Get Adobe Flash player

Rady andělů

22.1.

 

Radost

 

 

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

 

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

 

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

21.1.

 

Vyslyšená modlitba

 

 

„Tvé modlitby i pozitivní očekáváni byly vyslyšeny.
Pracujeme na této záležitosti spolu s tebou od samého počátku a přitom bdíme nad tebou i nad všemi zúčastněnými.
Zůstaň na své nynější cestě, protože té dovede hodné daleko."

 

Tuto kartu jste si vytáhli jako povzbuzení od svých Andělů ve vztahu k záležitosti, na kterou se ptáte. Ujišťují vás, že všechno dobře dopadne, pokud budete neustále vůči této situaci vysílat lásku a budete postupovat podle Božího vedení.

 

Další významy: Neváhejte, právě teď je vhodná doba • Jste na správné cestě • Nápad, který jste dostali, byl Boží inspirací • Andělé předvídají úspěšné završení vaší záležitosti.

 

20.1.

 

Srdeční čakra

 

 

"Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky.
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku.
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením."

 

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

 

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě." • Srdečně si s někým promluvte.

 

19.1.

 

Věrohodná inspirace

 

 

„Dostal/a jsi výborný nápad, který je odpovědi na tvou modlitbu. Nápad je uskutečnitelný a můžeš mu důvěřovat.
Můžeš na něm začít pracovat s vědomím, že jsme neustále po tvém boku. Požádej nás o naši podporu a pomoc ve všem. co se týká jeho uskutečněni."

 

Andělé vám tuto kartu posílají, protože chtějí, abyste svým nápadům věřili. Nápady jsou vaše vyslyšené modlitby, a proto jim můžete věřit. Při jejich realizaci se vám bude dostávat podpory, budete-li průběžně své anděly žádat o pomoc. Budete-li v tomto ohledu někdy pochybovat, požádejte je, aby vám poskytli citovou, duchovní a materiální útěchu.

 

Další významy: Nelámejte si hlavu detaily, protože ty se sami v průběhu procesu vyřeší • Pusťte se do práce na svém nápadu • Váš nápad má smysl a je Boží inspirací • Můžete činit změny a vykročit vpřed, jste v naprostém bezpečí.

 

18.1.

 

Požádej o pomoc

 

 

"Požádej nás. abychom ti v této situaci pomohli, a my se okamžité pustíme do práce.
Jsme podřízeni mnoha Božím zákonům a jedním z nich je i zákon svobodné vůle, který vám lidem zajišťuje právo činit svá vlastni rozhodnutí a kroky.
Proto musíme na tvou prosbu o pomoc trpělivě čekat."

 

Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí připomenout, abyste je žádali o pomoc častěji. Andělé vám rádi pomohou ve kterékoli oblasti vašeho života. Mohou vám přinést inspiraci, dodat odvahu, posílit vaši víru, pozvednout vaši důvěru a dát vám schopnost jasného myšlení. Mohou vám ale také pomoci s materiálními potřebami, jako jsou peníze, čas, zdraví a vitalita.

 

Další významy: Požádejte o cokoli, co potřebujete • Přestaňte si stěžovat a požádejte o pomoc • Požádejte o pomoc lidi ve svém okolí • Rozdělujte úkoly a delegujte zodpovědnost • Najměte si síly, které vám pomohou • Vyžádejte si pomoc od svých andělů bez ohledu na to, o jak malichernou nebo významnou záležitost se jedná.

 

17.1.

 

Rodina

 

 

"Tato záležitost souvisí s citovým zážitkem spojeným se členem tvé rodiny a my ti můžeme pomoci jej pochopit a uzdravit. Ve své mysli obklop sebe. danou osobu i daný zážitek hojivým modrým světlem a mnoha anděly.
Otevři se darům, které k tobě skrze tuto zkušenost přicházejí, a nechej se prostoupit vnitřním mírem."

 

Tato karta naznačuje, že záležitost, na kterou se ptáte, souvisí s nějakým zážitkem ve vaší rodině. Zdá se, jakoby jeden člen vaší rodiny potřeboval uzdravení - je to ta osoba, která vás při čtení těchto řádků napadne jako první. Nebo může karta upozorňovat na potřebu větší rodinné blízkosti a soudržnosti. Mohli byste například strávit společně večer anebo spolu všichni odjet na dovolenou. Vaši andělé při tom budou stále s vámi.

 

Další významy: Do vaší rodiny vstupuje něco nového • Máte přátele, kteří jsou pro vás druhou rodinou • Je čas, abyste se postavili čelem svým starým emocím, aby jejich pouta mohla být uvolněna a vyčištěna • Zbavte se nechtěného vzorce chování tím, že odpustíte jednomu nebo více členům své rodiny, včetně sebe.

 

16.1.

 

Svatba

 

 

"Svatba je závazek spojení dvou duši v lásce, vzájemné úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu během času lásku prohlubovat.
Tvůj svatební den je důkazem tvé víry v lásku. Naše milované dítě. vdechuj neustále život své víře v lásku i lásce samotné."

 

Tuto kartu jste obdrželi, protože s vaší otázkou souvisí téma svatby. Buď vás v blízké budoucnosti čeká svatba, nebo vás Andělé vyzývají, abyste si vzpomněli na svůj svatební slib a abyste v manželství už uzavřeném udržovali stále přítomnou něhu a lásku. Tato karta vyzařuje lásku a pozitivní energii, a proto si nemusíte s tímto sdělením dělat starosti. Buďte otevření vůči lásce, romantice a novým možnostem a užijte si svůj krásný svatební den!

 

Další významy: Brzy dostanete romantický nebo obchodní návrh • Zakoušíte „mystickou svatbu" mezi mužským a ženským aspektem své duše • Na svatbě, kam jste pozváni, se potkáte s někým pro vás významným • Promluvte se svým přítelem nebo přítelkyní na téma svatby • Brzy se potkáte se svým budoucím manželem/manželkou • Někdo z vašich přátel nebo členů rodiny se brzy vdá.

 

15.1.

 

Nový partner

 

 

„Takzvaná náhodná setkání nejsou žádnou náhodou, jsou řízena Boží vůlí a působí jako spoušť, která uvádí do pohybu nový cyklus dění. protože tvé modlitby byly vyslyšeny.
Všímej si pozorně lidi. které ti posíláme do života. Poznáš je podle pocitu bezpečí a důvěrnosti, který v tobě ihned vyvolají."

 

Andělé vám tuto kartu posílají jako signál, že do vašeho života vstoupil nebo vstoupí někdo nový. Může se jednat o společníka v podnikání, přítele nebo milostného partnera. Nemusíte ho hledat, protože všechno proběhne samo a naprosto přirozeně. Když se s touto osobou setkáte, buďte otevřeni vůči Božímu vedení, které bude nejen láskyplné, ale i magické.

 

Další významy: Potkali jste se, nebo se brzy potkáte, se svým vesmírným blížencem, svým partnerem určeným osudem • Dovolte lidem, aby vám pomohli, a nedělejte všechno sami • Poraďte se s odborníkem • Vaše modlitby budou vyslyšeny prostřednictvím jiných osob • Do vašeho života přibude nové domácí zvířátko.

 

14.1.

 

Odpoutej se a odevzdej!

 

 

"Žehnáme ti naši zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovité držíš ve svých rukou.
Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že jste se snažili situaci vyřešit sami, bez jakékoliv pomoci. Tak rádi by vám pomohli a vyslyšeli vaše modlitby. Nejdříve však musíte situaci pustit z rukou a odevzdat se. Vzdát se znamená, že už nebudete dál bojovat. Znamená to se citově odpoutat, s vírou, že Boží moudrost, která se projevuje i prostřednictvím vašeho vyššího já za vás vše vyřeší mnohem lépe. Odevzdat se neznamená rezignovat nebo dovolit, aby vás někdo ovládal. Naopak, odevzdání se Bohu nám poskytuje jistotu, že všechno dopadne lépe. Pokud vám odevzdání činí potíže, požádejte o pomoc své anděly.

 

Další významy: Nelamte si hlavu tím, jak bude vaše modlitba vyslyšena • Nechte na Bohu, aby doladil detaily • Najděte v sobě ochotu požádat o pomoc • Zbavte se napětí i potřeby mít všechno pod kontrolou a všechno se zlepší • Ve svých vztazích se vyhýbejte bojům o moc. Uvědomte si svou moc, a pak o ni nebudete muset s nikým bojovat.

 

13.1.

 

Všímej si znamení

 

 

"Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama."

 

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: "Milujeme tě" • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

12.1.

 

Vnímej pouze lásku!

 

 

"Pohlédni za zdánlivé chyby, omyly a nedorozumění a snaž se v každém člověku, včetně sebe, vnímat jen lásku.
Neochvějné zaměřeni na lásku, která je přítomná pod povrchem každé situace a činu. přináší uzdravení, jehož moc nemá hranic."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že se máte dívat na sebe, na druhé i na každou situaci jejich očima. Když se zaměříte na lásku, všechno, co není láskyplné, odpadne. Je to totéž jako rozsvítit světlo, a tím zahnat temnotu. Zavolejte své anděly, aby vám pomohli pozvednout vaše vnímání na vyšší úroveň lásky vždy, když to budete potřebovat.

 

Další významy: Dívejte se za osobnost a ego druhých a snažte se v nich vidět jejich andělské já, andělé vám s tím mohou pomoci, pokud je to pro vás těžké • Odpusťte a odpouštějte • Odevzdejte svůj hněv, bolest i odsudky andělům • Afirmujte si to, po čem toužíte, a nikoli to, čeho se bojíte.

 

11.1.

 

Nevinnost

 

 

„Naše milované dítě, každý je vpravdě bez viny, protože nikdo nemůže změnit Boží záměr, který je odrazem naprosté dokonalosti.
Odevzdej nám svou tíhu, abychom ulehčili tvému břemenu. Odevzdej nám vinu, zlobu i obviňováni, aby nekřivily tvou láskyplnou tvář.
Ponoř se do míru ve svém nitru a znovu se z něj raduj."

 

Tato karta k vám přichází jako ujištění, že jsou všichni v dané záležitosti bez viny. Pokud jste obviňovali sebe, odevzdejte svůj pocit viny andělům. Ze všech emocí má pocit viny tu nejnižší vibraci, a proto přitahuje negativní energii. Pokud obviňujete druhé a posuzujete míru jejich viny, tato karta vás vybízí, abyste si uvědomili božské jádro každé zúčastněné osoby, čímž můžete danou situaci uzdravit. Nemusíte jistě pokračovat ve vztahu s nikým, komu nedůvěřujete. Je ale nutné, abyste pro své vlastní dobro ze svého nitra vypudili všechny jedovaté myšlenky a emoce. Andělé vás prostřednictvím této karty vyzývají, abyste si uvědomili, že všechna nedorozumění v této záležitosti byla skutečně jen nevinným omylem.

 

Další významy: Snažte se vidět i názor druhé strany • Odpusťte sami sobě a přestaňte čehokoli litovat • Hádka či diskuse může být založena na nedorozumění • Ctěte vnitřní dítě v sobě i v ostatních • Pohlédněte pod povrch a za závoj iluzí a uvidíte skrytou duchovní pravdu, která vypovídá o dokonalosti Božího řádu.

 

10.1.

 

Změna směru

 

 

"Změny, které prožíváš, se odehrávají pod vlivem Božího řízení, díky tvé nově nabyté ochotě otevřít své srdce lásce a naší pomoci.
Jsi pod naší ochranou  nyní a kdykoliv v budoucnosti.
Bez obav pokračuj v cestě za šťastným splněním svých  přání a tužeb."

 

Tato karta naznačuje, že ve vašem nitru a srdci nastala proměna, která pozitivním způsobem zcela změnila směr vašeho života. Dřívější způsob života vás už nezajímá, možná se dokonce vyhýbáte dřívějším přátelům a zábavě, která předtím vyplňovala váš život. Toužíte po práci a životním stylu, jenž by lépe odpovídal vašim novým zájmům a vášním. V tomto období přechodu nad vámi bdí andělé. Zákon přitažlivosti je zárukou, že do svého života přitáhnete úžasné nové příležitosti a vztahy.

 

Další významy: Začíná nová fáze vašeho života • Blíží se zrození nového projektu • Otevírá se možnost těhotenství, narození nebo adopce • Nový prvek ve vašem životě je požehnáním, i když vám to možná prozatím nedává smysl.

 

9.1.

 

Tvůrčí projekt

 

 

„Tvoje duše se touží projevit tvůrčím způsobem. Vnes do svého života umění a tvořivost.
Vyjadřováni tvůrčího potenciálu ti dodá pocit živosti a nadšeni a také znovu roznítí tvou radost ze života."

 

Tato karta naznačuje, že potřebujete více možností k tvůrčímu vyjádření. Andělé vás vybízejí, abyste je hledali jak u sebe doma a ve volném čase, tak ve své práci. Pusťte se například do psaní, malujte, hrajte na hudební nástroje, věnujte se nějaké řemeslné tvorbě, pěstujte květiny nebo alespoň změňte interiér svého domova. Vůbec nezáleží na tom, zda bude vaše dílo prvotřídní. Záleží pouze na tom, že svému vnitřnímu umělci poskytnete radost z neomezeného projevu.

 

Další významy: Pusťte se clo projektu, který jste odkládali. Má smysl • Zapište se do nějakého kurzu tvůrčí činnosti, například fotografování nebo tance • Vaše životní poslání, stejné jako smysluplná profese, se vám zjeví právě prostřednictvím tvůrčí činnosti, kterou si nyní neumíte ani představit. Proto si nyní nelamte hlavu tím, co je vaším životním úkolem a pokračujte dál v započaté cestě.

 

8.1.

 

Srdeční čakra

 

 

"Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky.
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku.
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením."

 

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

 

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě." • Srdečně si s někým promluvte.

 

7.1.

 

Naslouchej!

 

 

"Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám."

 

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

 

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

 

6.1.

 

Čas odejít

 

 

„Slunce každý den vychází a zapadá a stejné je tomu i s cestami ve tvém životě. Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu.
Konec je jen začátkem něčeho nového. My však s tebou zůstáváme v každé tvé fázi a i v každém cyklu."

 

Andělé vám tuto kartu posílají, aby vám pomohli si přiznat, že je čas odejít. Vy víte, o které záležitosti andělé mluví. S odchodem jste váhali z věrnosti a ze strachu. Vaši andělé vás však ujišťuji, že odchod je to nejlepší řešení. Buďte v tomto období v úzkém kontaktu se svými anděly, aby všechno proběhlo harmonicky a bez úhony pro všechny zúčastněné. Všechny své negativní emoce a pocity viny odevzdejte Nebesům, protože potřebujete, aby hladina vaší energie zůstala vysoká.

 

Další významy: Uzavření a konec cyklu je blízko • Vztah nebo situace splnila svůj účel • Vzdejte se své snahy všechno řídit a odevzdejte se • Zavolejte si na pomoc archanděla Azraela, aby vám byl po boku, pokud trpíte žalem, a archanděla Michaela, aby vám dodal sílu a odvahu.

 

5.1.

 

Podnikání

 

 

„Být sám svým šéfem dokonale odpovídá tvé povaze a záměrům.
 Když budeš pracovat pro sebe, máš lepší možnost řídit se svou intuicí a Božím vedením.
Jsme týmem tvých spolupracovníků, kteří ti budou vždy stát věrné po boku. aby ti zajistili úspěch na všech úrovních."

 

Tato karta vám potvrzuje, že se výborně hodíte pro samostatnou výdělečnou činnost. Máte nápady, nechybí vám průbojnost, nadšení ani disciplína, což jsou nezbytně důležité předpoklady pro podnikání. Možná jste však dosud váhali kvůli svým pochybnostem. Andělé vás ale prostřednictvím této karty ujišťují, že máte všechno, čeho je k úspěšnému podnikání zapotřebí. Povedou vás a budou vám oporou, a vytrváte-li, váš úspěch je zaručen.

 

Další významy: Vaše nápady ohledně podnikání jsou smysluplné • Zvolněte své tempo v nynějším zaměstnání a začněte pracovat na přípravě svého podniku • Učiňte ve věci vlastního podnikání kroky, které vám byly naznačeny • Do svého odhodlání podnikatelsky uspět dejte všechno.

 

4.1.

 

Léčení energií

 

 

"Život může být elektrizující. protože jeho esenci je energie. Tvé tělo je pozoruhodným energetickým polem, které kladně reaguje na láskyplné ošetřeni energii. Tvé ruce a srdce jsou uzpůsobeny tak, aby léčivou energii  uzdravovaly druhé."

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože vám andělé chtějí sdělit, že by vašemu tělu prospěla nějaká forma léčení energií, jako je například reiki nebo čchi-kung. Andělé vám toto léčebné ošetření doporučují. Tato karta však může také naznačovat, že byste svou energií měli léčivě působit vy na druhé a že to patří k vašemu poslání. Pokud jste ještě nebyli na žádném kurzu léčení energií, je pro vás tato karta znamením shůry, abyste se do takového kurzu zapsali, neboť byste na tomto poli doslova vynikali.

 

Další významy: Vyčistěte energie u sebe doma i ve svém okolí • jste vůči energii velmi citliví, proto se pravidelně od energie, kterou jste na sebe navázali, očišťujte • Chraňte se tím, že si budete vizualizovat ochranný štít z bílého a fialového světla • Zapište se do kurzu některé z metod léčení energií.

 

3.1.

 

Všímej si znamení

 

 

"Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama."

 

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: "Milujeme tě" • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

2.1.

 

Příležitost odpustit

 

 

"Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit."

 

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

 

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

 

1.1.2018

 

Asertivita

 

 

„Tato situace může být uzdravena citlivým přístupem a láskou, přesné tak, jak o to žádáš. Je však zapotřebí také tvé sily a upřímnosti k druhým, kterých se věc týká.
Budeme stát při tobě. až budeš druhým říkat, co cítíš a co si myslíš. Dodáme ti silu a pomůžeme ti zvolit ta správná slova."

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste se ptali na situaci, ve které se cítíte jako oběť. Andělé vám sdělují, že záležitost se dá napravit pouze tehdy, pokud jasně promluvíte o svých potřebách a očekáváních s druhými. Je docela dobře možné se chovat andělsky a současné být asertivní, pokud si na pomoc zavoláte anděly. Požádejte je o odvahu a vedení, kdykoli budete mít v úmyslu říci druhým, co si myslíte. S rostoucí praxí pro vás pak bude láskyplný, a přitom asertivní přístup stále jednodušší.

 

Další významy: Postavte se situaci zpříma • Přečtěte si knížku o asertivním chováni nebo začněte chodit do kurzu asertivity • Agresivní nebo pasivně agresivní chování nahraďte asertivním přístupem • Postavte se ke konfliktu upřímné a s láskou • Přiznejte pravdu sobě i druhým • Tato situace je příležitostí pro osobní a duchovní růst.