Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2019
19.11.

Chraňte se

Váš svět je bezpečný a není důvod pro jakýkoli strach a obavy. Dnes bychom vám my andělé rádi řekli něco o používání štítu, nikoli však ve smyslu zbroje. Spíše se jedná o něco, co se podobá pláštěnce, kterou si člověk obleče, když jde ven a venku prší. A stejně jako si pláštěnku neoblékáte ve strachu, není ani nutné, abyste se báli, když se takto chráníte.

Existuje mnoho způsobů, jak na sebe dohlížet. Nejjednodušší ochrana je představit si, že jste obklopeni bílým světlem. Tato ochraňující zářivá energie je láska bez formy - je to naše životní síla. Protože bílé světlo časem slábne, je třeba si tuto ochranu obnovit dvakrát až třikrát denně. Až budete mít praxi s bílým světlem, naučíme vás pracovat i s jinými barvami a také s jinými metodami ochrany.

Všímejte si, jaká je vaše nálada předtím, než se zahalíte bílým světlem, a poté. Díky této ochraně budete mít pocit bezpečí a budete připraveni plně rozvinout své duchovní dary.

Myšlenka pro tento den

Přivolávám si své anděly a bílé světlo, aby obklopili mne a všechny mé blízké, ale i mé auto, domov, kancelář a ostatní majetek. Andělé a bílé světlo, ochraňujte mě prosím tak, aby ke mně mohly pronikat jen pozitivní energie.


18.11.

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

17.11.

Věnujte pozornost svému životnímu poslání

Váš Božský životní úkol vás volá a žádá, abyste mu vdechli život. Jako dokonalé Boží děti máte schopnost vdechnout ži­votní sílu do všeho, do čeho se rozhodnete.

Vaše životní poslání představuje činnost či profesi, o které často sníte. Často si říkáte, jaký by byl váš život, kdybyste se mu skutečně věnovali. To je takzvaná „počáteční fáze" a je to, jako byste drželi v ruce nenafouknutý balon.

Když svou dráhu zkoumáte a čtete si o ní, chodíte na kurzy nebo ji konzultujete s lidmi z daného oboru, je to, jako byste ba­lon částečně nafukovali a vdechovali mu svou životní sílu. To je chvíle, kdy vás začne vaše poslání volat ještě silněji. Čím více ener­gie do něj vložíte, tím mocnějším se stane. Za chvíli už bude ne­možné je přehlížet.

Věnujte dnes pozornost svému poslání a dovolte si plně při­znat svoji touhu vydat se na cestu za jeho naplněním, uskutečně­ním projektu nebo nějaké jiné aktivity. Čím více energie investu­jete do svého usilování, tím bude živější, až se nakonec sen stane skutečností.

Myšlenka pro tento den

Přistupuji poctivě ke svým nejhlubším snům týkajícím se mé profese, služby druhým nebo projektu. Naslouchám svému vnitřnímu volání a připravuji se studiem, čtením, kurzy nebo tím, že mluvím na dané téma s lidmi z oboru. Zasloužím si žít uspokojivý život.

16.11.

Změňte své každodenní návyky

I když je rutina uklidňující, může vás velice otupit vůči vnímání různorodosti života. Zvyky oslabují vnímavost vašich smyslů vůči všemu neobvyklému. Probuďte své vědomí a prožijte stav živoucí energie tím, že pravidelný běh svých činností nějak narušíte.

Všechno dnes tvůrčím způsobem pozměňte a bavte se při tom. Změňte svůj obvyklý rozvrh, své stravovací návyky a také způsob, jak věci děláte. Možná si budete připadat rozpačitě, když budete zkoušet něco nového, ale pocítíte také radost z toho, že objevujete nový způsob života. Pravděpodobně se k některým pohodlným návykům vrátíte, ale nejspíše si také ponecháte něco z toho, co jste vyzkoušeli dnes. Jinými slovy, díky tomu, že budete trochu experimentovat, možná objevíte úžasné nové možnosti, jak změnit svůj život.

Jedním z důvodů, proč je dovolená tak osvěžující, je, že během ní člověk objevuje nová místa, nová jídla, seznamuje se s novými lidmi a věnuje se aktivitám, které patří k volnému času. Podobnou energii však můžete vytvořit tím, že změníte některé věci teď hned.

Myšlenka pro tento den

Měním své každodenní návyky, tak aby můj den probíhal neobvyklým způsobem. Zkouším nové věci, díky nimž objevuji nové možnosti. Nechávám za sebou staré a těším se na nové.

15.11.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

14.11.

Važte si této chvíle

Každý okamžik vašeho života je vzácným darem. Za všech okol­ností, bez ohledu na to, jak se věci jeví, můžete vnímat světlo Boží lásky, jak bez ustání září. Dovolte, aby vás dnes zahřálo.

Váš jemný přístup na druhé působí uzdravujícím způsobem. Druzí možná nevědí, proč se ve vaší společnosti cítí lépe, ale jsou přitahováni k vašemu světlu, protože jim připomíná jejich ne­beský domov.

Užívejte si dnes každého okamžiku, i když by se vám některé mohly zdát obyčejné nebo bolestné. Vzhledem k tomu, že nyní mi­lujete, jste schopni čerpat ze svého života maximum radosti, pro­tože štěstí může být prožíváno pouze v přítomnosti.

Myšlenka pro tento den

Vážím si této chvíle. Za každou okolností vnímám lásku a radost a soustředím se na pozitivní stránku každé situace.

13.11.

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

Myšlenka pro tento den

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.


12.11.

Dnes pište

Psané slovo je úžasný prostředek k sebevyjádření, učení sebe i ostatních. Je to také způsob, jak navázat spojení s Nebesy prostřednictvím informací přicházejících z Božských sfér. Pravděpodobně jste měli během života mnohokrát pocit, že psaní je součástí vaší přirozenosti a životního poslání. Proto si dnes najděte čas, sedněte si a vezměte do ruky pero.

Proces psaní vás otevře novým myšlenkám a informacím. Napojíte se na svého vnitřního učitele i na moudrost vesmíru, takže se netrapte tím, na jaké téma budete psát. Sedněte si jednoduše ke svému počítači nebo notebooku a začněte psát cokoli, co vám přijde na mysl. Vůbec nevadí, jestliže vaše slova nebudou ze začátku dávat smysl nebo když začnete myšlenkami nebo pocity, které jsou zmatené. Jakmile jednou začnete, téma se samo vytříbí.

Pokud je to možné, učiňte tuto aktivitu součástí svého života tak, aby se stala vaším každodenním zvykem. My andělé vám pomůžeme překonat nedostatek důvěry a povedeme vás, pokud nás o to požádáte. Udělejte si dnes čas na psaní a všímejte si, jaký blahodárný účinek na vás psaní má, jak na úrovni citové, tak co se týče vaší sebeúcty.

Myšlenka pro tento den

Když píšu, vyjadřuji se pomocí slov, která jsou inspirována Duchem a požehnaná anděly. Mohu si tak zaznamenávat sdělení svého srdce.

11.11.
Poděkujte vesmíru

Vesmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým odrazem Božího světla. Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír, což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.

Vypracujte si dnes seznam nazvaný "Děkuji ti, Vesmíre!", který by měl obsahovat všechno, zač jste vesmíru vděční. Seznam si ponechte a pravidelně jej rozšiřujte. Kdykoli budete potřebovat povzbuzení, přečtěte si ho a vaše vděčnost vás opět rozradostní.

Myšlenka pro tento den

Děkuji ti, Vesmíre! Pociťuji vůči tobě hlubokou vděčnost za ...........  (vyjmenujte všechno, co už máte, nebo po čem toužíte).

10.11.

Uvědomte si, že jste našli, co jste hledali

Všechno, po čem toužíte, už jste našli v tom okamžiku, kdy jste na to pomysleli. Vaše přání předávají vesmíru vzkazy podobně, jako když si něco objednáte přes internet. Když si objednáte nějaký produkt, věříte, že vám bude doručen co nejrychleji, a podobně to je i s vašimi myšlenkami: každá z nich velmi rychle vytváří svůj zrcadlový obraz v realitě.

Namísto abyste to, co chcete, hledali vně, soustřeďte se na vytvoření myšlenkových obrazů svých tužeb. Obklopte je energií pocitu bezpečí, vděčnosti a víry. A věřte, že to, co jste hledali, už je v tuto chvíli na cestě k vám.

Netrapte se tím, jak se vaše přání splní, podobně jako se netrápíte podrobnostmi, jak se k vám dostane vaše objednávka z internetového obchodu. Podobně jako se o část svých povinností v tomto procesu postará pošta, stejně tak se postará o svou část úkolu vesmír. Na vás pak je otevřít dveře, když vaše přání dorazí, a těšit se z plodů, které vám přineslo vaše pozitivní myšlení.

Myšlenka pro tento den

Všechno, po čem toužím, je obsaženo v mém nitru. Otevírám svou náruč, přijímám dary vesmíru a myslím přitom pozitivně. Důvěřuji tomu, že všechno, co chci, je už skutečností, a že si takové dobro zasloužím.


 
9.11.

Pečujte o sebe

Vaše vnitřní já spoléhá na to, že vaše vnější já se o ně postará. Proto o sebe pečujte a buďte k sobě během dne vlídní. Nespěchejte, až se budete oblékat, jíst, nespěchejte při chůzi ani při jízdě autem. Klíčem je klid.

Říkejte si pozitivní slova, která vás podpoří, protože vaše duše touží po chvále. Říkejte si často, že se máte rádi, v duchu nebo nahlas. Tím, že si projevujete lásku, otevíráte své srdce, abyste jí mohli přijmout ještě daleko více.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Nespěchám a celý den zachovávám příjemné tempo. Zasloužím si tu nejlepší péči.

8.11.

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.

7.11.
 

Soustřeďte se u každého na jeho nevinnost

V nitru každého člověka je nevinné Boží dítě, které dělá všechno, jak nejlépe může. Někdy se musí vyrovnat se strachem, že bude jednat způsobem, který by mohl zranit je samotné nebo druhé. Ale za tímto strachem hoří čisté světlo Boží lásky.

Čím více se dnes budete soustřeďovat na svou vnitřní nevinnost a na nevinnost těch druhých, tím více vám budou zřejmě Boží stopy v duši každého člověka. Vaším úkolem tady na Zemi je myslet na lásku a učit jí ostatní. Můžete začít tím, že si jí začnete všímat.

Když se řekne "bezohledné chování", jde vlastně o činy, které pramení ze strachu, a nikoli z lásky. Když se soustředíte na nevinnost v lidech, kteří se chovají neohleduplně, vytváříte tím uzdravující energii. Vaše láska je schopna rozrušit cyklus činů založených na strachu.

V každém člověku - hlavně však v sobě - se snažte nalézt to dítě s rozevřenýma očima. Tato nevinnost je vzácná, protože představuje Boha.

Myšlenka pro tento den

Jsem Božím dítětem, nyní a vždycky. Chci odpustit sobě i druhým minulé činy, protože vidím nevinnost v sobě i v druhých.

6.11.

Mějte víru a trpělivost

Boží načasování znamená průnik všech příhodných okolností v jednom bodě. Mějte prosím trpělivost, než všechno dosáhne optimálních podmínek, tak aby mohlo dojít k manifestaci vašich přání neboli k jejich realizaci v hmotném světě. Nyní jen věřte, že vaše modlitby a afirmace byly vyslyšeny a jsou právě uskutečňo­vány. Jejich konečné naplnění je téměř na dosah ruky.

Když se námořník blíží souši poté, co strávil mnoho měsíců na moři, hledá taková znamení, jako jsou například ptáci s vět­vičkou v zobáku. Pak se za nimi plaví ve víře, že pobřeží je blízko. Podobným způsobem vám i my andělé posíláme mnoho signálů vypovídajících o tom, jak pokračuje uskutečňování vašich přání. Žádáme vás o stejnou víru, jakou mají zmínění námořníci. Věřte, že znamení, která vidíte a vnímáte, jsou jasnou předzvěstí velkých věcí na horizontu vaší budoucnosti.

Spočiňte ve své důvěře a trpělivosti s vědomím, že o všechno je postaráno ve váš prospěch. Vaše loď právě vplouvá do přístavu.

Myšlenka pro tento den

Mám víru v Boží načasování a vím, že mé modlitby jsou vždycky vyslyšeny v tom nejdokonalejším okamžiku. Upouštím od svých představ a věřím ve výsledek. Všechno se odehrává podle plánu. Brzy pochopím souvztažnost všech událostí. Můj život je - a vždycky byl - ve všech směrech dokonalý.

5.11.

Desátek

Energie této planety má dvě složky, které se dají jednoduše popsat jako dávání a přijímání. Síla dávání je nádherná už na pohled, protože se při ní šíří vaše světlo a jeho záře je jasnější a intenzivnější. Když dáváte, je to s vaším vyzařováním podobné, jako kdybyste přiložili do ohně, který se pak rozhoří intenzivněji. Síla přijímání má chladnější energii, přesto na pohled stejně krásnou. Připomíná modré světlo na sněhu a ledu. Energie směřuje dovnitř, kde bude s vděčností použita předtím, než bude opět vydána při dávání. Obě síly se navzájem podporují. To znamená, že abyste mohli přijímat, musíte dávat, a naopak. Tento cyklus je tak hluboce vetkán do lidské existence, že k tomu, abyste zvýšili proud, který vám přináší dary, stačí jen posílit energii dávání.

Desátek je starou tradicí, jejímž prostřednictvím člověk daruje příjemci dle své volby deset procent svého příjmu. To má obrovský energetický účinek. Dávat můžete mnoha způsoby. Pokud potřebujete více času, pak věnujte svůj čas pomoci druhým. Pokud potřebujete více oblečení, nábytku nebo jiných materiálních věcí, pak věnujte podobné věci charitativním organizacím nebo potřebným jedincům. Pokud potřebujete více peněz, pak darujte finanční obnos tam, kam vám to radí váš vnitřní hlas.

Dávání vyvolává hojnost, která pulzuje celým fyzickým vesmírem. U těch, kteří jsou v souladu s tímto přirozeným cyklem vyvolá každý akt darování okamžitě účinek. Dávejte dnes s velkou radostí, nikoli proto, abyste něco dostali nazpět, ale jen pro radost z tohoto životního věčného cyklu.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám svůj desátek z čisté touhy svého srdce dávat druhým, protože dělit se je mou přirozeností. Dávání a přijímání mě nestojí žádné úsilí a činím tak pro radost.

4.11.

Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.

Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsoby podporuje.

Myšlenka pro tento den

Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.

3.11.

Naplňte své srdce štěstím

Máte právo být tak šťastni, jak si to jen přejete. Na světě i ve vašem nitru je neomezený zdroj radosti.

Každý den se setkáváte s mnoha možnostmi, které zápasí o vaši pozornost. To, na co se rozhodnete zaměřit, odráží to, co chcete od svého života. Když zvolíte štěstí, pak uvidíte věci, které budou odpovídat této vaší volbě. Začnete si všímat, kolik dobra, lásky a ohleduplnosti je na světě.

Pokud dnes zjistíte, že vám ubývá energie nebo se vám zhor­šuje nálada, pak to jen znamená, že jste si vybrali něco, co není pozitivní. Pamatujte si, že vždycky najdete důkaz potvrzující úsu­dek, který si uděláte o sobě, o ostatních nebo o světě. Který pohled na svět přinese vám i ostatním více pocitu štěstí?

Myšlenka pro tento den

Rozhoduji se ve veškerém svém úsilí pro radost. Soustředím se na lásku a štěstí, jež ke mně proudí. Tento svět je plný dobra. Lidé jsou laskaví a milí, stejně jako já.
2.11.

Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé - milující a milovaní - a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas.

Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

Myšlenka pro tento den

Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.


1.11.

Uvědomte si, že jste láska

Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.

Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.

Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

Myšlenka pro tento den

I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.