Get Adobe Flash player

Rady andělů

20.9.

 

Čerpejte ze zdroje všech odpovědí

Máte přístup do neuvěřitelné databáze, která vám může poskytnout rady, vést vás na vaší cestě a ukázat vám další směr - nachází se právě teď ve vás. Zdroj všech odpovědí je vám pří­stupný, kdykoli mu položíte otázku. Neexistuje problém, který by nebylo možné s jeho pomocí vyřešit.

 

Někdy bude odpovídat přímo slovy, myšlenkami nebo obrazy zjevujícími se před vaším vnitřním zrakem. Jindy vám jako odpo­věď sešle synchronicity. Každá otázka je vždy přesně zodpovězena, pokud jste otevření a jste si vědomi, že k vám odpovědi přicházejí.

 

Tento zdroj informací není nic tajemného ani nadpřirozeného. Je to nejpřístupnější a nejpřirozenější síla ve vesmíru - nekonečná moudrost Boží mysli, která je napojena na vaši mysl.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám nyní v sobě zdroj všech odpovědí. Mohu mu po­ložit jakoukoli otázku a okamžitě dostanu odpověď. Vnímám a chápu odpovědi, které dostávám na své dotazy a modlitby. Moje mysl je napojena na nekonečnou Boží moudrost.

 

19.9.

 

Důvěřujte svým myšlenkám

Mnohé vaše nápady jsou vlastně Boží odpovědí na vaše´modlitby. Přejete si například smysluplnější práci nebo lepší vztah a my andělé, poslové Boží, vám ukážeme, jak pro sebe takové okol­nosti vytvořit. Když pak začnete jednat, výsledky budou Božské.

 

Nejdříve musíte důvěřovat svým myšlenkám, abyste do nich mohli vložit veškerou svou energii a přesvědčení. Věřte si, protože máte víru v Boží moudrost, která je neomylná. Uvědomte si, že za vámi stojí a podporuje vás celý vesmír. Postupujte vpřed s dů­věrou a vdechujte život do svých, Bohem inspirovaných myšlenek.

 

Důvěřujte dnes všem nápadům a idejím, které souvisejí se služ­bou, láskou, uzdravováním a inspirací. Smyslem těchto myšlenek je dávání, a když se naplní v realitě, přinesou vám velký prospěch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám Bohem inspirované myšlenky, které jsou odpo­vědí na mé prosby o vedení. Když je uskutečňuji, plní se současně i má přání. Mám motivaci a postupuji tak, že mé kroky odrážejí moji víru a mé představy.

 

18.9.

 

Buďte spojeni s Bohem při všem, co děláte

Když jste byli dětmi, byli jste velmi pyšní na to, že děláte věci sami. Samostatnost je pro vás i nadále zdrojem radosti. Ale to, že se nespoléháte na druhé lidi, se velmi odlišuje od nezávislosti na Bohu.

 

Jste věčně napojeni na Božství a to, že je možné se od něj odloučit, je jen vaše představa. Nebeská nekonečná láska, moudrost a hojnost je vám k dispozici kdykoli na požádání. Pouze vaše svobodná vůle brání Bohu, aby vám pomohl. Požádáte-li jej o pomoc, jste automaticky napojeni na nekonečnou hojnost darů, podobně jako když se napojíte na internet.

 

Nezapomínejte na toto spojení při žádné činnosti. Obraťte se na Nebesa o pomoc s jakýmkoli úkolem, rozhodnutím a otázkou. Jako důvěryhodní Boží poslové vám to my andělé budeme připomínat a pročistíme vaše komunikační cesty, jestliže nás o to požádáte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Během dne navazuji spojení s Nebesy. Žádám o Boží podporu při každém rozhodování, u každé otázky a činu. Děkuji ti, Bože, za tvou stálou pomoc, kterou s vděčností přijímám.

 

17.9.

 

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

 

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

 

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.

 

16.9.

 

Najděte si nové přátele

My andělé vám můžeme pomoci s vašimi vztahy k přátelům, jak starým, tak novým, pokud nás o to požádáte. Pomůžeme vám, když nastane nedorozumění mezi vámi a vašimi přáteli, ale také v obecné komunikaci, a budeme vás inspirovat k tomu, abyste oslavovali lásku mezi vámi a těmi, které milujete.

 

Velmi rádi vám také přivedeme do života nové přátele. Protože jste stále duchovnější, proměnily se pravděpodobně také vaše vztahy. Osoby, které vám byly dříve blízké, z vašeho života odcházejí, a zdá se, že se liší i vaše zájmy od zájmů vašich nejbližších. Ale nebojte se, všechny tyto změny se brzy vyrovnají.

 

Požádejte nás, abychom vám s vašimi vztahy s přáteli pomohli. Uvědomte si, že někteří lidé, s nimiž jste se nedávno potkali nebo se s nimi brzy potkáte, jsou odpovědí na vaše modlitby. Očekávejte proto jen úžasné a harmonické vztahy a výsledek je nevyhnutelný.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám skvělé nové známé, protože vím, co je to pravé přátelství. Žádám své anděly, aby mi pomáhali v každé oblasti mých vztahů. Důvěřuji jak svým starým, tak novým vztahům.

 

15.9.

 

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

 

14.9.

 

Dýchejte zhluboka

Dech je mostem spojujícím svět duchovní a fyzický. Vaše dýchání přináší duchovní výživu vašemu fyzickému tělu, které pak vyživuje duši, mysl a tělo.

 

Zhluboka dýchat je podobné, jako kdybyste si vzali dovolenou. Začněte si všímat, jak dýcháte, a hned teď začněte dýchat zhluboka. Mezi nádechem a výdechem dělejte přestávku a vychutnávejte si, jak je vzduch lahodný.

 

Naplňte svůj život čerstvým vzduchem: pobuďte chvíli na venkově, dejte si domů i do kanceláře živé květiny nebo si kupte čističku vzduchu. Mějte na paměti, že okolí vody (včetně sprchy a vany) je plné molekul, které mají velkou sílu a podporují vaše zdraví a štěstí.

 

Dnes si dejte za úkol všímat si rytmu a frekvence svého dechu. Zhluboka dýchat nezapomínejte obzvláště tehdy, když zažíváte stres. Kyslík zbavuje vaše tělo napětí, dodává vám více energie a vede vás k tvůrčím řešením a nápadům.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dýchám zhluboka. S velkou chutí a radostí se vědomě nadechuji a vydechuji. Naplňuji své tělo novým životem.

 

13.9.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

 

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

 

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

 

12.9.

 

Zjistěte, co vás vášnivě zajímá, a věnujte se tomu

Jsou činnosti a témata, díky nimž vaše srdce zpívá radostí a které ve vás vyvolávají vášnivé zaujetí, protože se cítíte blíže svému po­slání. Objevíte je tak, že si budete všímat, která témata vás přita­hují nebo na která často myslíte. Stačí si je jen prakticky vyzkou­šet. Zda jde o vaši vášeň, poznáte okamžitě - podobně jako když se setkáte se svým osudovým partnerem.

 

Jakmile zjistíte, co vás přitahuje, najděte si čas, abyste se dané činnosti mohli věnovat. Takové chvíle jsou sladkou odměnou a po­máhají vám přenést Nebe na Zem. Jsou skvělou investicí, která vám bude vynášet vysoké dividendy ve formě zvýšené hladiny energie, motivace a inspirace.

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se na činnosti, které mě vášnivě zajímají, a přemýšlím o nich. Vyhledám kurzy nebo skupiny, které se danými aktivitami zabývají, a přihlásím se do nich. Každý týden se pravidelně věnuji věcem, které miluji.

 

11.9.

 

Najděte ve všem požehnání a dar

Dnes se zaměříme na to, jak předcházet vytváření připoutanosti vzniklé ze strachu. Jestliže ve vás jakákoli okolnost vzbuzuje bolest, můžete si zvolit cestu míru tím, že se sami sebe zeptáte: Jaké požehnání nebo dar mi přináší tato situace? Vaše vyšší já vám vždycky odpoví. Každá událost a vztah vám nabízí příležitost k růstu, k učení se a k uzdravení:

 

* Rostete tím, že děláte něco, z čeho máte dobrý pocit, napří­klad že mluvíte pravdu, určujete si pevné hranice nebo se díváte na svět láskyplnýma očima.
* Učíte se tím, že odhalujete opakující se vzorce v různých udá­lostech, které jste prožili. Tak se učíte trpělivosti a soucitu.
* Uzdravujete se díky své ochotě odpustit sobě, druhým i si­tuacím. Odpuštění vás oprostí od ničivé energie zlosti, kte­rou byste s sebou jinak nosili.

 

Buďte dnes otevření a snažte se ve všem nalézt dar nebo požeh­nání. Je to totéž jako trhání květů do krásné kytice.

 

Myšlenka pro tento den

 

Nacházím dar v každém vztahu a vidím požehnání v každé situaci. Namísto souzení druhých se na všechny dívám s pochopením a soucítěním. Rozpoznávám opa­kující se lekce, které se objevují v událostech, jež mě po­tkávají, a měním nezdravé vzorce svého chování.

 

10.9.

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

 

9.9.

Pociťujte lásku andělů

Právě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, vám posíláme lásku. Nalaďte se na svůj dech a na své tělo a všimněte si jemného dojetí, které pocítíte při každém vdechu. Vdechujete naši lásku, která prostupuje vaše tělo, aby vás zahřála, uvedla vše do rovnováhy a uzdravila vás.

Dnes vám budeme posílat tento pocit celý den. Pokud si přestanete naši přítomnost uvědomovat, nevadí. Stačí, když si vzpomenete, že jsme s vámi, ve chvíli, kdy budete potřebovat podporu nebo ujištění.

Každý váš nádech je prostoupen naší láskou... prociťujte ji.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si láskyplné pocity ve svém nitru. Zhluboka se nadechuji a cítím milující přítomnost svých andělů. Často na ně myslím a dovoluji si pociťovat štěstí a radost.

8.9.

Dovolte svým andělům, aby vám pomohli

Téma svobodné vůle jsme my andělé s vámi probírali nedávno. Vysvětlili jsme vám, jak a proč nás musíte požádat o pomoc, než vám ji můžeme poskytnout. Pamatujte si, že vítáme vaše neustálé prosby o naši pomoc, a proto se nikdy neobávejte, že byste nás příliš zatěžovali. Jsme bytosti, jejichž posláním je komunikovat a sloužit, a oddáváme se pouze těmto aktivitám. Čím více nás žádáte o pomoc, tím více pracujeme všichni v souladu. Chvíle našeho společného usilování pro nás představují okamžiky největší radosti.

Chceme vám pomáhat naprosto se vším, naši nejdražší! Myslete proto prosím během dne na to, abyste nás žádali o pomoc co nejvíce.

Myšlenka pro tento den

Se svými anděly mluvím o všem. Nezapomínám je žádat o pomoc a otevřeně ji přijímám. Mí andělé mi chtějí pomoci úplně ve všem, ať se jedná o věci velkého, nebo malého významu.

 

 

 

7.9.

Řekněte lidem, které milujete, že si jich vážíte

Jeden z největších darů představují vztahy, ve kterých vás k sobě poutá některá z mnoha forem lásky. Je jedno, zde jde o vztah ro­dinný, přátelský, milenecký nebo duchovní. Víme, že si vážíte lidí ve svém životě a že je hluboce milujete. I když vaši blízcí vědí, že je máte rádi, vždycky ocení, když jim to znovu řeknete.

Učiňte to i dnes. Nezáleží na tom, jakou formu zvolíte. Můžete jim zavolat, obejmout je, poslat jim pohled, dopis nebo jim dát dárek.

Dárek vašim milovaným je dárkem i pro vás. Všímejte si, jak příjemné je, dát druhým najevo, jak je máte rádi a jak si jich vážíte.

Myšlenka pro tento den

Vyjadřuji své uznání lidem, na nichž mi záleží. Svou lásku vyjadřuji různými způsoby a je mi velmi příjemné, že jim mohu o svých citech říci. Čím více tak činím, tím více lásky cítím.

 

 

 

6.9.

Rozprostřete svou energii

Abyste si prodloužili pocit klidu, který právě vládne ve vaší duši, pošlete si jeho energii napřed do celého dne. Představte si, jak je každá příští minuta a hodina prosycená harmonickou energií. Vnitřní mír tak na vás bude již čekat a přivítá vás, jakmile k němu v čase dospějete.

Darujte si den plný míru. Soustřeďujte se na vyrovnanost, která je vždycky přítomna ve vašem nitru. Nadechujte se zhluboka, abyste tuto energii zvýšili, a pak ji vydechujte předem do nastávajícího dne. Použít přitom můžete kteroukoli čakru, tak jak se budete cí­tit vedeni. Každou situaci a člověka (známého i neznámého) dnes obklopte touto mírumilovnou láskou.

A pak už si jen všímejte, o kolik je váš den příjemnější. Druzí lidé budou podvědomě vnímat vaši energii a jejich vděčnost bude zřejmá. Pak už si jen užívejte ovoce, které vám tento dar přinese.

Myšlenka pro tento den

Cítím hloubku svého vnitřního klidu. Ve skutečnosti jsem vždycky ve stavu klidu, protože ve mně vládne Boží mír. Vysílám do svého dne harmonickou energii, obklopuji jí každou osobu a situaci, s níž se setkám. Tato síla se ne­ustále obnovuje, protože čím více klidu dávám, tím více ho zakouším.

 

 

 

5.9.

Spolupracujte s archandělem Azraelem

Azrael přináší úlevu od utrpení a oblažuje srdce, která jsou potemnělá zármutkem. Předává nebeské světlo každému duchu, kterého se dotkne, a stačí pouhá jeho přítomnost, aby člověku trpícímu žalem pomohla znovu uvěřit v lepší zítřek.

Azrael potřebuje lidské pomocníky, aby předávali jeho vzkazy plné naděje. Stává se totiž, že pokud jsou lidé ponořeni do hluboké bolesti, nejsou schopni vnímat duchovní říši, a proto je nutné, aby jim vzkazy zprostředkovali jiní lidé. Můžete se stát takovými pozemskými anděly, požádáte-li Azraela, aby vás vedl k těm, již jsou smutní a sklíčení. Bude promlouvat vaším prostřednictvím, a tak budete pronášet ta pravá slova a současně druhým předávat silnou léčivou energii.

Přivolejte si dnes archanděla Azraela a spolupracujte s ním na zvýšení energie těch, kdo to potřebují. Azrael odstraní zbytky žalu i z vašeho srdce a poté se s vámi spojí, abyste společně prozářili také srdce druhých. Připomene vám, že stav štěstí je posvátný a že nejlepší způsob, jak prokázat úctu těm, kteří už odešli, je radovat se ze života.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Azraela, aby vedl má léčivá slova. Azraeli, žádám tě, abys uzdravil mé srdce od žalu, který mi brání vnímat lásku. Pomoz mi prosím přijmout změnu s důstojností a posilni mé vědomí, že nikdo a nic není navždy ztraceno.

 

 

 

4.9.

Tiše všem žehnejte

Pokaždé, když se dnes budete s někým míjet, vždycky mu po­šlete požehnání. Tyto tiché modlitby nevyžadují, abyste cokoli říkali. Jejich účinnost pramení z vašeho rozhodnutí vysílat ke kaž­dému člověku dobrou vůli.

Požehnání může vycházet z vašeho srdce, mysli nebo z va­šich rukou. Ať se rozhodnete je vyslat jakkoli, bude stejně účinné. Všimněte si, jak se při tom cítíte. Vedle radosti z dávání můžete zažít i pocit spřízněnosti s každým, komu takto požehnáte.

Těmi, kdo dnes přijímá nejvíce požehnání, však budete vy, protože kdykoli někomu něco dáte, vaše dary se vám mnohonásobně vrátí.

Myšlenka pro tento den

Všude, kam přijdu, tiše žehnám všem, s nimiž se dostanu do kontaktu, a tyto dary pak přijímám i já. Moje požeh­nání pramení z jednoho Ducha, který spojuje všechny bytosti a věc

 

3.9.

Odevzdejte tuto situaci Bohu

Nejlepší způsob, jak vyřešit situaci, která ve vás vzbuzuje obavy nebo zlost, je odevzdat ji Bohu. Odevzdejte dnes všechno co vás trápí, do jeho mocných rukou. Nikdy nemusíte ničím procházet sami.

Trápíte-li se, všechno jen zhoršujete. Když však situaci ode­vzdáte Bohu, znamená to, že všechno bude vyřešeno zázračně harmonickým způsobem. Odevzdání svých starostí Bohu vás také očistí od toxických účinků stresu a vzteku.

Pokud potřebujete pomoci, abyste byli schopni se od nich od­poutat, zavolejte si nás anděly. Nikdy nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, ale můžeme vám pomoci, abyste viděli světlo všech harmonických řešení, která leží před vámi.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám tuto situaci zcela do rukou Božích. Důvěřuji v Boží moudrost a věřím, že můj problém vyřeší, a od­poutávám se od negativních myšlenek a pocitů. Vím, že už je všechno dokonale vyřešeno.

 

 

 

2.9.

Nezapomínejte na svou vznešenost

Vaše duše je ve všech směrech otiskem Boží vznešenosti. Ozařujete planetu Božím světlem, ačkoli si daru, který v sobě nesete, možná ani nejste vědomi.

Tato vznešenost je tu stále, bez ohledu na to, co se kolem vás děje. Věčnou pravdu o vaší vznešenosti nevystihne žádný názor na vás, odráží ji jen čistá a bezpodmínečná láska. Jste nádherným příkladem naprosto dokonalého Božího stvoření, na něž je radost pohledět.

Dnes bychom vám rádi připomněli vaši Božskou dokonalost a také to, ať se k ní obracíte vždy, když potřebujete podporu. Soustřeďte se na tentýž svatý ideál v každém člověku, se kterým se dnes potkáte, a všechny vaše vztahy vám dnes přinesou prožitek hlubokého štěstí.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, že jsem v jednotě s Bohem, a to navěky a v každé situaci. Ať jsem kdekoli, Bůh mi vždycky stojí po boku, bdí nade mnou a miluje mě bez podmínek.

 

 

 

1.9.

Nezapomeňte žádat o pomoc

My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.

Jsme raději, když nás zavoláte na začátku svých počinů. Díky tomu můžeme zajistit hladký průběh od samého počátku až do konce. Pokud nás ale o pomoc zapomenete požádat, i to je v pořádku. Jsme schopni zasáhnout kdykoli uprostřed děje, kdy už věci nabraly ob­rátky. Je dobře, když nás požádáte o pomoc, kdykoli potřebujete. Jsme vám neustále k dispozici - takové je naše poslání.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc se vším, co dělám. Když spo­lupracuji s Nebesy, můj den je mnohem lepší. Mohu po­žádat o pomoc s čímkoli, protože mé anděly těší, že mi mohou pomáhat.

 

 

 

31.8.

Projděte životními změnami

Ke splnění vašich přání často patří i životní změny. Staré musí často odpadnout, aby tak vznikl prostor pro to nové. Vaše duchovní cesta kolem vás vytvořila ochranné zabezpečení, které zajistí, aby to byly změny k lepšímu.

Přivítejte vše nové! Je to stejná energie, jakou má východ slunce krásného jarního rána. Změny, které vás teď čekají, jsou výsled­kem vašich vyslyšených modliteb, i když je tak ještě nevnímáte.

My andělé jsme během těchto období s vámi a držíme vás za ruku při každém kroku. Můžete nás kdykoli požádat o radu, dodání od­vahy a také ukázání směru, jak dál.

Myšlenka pro tento den

Mé životní změny mě vedou pozitivním směrem. Andělé jsou se mnou v každém okamžiku a já se otevírám jejich pomoci, radám a ochraně. Cítím vzrušení z nových mož­ností, které mne čekají na cestě

 

 

 

30.8.

Očekávejte, že všechno půjde dobře

Zcela se zaměřte na to, že všechno, kvůli čemu si děláte starosti, dopadne dobře. Vaše pozitivní očekávání bude tuto situaci na­vigovat vytouženým směrem.

Pamatujte si, že obavy představují silné energie, které vesmír vnímá jako přání. Když máte strach, přitahujete do svých reálných zážitků úzkost. Nedovolte si poddávat se strachu, ale odevzdejte jej nám andělům.

Pozitivní a negativní očekávání vás stojí stejné úsilí a stejné množství času. Je zaručeno, že výsledek situace, kterou právě ře­šíte, bude dobrý. Ale vaše zkušenost s procesem vedoucím k tomuto výsledku je ovlivněna tím, co si myslíte, že se stane. Pokud před­pokládáte problémy, pak na ně cestou narazíte. Na druhé straně však platí, že pokud očekáváte harmonii, pak budete zakoušet ji. Ať tak, či tak, všechno dopadne dobře. Které z těchto dvou mož­ností byste však dali přednost? Vaše očekávání udávají směr dění!

Myšlenka pro tento den

Očekávám, že všechno půjde velmi dobře. Atraktivní možností je pro mne mír a harmonie a zasloužím si do­jít ke svému vytouženému cílí po příjemné cestě. Dávám si svolení radovat se z tohoto dne.

 

 

 

29.8.

Přijímejte komplimenty

Vaši duši těší chvála a ocenění stejně jako těší vaše tělo. Když o sobě mluvíte s láskou, pak ta část vašeho já, které se chvála týká, vyzařuje jasnějším světlem. Když tak o sobě mluvíte s jinými, vaše duše se cítí dobře a září a tato energie všechny oblažuje.

Vážíte-li si sebe samých, pak se každý ve vaší přítomnosti cítí hoden stejné lásky a obdivu. Nejde o vychloubání se. Když má člo­věk rád sám sebe a oceňuje se, není v tomto přístupu ani za mák povyšování se nad druhé. Většina lidí se však mylně domnívá, že tomu tak je.

Když vám někdo udělá poklonu, vaše duše touží tento dar při­jmout. Podobně jako si vaše tělo bere svou výživu z jídla a pití, i láska a ocenění jsou zase potravou, která vyživuje vaši duši.

Když vás dnes budou druzí chválit nebo když vás ocení, při­jměte tento dar s otevřeným srdcem. Neuhýbejte laskavým slo­vům, přijměte je. Těšte se z toho, jaký účinek má na vaši duši oce­nění druhých.

Myšlenka pro tento den

Přijímám chválu graciézně a s vděčností. Otevřeně při­jímám ocenění, které mi vyjadřují ostatní, a dopřávám si, aby mne milovali. Je pro mě bezpečné, když mě druzí chválí.

 

 

 

28.8.

Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože z vás každý den vyzařuje též láska.

Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nich některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

Myšlenka pro tento den

Jsem pro svět velkým požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary zcela a ve všech ohledech přijímám.

 

 

 

27.8.

Očekávejte to nejlepší

Vaše očekávání určuje, co vidíte a prožíváte. Pokud očekáváte problémy, znamená to, že se na problémy zaměřujete, a tím pádem je i zažijete. Pokud se těšíte na úspěch, pak se na něj nala­díte, a to vás k němu přivede.

Vaše očekávání jsou volantem, který určuje směr, kam jedete. Doufejte v to nejlepší a uvidíte, jaké pozitivní výsledky vám to přinese.

Přistupujte k dnešnímu dnu s myšlenkou: Každý si zaslouží to nejlepší. Všichni lidé mají svou velikost. Vidím a očekávám úžasné věci, a ty také zažívám.

Pokud někdy zjistíte, že se uchylujete od svého kurzu, jedno­duše se zastavte, nadechněte se a seřiďte si kompas na pozitivní výsledky. Jste stejně silní jako kterýkoli jiný člověk a váš pozitivní pohled na svět má velkou sílu. Očekávejte dnes samé dobré věci a užívejte si odměn, které vám tato volba přinese.

Myšlenka pro tento den

Očekávám to nejlepší a také si to nejlepší zasloužím, stejně jako všichni ostatní. Je pro mě bezpečné mít vysoká oče­kávání. Můj prospěch přináší prospěch také ostatním.

 

 

 

26.8.

Řiďte se svým Božským vedením

My andělé s vámi komunikujeme bez ustání, odpovídáme na vaše otázky a vedeme vás. Naše sdělení vnímáte jako emoce, vnuk­nutí, předtuchy, pocit vyvolávající husí kůži, sny, intuicí vnímaná slova a obrazy viděné vnitřním zrakem. Také vám posíláme opaku­jící se znamení ve fyzickém světě a chceme vás ujistit, že skutečně komunikujete s námi a že se skutečně jedná o naše vzkazy.

Mnoho našich sdělení je odpovědí na vaše modlitby a otázky, jak zlepšit svůj život. Často vás povzbuzujeme, abyste učinili kroky, které vám napomohou k většímu klidu a štěstí. To mnohdy znamená, že se věci změní, což je nakonec to, oč jste žádali ve své modlitbě.

Pokud se řídíte svým Božským vedením, není na změně nic ohro­žujícího. Všimněte si, že vás vždycky vedeme velmi metodicky a ra­díme vám postupovat krok za krokem. Je to jako při tanci, uděláte jeden krok a my vás poté navedeme k dalšímu. Pokud se pokusíte předběhnout hudbu vesmíru, můžete klopýtnout a upadnout. To pak není chyba melodie. Stane se to, protože jste vypadli z rytmu.

Dnes si udělejte čas na tiché rozjímání a snažte se vybavit si ja­kékoli opakující se myšlenky, nápady nebo pocity. Pokud vás tato znamení povzbudila k pozitivním změnám, pak se jedná o naše Božské vedení. Požádejte nás, abychom vám pomohli dané změny uskutečnit. Můžeme vám dodat odvahy, motivovat vás a pomoci vám ještě dalšími mnoha způsoby. Stačí, abyste nás o to požádali.

Myšlenka pro tento den

Všímám si opakovaných znamení, která mne vyzývají ke změnám vedoucím ke zlepšení mého života. Dovoluji si slyšet vzkazy svých andělů týkající se těchto změn. Žádám je, aby mi jasně ukázali směr, kterým mám dnes jít a který vede k naplňování mého životního poslání. Jejich vzka­zům dobře rozumím a jednám na základě jejich vedení.

 

 

 

25.8.

Chraňte se

Váš svět je bezpečný a není důvod pro jakýkoli strach a obavy. Dnes bychom vám my andělé rádi řekli něco o používání štítu, nikoli však ve smyslu zbroje. Spíše se jedná o něco, co se podobá pláštěnce, kterou si člověk obleče, když jde ven a venku prší. A stejně jako si pláštěnku neoblékáte ve strachu, není ani nutné, abyste se báli, když se takto chráníte.

Existuje mnoho způsobů, jak na sebe dohlížet. Nejjednodušší ochrana je představit si, že jste obklopeni bílým světlem. Tato ochraňující zářivá energie je láska bez formy - je to naše životní síla. Protože bílé světlo časem slábne, je třeba si tuto ochranu obnovit dvakrát až třikrát denně. Až budete mít praxi s bílým světlem, naučíme vás pracovat i s jinými barvami a také s jinými metodami ochrany.

Všímejte si, jaká je vaše nálada předtím, než se zahalíte bílým světlem, a poté. Díky této ochraně budete mít pocit bezpečí a budete připraveni plně rozvinout své duchovní dary.

Myšlenka pro tento den

Přivolávám si své anděly a bílé světlo, aby obklopili mne a všechny mé blízké, ale i mé auto, domov, kancelář a ostatní majetek. Andělé a bílé světlo, ochraňujte mě prosím tak, aby ke mně mohly pronikat jen pozitivní energie.

 

 

 

24.8.

 

Zpívejte

Hudba ve vašem nitru touží po svobodě. Vaší vnitřní melodii je jedno, zda zpíváte falešně nebo jestli zapomínáte slova. Jde jí o to, aby se mohla nahlas projevit, aby se mohla vznášet ve vzduchu a spojit se s ostatními notami ve vesmíru.

Píseň vám umožňuje vyjádřit hluboké emoce, které už se nedají pouze popsat slovy. I když se za své pěvecké schopnosti snad stydíte, dovolte si dnes zpívat. Zpívejte si při poslechu reprodukované hudby anebo zpívejte bez doprovodu. Broukejte si ve sprše, se svými přáteli nebo sami pro sebe, forma není podstatná. Co je podstatné, je skutečnost, že se budete vyjadřovat pomocí hudby.

Berte to jako jogínské cvičení pro vaši duši, jako možnost rozšířit své horizonty a jako projev svého nejniternějšího ducha. Všimněte si, že melodie, které vás přitahují, stejně jako slova a pocity hudbou ztvárněné, obsahují sdělení určená vám.   My andělé vám děkujeme za to, že jste hudbou přispěli k pozitivnímu naladění světa.

Myšlenka pro tento den

Zpívám pro radost. Přestávám se posuzovat a dopřávám si svobodu a radost. Vysílám do světa svůj dech na křídlech svých melodií.

 

23.8.

 


Všude vnímejte dobro

Jedním z důvodů, proč můžeme my andělé úspěšně léčit, je vědomí, že nic nepotřebuje vyléčit. Ve skutečnosti jste vy (i všichni ostatní) stálým odrazem zářivé Boží lásky a stejně jako Bůh nikdy nepotřebuje být léčen, nepotřebujete to ani vy.

Nemoc nebo zranění jsou pouhou iluzí. Pokud bychom měli vě­řit v tuto nepravdu, pak bychom vyvolávali jen více této nepravdy. Proto se zcela soustředíme na Boha, který dlí věčně a navěky ve va­šem nitru. Dovoláváme se Boží přítomnosti, aby se pro vás stala zcela jasně přítomnou a abyste si skrze ni uvědomovali nebeskou energii. Když vidíte dobro, vidíte Boha.

Dnes se snažte, abyste viděli v sobě i ve všech ostatních jen zdraví. Cele se zaměřte na láskyplné dobro, které od věčnosti pře­bývá v každém. Přivolejte ho k sobě a učiňte jeho přítomnost zjev­nou. Pak budete léčit podobně jako andělé.

Myšlenka pro tento den

Vidím jen zdraví, protože to je moje pravda. Nacházím se ve stavu dokonalého uzdravení. Jak vidím ostatní, vi­dím i sebe: ve stavu naprostého zdraví.

 

22.8.

 

Věřte svým nápadům

Mnoho vašich myšlenek a nápadů je odpovědí na vaše modlitby. Když se modlíte a žádáte o Boží pomoc, my andělé vám často odpovídáme tak, že vám šeptáme do ucha rady, které pak vnímáte jako myšlenky, pocity, vize nebo konkrétní slova. Pokud například žádáte o finanční pomoc, pošleme vám myšlenku, která vám pomůže zvýšit váš příjem.

 

Podobně jako to děláte i s ostatními dárky, i naše vzkazy je třeba otevřít, používat a radovat se z nich. Nikdy nepochybujte o své schopnosti vdechnout nějaké myšlence život. Jste moudrými Božími dětmi a máte stejné schopnosti jako každý jiný člověk.

 

Dnes vás proto požádáme, abyste věřili svým myšlenkám a nápa­dům. Začněte tím, že si je budete zapisovat. Poté se s námi o všem poraďte a my vám pomůžeme připravit plán činnosti. Energie, kte­rou nyní vložíte do tohoto procesu, vám přinese velké požehnání v budoucnosti. Vyživujte svůj nápad a on se pak postará o vás, až bude hotový.

 

Myšlenka pro tento den

 

Věřím si a vím, že mám všechno, co potřebuji k uskuteč­nění svých nápadů. Vesmír mě ve všem dokonale podpo­ruje a mé plány jsou úspěšné.

 

21.8.

 

Jasně se rozhodněte

Cesta k manifestaci neboli k uskutečnění vaší touhy začíná u dokonale jasného rozhodnutí týkajícího se toho, co chcete. Vaše manifestace budou nejasné, dokud si v sobě neučiníte pořádek a neurčíte si, co si skutečně přejete. Není možné se nerozhodnout nijak, protože nevybrat si nic je také rozhodnutí.

 

Možná si řeknete, že vůbec nevíte, co chcete a co potřebujete. Nebesa vám mohou poskytnout základní informace, ale ostatní je na vás. Proces rozhodování je vlastně postaven na partnerství. Modlíte se, abychom vám ukázali vaši cestu, a pak se můžete rozhodnout, zda se na ni vydáte. Ale nevíte-li, co chcete, jste jako řidič, který neví, kam jede. Vaše rozhodnutí jsou vlastně vaše automapy.

 

Učiňte dnes jasné rozhodnutí týkající se něčeho, co si moc přejete. Může jít o uskutečnění nějakých životních změn, které zlepší váš život, nebo o podporu nějaké kauzy, ve kterou věříte, anebo cokoli jiného, k čemu se cítíte osudově přitahováni. Není ani nutné, abyste věděli, jak svého cíle dosáhnout nebo jaké kroky podniknout. Stačí se jen soustřeďovat na svůj sen. Když tak učiníte, najednou vám bude jasné, co pro něj máte udělat. My andělé jsme s vámi po celý den.

 

Myšlenka pro tento den

 

Je pro mě zcela v pořádku učinit jasné rozhodnutí ohledně toho, co chci. Prosím Boha, aby mi poskytl informace týkající se mých cílů a přání. Jdu za svým srdcem a naslouchám své intuici.

 

20.8.

 

Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

 

Spolupracujme společně na tom, abyste používali uzdravující slova, ať už mluvíte nebo píšete o čemkoli. Pokud chcete, můžeme vést vaše vyjadřování tak, aby bylo prosyceno nejvyšší terapeutic­kou energií. Vaše slova vysílají jiskry Boží lásky a ostatní vnímají jejich dopad. Jako prostředníci, skrze které proudí léčivá slova, po­cítíte jejich účinek i vy.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Ať všechno, o čem mluvím, přinese těm, kteří mi naslouchají, prospěch. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá.

 

19.8.

Poměřujte všechno láskou

Někdy lidé měří svůj pokrok v životě výší svého příjmu nebo velikostí svých šatů, ale na čem doopravdy záleží, je to, jak moc jste během svého života na Zemi milovali. Ve skutečnosti zá­leží jen na tom.

Když otevřete své srdce, abyste cítili, přijímali a vysílali lásku, jste opravdovými hrdiny. Cesta k hranicím lásky je nejdůležitější ze všech cest. Máte všechno, co potřebujete, abyste se cítili bez­pečně, a proto dovolte svému srdci, aby se ještě více otevřelo dá­vání i přijímání citu. Klíčem je odpoutat se od všech bloků, které vám brání v lásce, hlavním z nichž je odsuzování.

Když soudíte sebe nebo někoho jiného, posilujete svou oddělenost od Boha i od ostatních lidí. Vaše závěry jsou zcela nereálné, ale tím, že jim věříte, vytváříte iluzi, že jsou skutečné, a tak vzniká pocit odcizení se Bohu.

Dovolte si dnes více milovat. Když pohlížíte na druhé, dívejte se pod povrch a uvědomte si, že jste s nimi v jednotě, že jste spolu spojeni láskou.

Myšlenka pro tento den

Přestávám soudit sebe i druhé, a prožívám tak jednotu všech věcí. Dovoluji si více milovat a to je zdrojem mého uzdravení.

 

18.8.

Dívejte se na všechny jako na úspěšné

To, jak vnímáte druhé, má obrovský dopad na vaše vnímání sebe. Když se díváte na druhého člověka jako na úspěšného, pak to znamená, že vnímáte bohatství i v sobě.

Bez ohledu na vnější vzhled se dnes u lidí soustřeďte na to, čeho úspěšně dosáhli. Prokazujete tím velkou laskavost sobě i jim, protože na energetické úrovni se to rovná tomu, jako byste darovali všem lidem (včetně sebe samých), které potkáte, peníze.

Náš vesmír je štědrý a má mnoho darů pro všechny. Ale proud jeho hojnosti je otevřený pouze pro ty, kdo si tu skutečnost uvědomují, to jest lidem, jejichž mysl je nastavena tak, že umí hojnost vnímat. Tuto schopnost získáte tím, že se naučíte vnímat bohatství na každém svém kroku.

Myšlenka pro tento den

Vidím úspěch a hojnost, kamkoli se podívám, protože se dívám očima, které jsou schopny vidět bohatství života. Čím více ho vidím, tím více ho ke mně proudí. Všechna má slova odrážejí požehnání hojnosti, kterou přináším všem, s nimiž se potkávám.

 

17.8.

 

Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

 

Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože z vás každý den vyzařuje též láska.

 

Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nich některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem pro svět velkým požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary zcela a ve všech ohledech přijímám.

 

16.8.

 

Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

 

Když si uvědomujete bohatství v jedné oblasti svého života, za­čnete ji přitahovat i do ostatních.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám velké bohatství, protože Nebesa jsou ke mně štědrá. Vidím a zažívám hojnost v každé oblasti svého života. Ke všem darům, kterých se mi dostává, přistupuji s vděč­ností. Děkuji ti, Bože, za všechna ta požehnání. Prosím, aby ke mně nepřestávala přicházet.

 

15.8.

 

Dnes pište

Psané slovo je úžasný prostředek k sebevyjádření, učení sebe i ostatních. Je to také způsob, jak navázat spojení s Nebesy prostřednictvím informací přicházejících z Božských sfér. Pravděpodobně jste měli během života mnohokrát pocit, že psaní je součástí vaší přirozenosti a životního poslání. Proto si dnes najděte čas, sedněte si a vezměte do ruky pero.

 

Proces psaní vás otevře novým myšlenkám a informacím. Napojíte se na svého vnitřního učitele i na moudrost vesmíru, takže se netrapte tím, na jaké téma budete psát. Sedněte si jednoduše ke svému počítači nebo notebooku a začněte psát cokoli, co vám přijde na mysl. Vůbec nevadí, jestliže vaše slova nebudou ze začátku dávat smysl nebo když začnete myšlenkami nebo pocity, které jsou zmatené. Jakmile jednou začnete, téma se samo vytříbí.

 

Pokud je to možné, učiňte tuto aktivitu součástí svého života tak, aby se stala vaším každodenním zvykem. My andělé vám pomůžeme překonat nedostatek důvěry a povedeme vás, pokud nás o to požádáte. Udělejte si dnes čas na psaní a všímejte si, jaký blahodárný účinek na vás psaní má, jak na úrovni citové, tak co se týče vaší sebeúcty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Když píšu, vyjadřuji se pomocí slov, která jsou inspirována Duchem a požehnaná anděly. Mohu si tak zaznamenávat sdělení svého srdce.

 

14.8.

Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé - milující a milovaní - a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas.

Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

Myšlenka pro tento den

Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.

 

13.8.

 

Radujte se z odpovědnosti za sebe

Jedním z důvodů, proč jste měli pocit, že váš život v minulosti postrádal rovnováhu, bylo, že jste nepřijali plnou odpovědnost za své štěstí. Představa, že byste se na sebe museli cele spoléhat, ve vás vyvolávala úzkost a tlaky, kterým jste se chtěli vyhnout.

 

Nyní si už uvědomujete, že odpovědnost za sebe není zkouška, u které můžete uspět, nebo propadnout. Být za sebe odpovědní znamená reagovat na sdělení svého vnitřního já - vždyť nikdo jiný nemůže vědět, co vás učiní šťastnými.

 

Být věrní tomu, kdo skutečně jste, je stejně radostné a naplňující jako pomáhat lidem. Vaše vnitřní já k vám vyzařuje lásku a děkuje vám za to, že se o ně tak dobře staráte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Plně přijímám skutečnost, že odpovídám za své štěstí. Chovám se k sobě s úctou a láskou.

 

12.8.

 

Věřte, že si ve svém životě zasloužíte jen dobré

Jste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.

 

Když přijímáte dary, naplňujete studnici požehnání, která vám dovoluje pomáhat ostatním. Vaše schopnost přijímat je také naplněním Božího přání vás obdarovávat. Pokud si dovolíte přijímat, napojíte se na hudbu vesmíru, který pulzuje jedinou myšlenkou: všem rozdávat své dary.

 

Jste naprosto bez viny a jste hodni lásky. Neudělali jste nic špatně a všechno je s vámi v pořádku. Jste nevinnými, vzácnými a hluboce milovanými Božími dětmi. Dopřejte si dnes všechno dobré, otevřete svou náruč, přijímejte a poděkujte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dovoluji si přijímat. Chovám se k sobě láskyplně, a tak lásku i dostávám. Čím láskyplněji se k sobě chovám, tím milovanější se cítím. Čím více lásky cítím, tím větší mír vládne v mém nitru. A čím více míru pociťuji, tím více přispívám ke světovému míru. Je v pořádku, že přijímám, protože si stejně jako všichni ostatní zasloužím dobro na všech úrovních.

 

11.8.

 

Zasaďte semínko

Rostlina je úžasným symbolem vašeho života! To, jak malá sazenička raší v půdě a proráží skrze ni nahoru, aby dosáhla světla, odráží v mnoha aspektech váš vlastní vývoj.

 

Proto vás dnes vyzýváme, abyste zasadili semínko, a to doslova. Kupte si je na trhu nebo použijte čerstvé semínko z nějakého ovoce či zeleniny. Než vložíte semínko do země, soustřeďte se na nějaký svůj nový projekt, na kterém chcete začít pracovat. Držte semínko v ruce a přitom je naplňte modlitbami za sebe i za rostlinu. Pak je slavnostně vložte do země.Starejte se jak o semínko, tak o svůj nový záměr. I když ještě nevidíte, jak semínko v zemi roste, tam dole už probíhají změny. Mladá rostlinka potřebuje péči k tomu, aby se jí podařilo prorazit na povrch, a podobně je to i s vaším usilováním. Tak jako se staráte o svou zahradu, čiňte každý den potřebné kroky i k dosažení svého cíle.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasazuji semínko a činím tak jeden krok k dosažení svých snů. Pečuji jak o svou rostlinu, tak o své cíle. Mí andělé mi v tuto chvíli neviditelně pomáhají.

 

10.8.

 

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

 

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

 

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

 

9.8.

 

Projděte otevřenými dveřmi

Před vámi se právě teď otevřely dveře k novým příležitostem. Není nic, co by pro vás bylo nedostupné nebo co by vám bylo uzavřeno. Otázkou je, do kterých dveří chcete vstoupit, protože volba je zcela na vás.

 

Někdy se můžete cítit tolika možnostmi až zahlceni. Nebo mů­žete pochybovat o svých schopnostech projít určitými dveřmi. My andělé vám dnes pomůžeme vnímat možnosti, které před vámi leží. Propůjčíme vám také jasné vědomí a odvahu, abyste prošli dveřmi, jež vás dovedou ke snům, po nichž toužíte. Odevzdejte nám všechny své strachy, otázky nebo námitky týkající se tohoto procesu.

 

Učinit krok vpřed někdy znamená zanechat něco za sebou. My vás bezpečně povedeme a budeme vám během této změny pomáhat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přede mnou se otevřely dveře k úžasným příležitostem. Mohu dělat, být nebo mít cokoli, pro co se rozhodnu. Mí andělé mi pomáhají mít jasnou mysl a také odvahu změ­nit pozitivně svůj život. Přijímám velké životní změny s vírou v Nebesa.

 

8.8.

 

Važte si této chvíle

Každý okamžik vašeho života je vzácným darem. Za všech okol­ností, bez ohledu na to, jak se věci jeví, můžete vnímat světlo Boží lásky, jak bez ustání září. Dovolte, aby vás dnes zahřálo.

 

Váš jemný přístup na druhé působí uzdravujícím způsobem. Druzí možná nevědí, proč se ve vaší společnosti cítí lépe, ale jsou přitahováni k vašemu světlu, protože jim připomíná jejich ne­beský domov.

 

Užívejte si dnes každého okamžiku, i když by se vám některé mohly zdát obyčejné nebo bolestné. Vzhledem k tomu, že nyní mi­lujete, jste schopni čerpat ze svého života maximum radosti, pro­tože štěstí může být prožíváno pouze v přítomnosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vážím si této chvíle. Za každou okolností vnímám lásku a radost a soustředím se na pozitivní stránku každé situace.

 

7.8.

 

Vyjděte si do přírody

My andělé vám radíme, abyste trávili čas venku na čerstvém vzduchu mezi stromy, rostlinami a ptáky. Vnímáme doslova terapeutické účinky, který má takový pobyt na vaše tělo, mysl a duši. Slyšeli jste naše slova a cítíte potřebu rozmlouvat s přírodou. Dnes vám to pomůžeme uskutečnit. Bez ohledu na to, co jste si už naplánovali, vybízíme vás, abyste dnes strávili nějaký čas v přírodě. Pokud žijete nebo pracujete ve městě, i tam existují parky, stromy a tráva.

 

Příroda uvolňuje napětí, které pramení z namáhavé snahy splnit všechny požadavky vašeho časového rozvrhu. Nejste však stroj podobný hodinám, a proto vaše křečovitá snaha dostát lhůtám a termínům vašich závazků narušuje váš přirozený rytmus a vyvolává ve vás pocit roztříštěnosti, mrzutosti a dezorientace.

 

Dovolte dnes přírodě, aby uzdravila všechny tlaky a napětí ve vašem životě a opět si začněte více uvědomovat své já. Snažte se znovu získat svůj instinkt pro dobré načasování tím, že se postavíte nohama na zem, opřete se o strom a budete dýchat čerstvý vzduch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnes si udělám čas pro sebe tak, že půjdu na procházku do přírody. Cítím, jak ožívám, když vdechuji čerstvý vzduch. Dávám si dárek ve formě přírody.

 

6.8.

 

Přestaňte tak urputně bojovat

Někdy tak velice zápasíte a napínáte síly, abyste něčeho dosáhli, že se namísto toho bezděčně blokujete. To platí obzvlášť v případě, kdy něco tak strašně moc chcete, že to zkoušíte znovu a znovu, jen abyste toho dosáhli.

 

Vesmír reaguje na strach, který je obsažen v energii zápasu. Tato skrytá úzkost, že se možná vaše touha nenaplní, se k vám vrací ve formě omezení, zpoždění a neuspokojivé realizace toho, čeho si přejete dosáhnout.

 

Odevzdání přináší okamžité výsledky. Když předáte své přání vesmíru, zbavíte se tak i strachu, který vás předtím blokoval. Vzdát se lpění na svém přání je, jako byste řekli: "Vím, že moje touha se uskuteční v té nejlepší možné formě, i když přesně nevím, jak se to stane." Taková víra v podstatě znamená totéž, co otevřít dveře svého domu a pozvat předmět svého přání dál.

 

Proto dnes berte všechno s větším nadhledem a dovolte vesmíru, aby pracoval na uskutečňování vašich přání. Váš díl práce spočívá v tom, že si věc přejete, a tím to končí.

 

Nyní všechno odevzdejte Bohu a radujte se z tvořivých způsobů, jejichž prostřednictvím se vaše přání splní.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvolňuji se a odevzdávám všechna svá přání Bohu. Nekonečná Boží moudrost a láska se vždycky postará o mé potřeby tím nejlepším způsobem. Zlehka dýchám, otevírám svou náruč a ve víře přijímám splnění svých přání.

 

5.8.

 

Rozhodněte se, jaký den byste chtěli prožít

Máte schopnost a moc udat svému dni tón.  Učiňte tak tím, že se rozhodnete, jaký typ zkušeností byste chtěli prožít. Položte si nyní otázku: Jak chci tento den prožít? Vizualizujte si to a vnímejte jen ty nejvyšší energie. Pokud zjistíte, že se soustře­díte na negativní scénáře, požádejte nás anděly, ať energii strachu proměníme v lásku.

 

Jste režiséry svého dne. Pro každou situaci existuje ten nejlepší možný výsledek a vy se posunete na vyšší úroveň díky svému od­hodlání mít výjimečné zážitky.

 

Zasloužíte si všechnu krásu a velkolepost, kterou život může nabídnout. Chopte se dnes bohatství, které vám náleží, a rozhod­něte se, že se chcete mít úžasně.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnešní den bude plný............. Žádám své anděly, aby mi pomohli zůstat během celého dne v pozitivní a optimis­tické náladě. Zasloužím si mít se nádherně a prožívám každou situaci a vztah na jejich nejvyšší možné úrovni.

 

4.8.

 

Čerpejte ze zdroje všech odpovědí

Máte přístup do neuvěřitelné databáze, která vám může poskytnout rady, vést vás na vaší cestě a ukázat vám další směr - nachází se právě teď ve vás. Zdroj všech odpovědí je vám pří­stupný, kdykoli mu položíte otázku. Neexistuje problém, který by nebylo možné s jeho pomocí vyřešit.

 

Někdy bude odpovídat přímo slovy, myšlenkami nebo obrazy zjevujícími se před vaším vnitřním zrakem. Jindy vám jako odpo­věď sešle synchronicity. Každá otázka je vždy přesně zodpovězena, pokud jste otevření a jste si vědomi, že k vám odpovědi přicházejí.

 

Tento zdroj informací není nic tajemného ani nadpřirozeného. Je to nejpřístupnější a nejpřirozenější síla ve vesmíru - nekonečná moudrost Boží mysli, která je napojena na vaši mysl.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám nyní v sobě zdroj všech odpovědí. Mohu mu po­ložit jakoukoli otázku a okamžitě dostanu odpověď. Vnímám a chápu odpovědi, které dostávám na své dotazy a modlitby. Moje mysl je napojena na nekonečnou Boží moudrost.

 

3.8.

 

Pochvalte se

Každý potřebuje uznání a chválu. My andělé k vám neustále vysíláme pozitivní slova, ale možná je neslyšíte nebo jim nevěříte, protože vám je neříká lidský hlas, který by současně chválil vaše úsilí. Avšak uznání, které potřebujete nejvíce, je vaše vlastní. Když vás chvíli ostatní, je to příjemné, ale jejich chválu nemusíte zcela přijímat. Něco ve vás před lichotkami uhýbá, protože se obává moci a energie skryté za podobnými slovy. Proto je pro vás dvojnásobně důležité, abyste uměli pochválit sami sebe.

 

Dnes se doslova poplácejte po zádech a pochvalte se za něco, čeho jste v poslední době dosáhli. Pochvala se může týkat i něčeho méně významného. Ale uvědomte si, že každý velký úspěch sestává z mnoha takových "méně významných" kroků. Pokud se pochválíte za každý takový malý čin, budete mít mnohem více chuti učinit i ten další.

 

Myšlenka pro tento den

 

Chválím se a gratuluji si za všechno, čeho se mi už podařilo dosáhnout. Zasloužím si chválu, protože i když je můj cíl mnohem výš, uznání za to, jak už jsem daleko, je pro mne velmi důležité. Děkuji si a oceňuji se za schopnost překonat těžké časy a radovat se z časů lepších.

 

2.8.

 

Obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

 

Přistupujte k dnešnímu dni s otevřenou myslí a dovolte nám, abychom vás navedli na tu nejlepší odměnu. Může to být nějaká činnost, jako například návštěva kina nebo přečtení knihy, nebo si můžete dopřát masáž či pedikúru. Nebo dokonce dáte přednost tomu se jen tak ponořit do vany či si jít odpoledne na chvíli lehnout.

 

V žádném případě to ale neznamená, že byste si měli dnes dopřát jen jednu radost. Dělejte si radost tak často, jak to budete cítit, a poznáte účinek, který vám vaše nadšení a radost přináší.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dávám si dárek a mám radost, že o sebe takto pečuji. Zasloužím si pozorné zacházení a odměňuji se s láskou.

 

1.8.

 

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

 

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.