než vy, pak jste se na své duchovní cestě učení a růstu dostali už hodně daleko.

Uzdravení se nejdříve odehrává ve vašem nitru a teprve poté se jeho působení rozšíří i na váš vztah. Bez ohledu na to, co dělá ten druhý, zůstaňte věrni svému Božství. Váš duchovní růst nezávisí na tom, že někoho změníte. Patří k němu to, že se naučíte v ostatních vnímat světlo bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Během všech svých kontaktů s lidmi trvá mé ukotvení v lásce. Soustředím se pouze na vnitřní světlo v nitru svém i ostatních. Přijímám, že druzí jsou jiní než já, a miluji se za to, kdo jsem právě teď.

 

 

 

4.6.

Meditujte při chůzi

Neustálé praktikování meditace zvýšilo vaši schopnost cítit přítomnost nás andělů a přijímat naše vzkazy. Jsme šťastní a gratulujeme vám k vaší odhodlanosti na sobě duchovně pracovat. Dnes bychom vám rádi navrhli další formu meditace.

Choďte dnes pomalu a s otevřenýma očima. Při pomalé ryt­mické chůzi se ponořte do svého nitra. Pozorujte, jak se vaše mysl vydává různými zákrutami, a dávejte pozor, kam se dostane. Pokud vaše myšlenky vycházejí z ega, můžete si do rytmu chůze začít od­říkávat například: „Bůh je láska, já jsem láska, Bůh je láska," abyste se tak zvnitřnili.

Tato meditace je obzvláště účinná, pokud ji provádíte v přírodě.

Myšlenka pro tento den

Medituji během chůze a dovoluji svým myšlenkám, mysli a tělu, aby se spojily v krásném rytmu. Nacházím se v harmonii s veškerým životem, protože jsem v jednotě s láskou, která je všude.

 

 

 

3.6.

Požádejte nás o pomoc

My andělé vám opakovaně připomínáme, že jsme vám vždycky k dispozici, abychom vám se vším pomohli. Pomoci vám však můžeme pouze tehdy, když nás o to požádáte. Respektujeme vaši svobodnou vůli rozhodovat se a zpracovávat každý problém bez naší pomoci. Pokud však někdy máte pocit, že potřebujete po­moci, nezapomeňte, že jsme tady pro vás.

Myšlenka pro tento den

Nezapomínám své anděly žádat o pomoc. Chtějí mi po­moci úplně se vším, s věcmi významnými i nepatrnými. Stačí na jejich pomoc jen pomyslet a oni mi začínají ihned pomáhat. Jsou vždycky se mnou, připraveni mi pomoci.

 

 

 

2.6.

Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.

Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami, protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo i mysl. Tam najdete Boha i mír.

Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní vám harmonické řešení všech problémů.

Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte... jen mír.

Myšlenka pro tento den

Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli. Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra, kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

 

1.6.

 

Přijměte své léčitelské schopnosti

Máte stejné léčitelské schopnosti jako kdokoli jiný, protože všichni jsou věčně spojeni s Bohem. Jediný důvod, proč se někteří léčitelé zdají být lepšími než ostatní, je ten, že důvěřují Boží energii, která jimi proudí. Dnes se budeme my andělé soustředit na to, abychom zvětšili vaši víru.

 

Když o svých schopnostech pochybujete, dáváte vlastně na ha­dici, kterou proudí léčivá energie, svorku. Je tomu tak proto, že po­dobné pochyby znamenají totéž, jako byste věřili, že jste odděleni od Nebes, což je myšlenka doslova ochromující. Je nemožné být od­děleni od Boha, protože jste spojeni skrze lásku, která vás stvořila.

 

Namísto abyste ztráceli čas přemýšlením, zda jste již dostatečně kvalifikováni nebo připraveni léčit, zaměřte se na radostné proží­vání svého Božství. Radujte se ze svých léčitelských schopností, které jsou vašimi dary, a začněte je využívat bez dalších odkladů.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám skutečnost, že mám léčitelské schopnosti, které pocházejí od Boha. Tato síla mnou přirozeně proudí, jsem ve věčném spojení s Boží láskou a energií. Podobně jako každý člověk mám i já způsobilost a dar léčit.