Get Adobe Flash player

Rady andělů

14.12.

 

Zaměř se na službu

 

"Tvá duše touží pouze po tom, aby mohla radostně sloužit a vznášet se v nekonečném oceánu milosti, který uspokojuje všechny tvé potřeby. 
Soustřeď se, abys zůstal/a ponořen/a v tomto oceánu dáváni a přijímání v každé situaci a za všech okolností, ať děláš cokoli."

Tato karta k vám přichází, protože jste se trápili kvůli svému životnímu poslání. Možná jste se necítili jistí, zda vyděláte dost peněz, zda budete dostatečně úspěšní nebo zda budete dobře přijímaní svým okolím. Namísto obav, co vás asi čeká, a strachu z reakcí ostatních se zaměřte pouze na to, jak můžete druhým sloužit a být užiteční. Využijte přitom svých schopností, vášní a zájmů k pomoci druhým nebo na podporu nějaké významné věci. Díky zákonu přitažlivosti se vám dostane veškeré pomoci, kterou potřebujete.

Další významy: Odevzdejte své finanční starosti Bohu a jeho andělům • Buďte vnímaví vůči Božímu vedení svého vyššího já a bez váhání je následujte • Pokud vás přepadne nervozita, soustřeďte se na své poslání sloužit.

 

13.12.

 

Stálý pokrok

 

"Oceňujeme tvůj pokrok, protože při svých každodenních činnostech nezapomínáš myslet na lásku. 
Vidíme, jak svými myšlenkami, pocity a láskyplnými činy přispíváš světu."

Tato karta je pro vás ujištěním od vašich Andělů, že stále postupujete vpřed. Někdy se až příliš přísně porovnáváte s druhými a říkáte si, že byste už měli být na své cestě mnohem dál. Ale podívejte se, jak daleko už jste se dostali! Kolik nového jste se naučili! Kolika lidem jste pomohli! Soustřeďte se na stálý pokrok a přestaňte od sebe očekávat, že se přes noc stanete dokonalí. Každý den udělejte alespoň jeden malý krůček k naplnění svého snu.

Další významy: Jste na správné cestě, i když můžete mít pocit, že postupujete pomalu • Chvalte světlo, namísto aby jste proklínali temnotu • Važte si sebe samých a oceňujte to, čeho jste již dosáhli.

 

12.12.

 

Nech minulost být

 

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, té unavilo, drahé dítě. Nastal čas. abys ji odložilo. 
Ponech si pouze lásku a to. co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč. "

Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chováni, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

Další významy: K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním • Vyhýbejte se rutině • Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí. • Odpusťte těm, kdo vám ublížili. • Odpusťte sobě. • To nejhorší je za vámi • Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací.

 

11.12.

 

Snění

 

"Naše vedeni uslyšíš snáze, když se budeš pravidelné oddávat snění. Uvolni se a otevři svou mysl tomu, co do ni vchází, aniž by ses při tom snažil/a kontrolovat své myšlenky. 
Všímej si svých pocitů, myšlenek a obrazů jako při sledování filmu.
Snění je základem tvořivosti."

Andělé vám posílají kartu Snění, protože si přejí, abyste byli otevření a vnímaví vůči novým myšlenkám. Je důležité, abyste se teď oddávali snění, protože je to způsob, jak přijímat inspiraci a nové nápady. Nesnažte se nic uspíšit. Jen přirozené následujte plynuti svých myšlenek a pozorujte, jaké nové pohledy na svět se vám nabízejí. Své nápady a postřehy si zapisujte do speciálního deníku. Své anděly požádejte, aby vám sdělili, jak postupovat, abyste sny proměnili ve skutečnost. Potom okamžité a bez odkladu učiňte, jak vám řeknou.

Další významy: Otevřete se novým možnostem • Dopřejte si velké sny • Dovolte si odpočívat, uvolnit se a všechno pustit z hlavy • Vyzkoušejte něco nového, co jste vždycky chtěli zkusit • Otevřete se sami nebo s druhými inspiraci a zabývejte se svými novými nápady.

 

10.12.

 

Rodina

 

"Tato záležitost souvisí s citovým zážitkem spojeným se členem tvé rodiny a my ti můžeme pomoci jej pochopit a uzdravit. Ve své mysli obklop sebe, danou osobu i daný zážitek hojivým modrým světlem a mnoha anděly. 
Otevři se darům, které k tobě skrze tuto zkušenost přicházejí, a nechej se prostoupit vnitřním mírem."

Tato karta naznačuje, že záležitost, na kterou se ptáte, souvisí s nějakým zážitkem ve vaší rodině. Zdá se, jakoby jeden člen vaší rodiny potřeboval uzdravení - je to ta osoba, která vás při čtení těchto řádků napadne jako první. Nebo může karta upozorňovat na potřebu větší rodinné blízkosti a soudržnosti. Mohli byste například strávit společně večer anebo spolu všichni odjet na dovolenou. Vaši andělé při tom budou stále s vámi.

Další významy: Do vaší rodiny vstupuje něco nového • Máte přátele, kteří jsou pro vás druhou rodinou • Je čas, abyste se postavili čelem svým starým emocím, aby jejich pouta mohla být uvolněna a vyčištěna • Zbavte se nechtěného vzorce chování tím, že odpustíte jednomu nebo více členům své rodiny, včetně sebe.

 

9.12.

 

Přijetí

 

"Dívej se na sebe i na druhé očima andělů. s nepodmíněnou láskou  a přijetím.
Tím všechny probouzíš k jejich nejvyššímu potenciálu a jsi jim inspirací."

Tuto kartu jste si vytáhli proto, aby vám pomohla zlepšit váš vztah k sobě samým i k druhým. Kdykoli budete příště cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe nebo někoho jiného, pomodlete za jejich zdraví a štěstí. Tento pozitivnější přístup posiluje sebeúctu a vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy.

Další významy: Všímejte si, o kolik lépe se cítíte, když pozitivně smýšlíte o sobě a o druhých • Nesnažte se druhé do něčeho tlačit ani je ovládat a měnit • Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek dokonce předčí vaše očekávání • Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

 

8.12.

 

Vězte, že vám dokonale rozumíme

 

Někdy můžete mít pocit, že vám lidé nerozumějí. Dokonce si možná někdy kladete otázku, jestli si rozumíte vy sami!

 

My andělé vám rozumíme. Známe vaše nejhlubší city a myšlenky a ctíme všechno, čím si právě procházíte. Stojíme při vás, abychom vás podpořili, připraveni podat vám pomocnou ruku, kdykoli nás o to požádáte. Vězte, že si vážíme každé části vaší bytosti, od nejtemnějšího stínu až po nejzářivější světlo, protože z našeho pohledu jste naprosto a dokonale hodni lásky. Obraťte se na nás, kdykoli se cítíte nepochopeni. Svěřte se nám se vším, co vás trápí, a buďte si jisti, že vám vždycky nasloucháme, rozumíme vám a vždycky vám pomůžeme.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám na paměti, že mí andělé mi rozumějí. Pomohou mi najít cestu z okamžiků plných temnoty zpět do světla poznání, že to, kdo jsem, je úžasné. Svým andělům mohu svěřit cokoli.

 

7.12.

 

Věrohodná inspirace

 

„Dostal/a jsi výborný nápad, který je odpovědi na tvou modlitbu. Nápad je uskutečnitelný a můžeš mu důvěřovat. 
Můžeš na něm začít pracovat s vědomím, že jsme neustále po tvém boku. Požádej nás o naši podporu a pomoc ve všem. co se týká jeho uskutečněni."

Andělé vám tuto kartu posílají, protože chtějí, abyste svým nápadům věřili. Nápady jsou vaše vyslyšené modlitby, a proto jim můžete věřit. Při jejich realizaci se vám bude dostávat podpory, budete-li průběžně své anděly žádat o pomoc. Budete-li v tomto ohledu někdy pochybovat, požádejte je, aby vám poskytli citovou, duchovní a materiální útěchu.

Další významy: Nelámejte si hlavu detaily, protože ty se sami v průběhu procesu vyřeší • Pusťte se do práce na svém nápadu • Váš nápad má smysl a je Boží inspirací • Můžete činit změny a vykročit vpřed, jste v naprostém bezpečí.

 

6.12.

 

Důvěřuj si!

 

„To, že jdeš kupředu, nemusí nutné vyžadovat tvou sebedůvěru. 
Důvěra v Boha docela postačí, spolu s vědomím, že Bůh působí a projevuje se skrze tebe a také s tebou na všech úrovních spolupracuje. 
Pokud je tvá sebedůvěra nejistá, opři se o nás a my posílíme tvou odvahu i víru."

Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí říci: „Ty to zvládneš!" Důvěřujte, že máte všechno, čeho je zapotřebí k úspěšnému ukončení úkolu, který máte před sebou. I když si nejste úplné jisti, jak ho splníte, mějte víru, že se vám dostává stálého Božího vedeni. Čím více se od svého poslání dokážete osobně odpoutat, tím lépe. Uvědomte si, že v této věci nejde o vás. Neposlouchejte hlas, který se vás ptá: „Kdo, já?" Vy jste pro tento úkol ti praví, protože jste dokonalými dětmi Božími, a andělé jsou s vámi na každém vašem kroku.

Další významy: Soustřeďte se na přítomný okamžik a dělejte jeden krok za druhým • Odevzdejte všechny své obavy a starosti Bohu a andělům • Požádejte anděly, aby posílili vaši víru • Mějte důvěru, že se vaším prostřednictvím projevuje Boží láska a moudrost.

 

5.12.

 

Správný čas

 

"Nyní je ten správný čas vydat se za svými sny. Všechny dveře se ti otevírají dokořán, a až jimi budeš procházet, budeme po tvém boku. 
Nic neodkládej a neváhej, protože všechno je připraveno pro to, abys sklidil/a úspěch. Všechno a všichni jsou na tvé straně a pomáhají ti k pozitivnímu výsledku."

Andělé vám prostřednictvím této karty naznačují, že než budou vaše modlitby zcela vyslyšeny, je třeba, abyste vykonali určité kroky. A právě teď nastal ten nejlepší čas pro vaše činy. Povedou vás na cestě. Někdy není tolik důležité, jak k dané věci přistupujeme, ale spíše, kolik energie, úsilí a odhodlání do svých činů investujeme, abychom dosáhli uskutečnění svého cíle. Často musíme k jeho naplnění učinit první krok, aby nám vesmír mohl začít pomáhat.

Další významy: Začněte jednat • Pokud nebudete váhat a otálet, všechno dobře dopadne • Rozhodněte se • Všechny překážky, se kterými jste se potýkali, vám stály v cestě proto, že čas dosud nebyl zralý.

 

4.12.

 

Vyslyšená modlitba

 

„Tvé modlitby i pozitivní očekáváni byly vyslyšeny. 
Pracujeme na této záležitosti spolu s tebou od samého počátku a přitom bdíme nad tebou i nad všemi zúčastněnými. 
Zůstaň na své nynější cestě, protože tě dovede hodně daleko."

Tuto kartu jste si vytáhli jako povzbuzení od svých Andělů ve vztahu k záležitosti, na kterou se ptáte. Ujišťují vás, že všechno dobře dopadne, pokud budete neustále vůči této situaci vysílat lásku a budete postupovat podle Božího vedení.

Další významy: Neváhejte, právě teď je vhodná doba • Jste na správné cestě • Nápad, který jste dostali, byl Boží inspirací • Andělé předvídají úspěšné završení vaší záležitosti.

 

3.12.

 

Dopřej si odměnu!

 

„V poslední době jsi ze sebe hodně dával/a. Je čas. abys zase přijímal/a. Udělej si čas na to, aby sis dopřál/a odměnu, která té opravdu potěší. 
Rovnováha mezi dáváním a přijímáním je nutnosti pro udrženi vysoké hladiny energie, ale i dobré nálady a motivace."

Tuto kartu vám andělé posílají, protože je na čase, abyste si za všechnu svou těžkou práci dopřáli odměnu. Všichni potřebují být odměňováni a vy nejste výjimkou. Odměna pozvedne vaši energii, náladu i motivaci. Udělejte si dnes na sebe čas a investujte do sebe. Kupte si něco, po čem dlouho toužíte, vyjeďte si na výlet nebo si dopřejte masáž nebo cokoli, co vás potěší. Přitom pozorujte, jak vaše vnitřní dítě rozkvétá radostí z láskyplné péče.

Další významy: Dnes si vezměte v práci volno • Něco si dnes kupte • Udržujte rovnováhu mezi dáváním a braním • Dovolte si brát a přijímat • Važte si všeho, co jste udělali, a patřičně se za to oceňte.

 

2.12.

 

Uvědomte si svou moc

Zdrojem vaší síly je všemocný Bůh ve vašem nitru. Jste na něj navěky napojeni, a proto jste mocní i vy!

 

Jediný důvod, proč se někdy cítíte bezmocní, je ten, že si přesta­nete být této své moci vědomi. Protože jste věčně napojeni na tuto Boží energii a Bůh je věčně silný, vaše síla vás nikdy neopouští, ani se nesnižuje. Stejně tak platí, že byste ji ani nemohli zneužít, pro­tože je plně ovládána principy lásky.

 

Dnes si co nejčastěji připomínejte, že máte naprostou Boží pod­poru. To znamená, že můžete přitáhnout a uskutečnit jakoukoli svoji myšlenku. Proto se soustřeďte jen na ty, které jsou pro vás žádoucí. Máte moc proměnit je ve skutečnost.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem silný, protože Bůh je ve mně a pomáhá mi na všech úrovních. Mám velkou schopnost léčit a mít moc je pro mě bezpečné.

 

1.12.

Nech minulost být

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, té unavilo, drahé dítě. Nastal čas. abys ji odložilo.
Ponech si pouze lásku a to. co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč. "

Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chováni, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

Další významy: K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním • Vyhýbejte se rutině • Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí. • Odpusťte těm, kdo vám ublížili. • Odpusťte sobě. • To nejhorší je za vámi • Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací.